93428

Гигиенические требования к размещению и планировке операционного блока

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Операционный блок: располагается в тупиковом выступе, торце здания или на отдельном этаже. При этом должны быть обеспечены удобные и кратчайшие связи с хирургическими отделениями, приемным отделением и рентгеновским кабинетом, если его нет в составе операционного блока.

Русский

2015-08-31

33.33 KB

1 чел.

Гигиенические требования к размещению и планировке операционного блока

Операционный блок: располагается в тупиковом выступе, торце здания или на отдельном этаже. При этом должны быть обеспечены удобные и кратчайшие связи с хирургическими отделениями, приемным отделением и рентгеновским кабинетом, если его нет в составе операционного блока. О.Б. никогда не устраивается проходным. О.Б. должен иметь два непроходных отделения: септическое и асептическое.

В состав О.Б. входят: операционная, предоперационная, стерилизационная, наркозная и другие помещения.

Операционную следует проектировать из расчета 1 операционный стол на 30 коек хирургического профиля. Высота операционной должна быть не менее 3,5 м. Ширина операционной - не менее 5 м, коридоров в операционном блоке - не менее 2,8 м.

Предоперационная предназначена для проведения последней подготовки хирурга и другого медицинского персонала перед операцией. Из предоперационной хирург должен иметь возможность наблюдать наркозную и операционную, где готовят к операции больного.

Наркозная - помещение для последней подготовки больного к операции. Она является также рабочим местом анестезиолога, который ведет наркоз во время операции.

Площади помещений О.Б.: операционная(о/х профиль) 36м2; предоперационная:10(для 1 операц-й); 15(для 2 операц-х); наркозная: 20 и 30м2.

Стерилизационная располагается между двумя операционными и служит для стерилизации хирургического инструмента.

В непосредственной близости к операционному блоку размещаются палаты для послеоперационного пребывания больных. Количество коек в послеоперационных палатах устанавливав из расчета 2 койки на 1 операционную. При наличии отделения анестезиологии и реанимации или реанимации и интенсивной терапии эти койки не предусматриваются. Площадь в послеоперационных палатах увеличивается до 13 м2 на 1 койку, что позволяет разместить специальное оборудование для ухода за больными. При послеоперационных палатах размещаются пост дежурной медицинской сестры (6 м2), помещение для мытья и стерилизации суден (8 м2), для хранения предметов уборки (4 м2)и грязного белья (4 м2).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69107. Анімаційні ефекти 46.5 KB
  Найпростіший спосіб реалізації цього ефекту полягає в тому щоб намалювати зображення певним кольором а потім приховати його шляхом повторного малювання в тих самих графічних координатах кольором фону. Наступного разу зображення відтворюється вже в нових координатах.
69108. Фрактальні зображення 49.5 KB
  Залежно від початкових умов функція що описує таку систему перетворень може наблизитися до нескінченності збігтися до певного скінченного числа числового діапазону або нескінченно варіюватися у певному діапазоні. Множина Мандельброта визначається таким рівнянням...
69109. Теорія і методи структурного програмування 143 KB
  Згодом вона поділяється на підпрограми які декомпонуються на підмодулі наступного рівня. Під час низхідного проектування програми на верхніх рівнях абстракції деталі приховують а на нижніх рівнях вони описуються конкретною мовою програмування.
69110. Використання модулів у Borland Pascal 7.0. Структура модуля 55 KB
  Структура модуля. Структура модуля 3. До складу модуля можна включати оголошення констант типів змінних а також оголошення і реалізацію процедур і функцій. Структура модуля Модуль складається із заголовка інтерфейсної реалізаційної й ініціалізаційної частин.
69111. Основні концепції об’єктно-орієнтованої методології програмування. Базові поняття об’єктна-орієнтованого програмування. Класи і об’єкти в мові Pascal 79.5 KB
  Методологія об’єктно-орієнтованого програмування виникла як результат природної еволюції мов структурного програмування. 3 погляду цієї методології програма є сукупністю об’єктів, кожен об’єкт є екземпляром певного класу, а класи утворюють ієрархію успадкування
69112. Одномірні масиви. Поняття масиву та його властивості. Базові операції обробки одновимірних масивів 214.5 KB
  Характерною ознакою простих типів даних є те, що вони атомарні, тобто не містять як складові елементи дані інших типів. Типи даних, що не эадовольняють зазначеній властивості, називаються структурованими. У мові Раsсаl означено такі структуровані типии: масиви, рядки, множини, записи та файли.
69113. Багатовимірні масиви. Оголошення багатовимірних масивів. Доступ до елементів. Базові операції їх обробки двовимірних масивів. Двовимірні масиви в задачах 96.5 KB
  Як було зазначено вище, одновимірні масиви застосовуються для зберігання послідовностей. Проте для багатьох структур даних зображення у вигляді послідовності є неприйнятним. Наприклад, результати матчів футбольного чемпіонату найзручніше подавати у вигляді квадратної таблиці.
69114. Рядки. Поняття рядка та оголошення змінних рядкового типу. Операції над рядками та рядкові вирази. Процедури та функції обробки рядків 79 KB
  Один з різновидів одновимірних масивів — масив символів, або рядок, — посідає особливе місце у багатьох мовах програмування. І це не випадково, адже алгоритми перетворення рядків застосовуються для вирішення вкрай широкого кола задач: редагування та перекладу текстів, алгебричних перетворень формул...
69115. Записи. Запис та його оголошення. Доступ до компонентів та операцій над записами. Масиви записів. Записи з варіантами 100 KB
  Визначальною характеристикою масиву є однорідність, тобто однотипність його елементів. Проте реальний світ насичений неоднорідними структурами даних. Прикладами таких структур можуть стати: календарна дата, що скла-дається з номера дня, номера року та назви місяця...