93462

Методы расчета амортизационных отчислений

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Основные производственные фонды с течением времени требуют замены, источником средств является вновь созданная стоимость. Поэтому за период эксплуатации должна быть накоплена сумма на приобретение новых основных фондов того же назначения.

Русский

2015-09-01

22.86 KB

0 чел.

Методы расчета амортизационных отчислений.

    Основные производственные фонды с течением времени требуют замены, источником средств является вновь созданная стоимость. Поэтому за период эксплуатации должна быть накоплена сумма на приобретение новых основных фондов того же назначения. Это реализуется путем амортизации (возмещение-погашение). Амортизация – это постепенное перенесение стоимости основного капитала на производственную продукцию в целях накопления денежных средств для дальнейшего полного его воставления.  В общем случаи сумма амортизации будет равна  А=Спер-Слик. Норма амортизации это установленный размер амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов за определенный период времени по конкретному виду, выраженных в процентах от их балансовой стоимости. Как правило норма устанавливается на год. В общем случаи норма амортизации определяется по формуле: (Нам=(Спер+Зкап-Слик/Спер Тн) 100%) Тн-нармотивный срок службы

    1) пропорциональный (линейный) – предусматривает начисления равной нормы амортизации в течении всего срока службы основного капитала. Он предполагает равномерный износ основных фондов. Нам=1/Тн 100%. Годовые амортизационные отчисления Аг=Спер/Тн;  Аг=Спер (Нам/100%). Достоинство это простата. Недостаток это не учитывается неравномерный износ,  недостаточное стимулированное воздействие на повышения эффективного использования основного капитала, недостаточный учет морального износа.

    2) ускоренный (кумолективный) – предусматривает основные амортизационные отчисления в первые годы службы фондов. В эти годы активные элементы имеют наиболее высокие эксплуатационные показатели,  которые в дальнейшем снижаются по этому в первые годы эксплуатации списывается большая часть стоимости основного капитала. При расчетах амортизации используется условный (приведенный) срок службы оборудования определенный по формуле: Тусл=(Тн(Тн+1)/2)=∑Тj(1-Тн) Тj-порядковый номер года службы. Нам=((Тн+1-Тj)/Тусл) 100% годовые амортизационные отчисления определяются: Аг=Спер (Нам/100%) данный метод широко применяется в отраслях с высоким физическим и моральным износом основных фондов. Он так же выгоден в тех случаях, когда основные фонды эксплуатируются за пределами нормативного срока службы. Так как налог за использование фондов уплачивается в  размере нормы амортизации в последний год службы.

    3) метод убывающей стоимости – предполагает, что норма амортизации по годам остается не изменой, а стоимость основного капитала определяется по остаточной стоимости. Нам=1/Тн 100%,    Состj=Сп.ф.(1-Нам/100)ТJ-1 . Тогда амортизационные отчисления в j году будут равны  Аг=Сост(Нам/100).Аг=Сост(Нам/100).

    4) метод списания стоимости объекта пропорционально объему продукции(работ). Сумма амортизационных отчислений за определенный период будет определяться по формуле: Аj=Спер (Qотч/Qобщ). Qотч – объем выпуска продукции за отчетный период, Qобщ – общий объем выпуска за весь период использования объекта.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73374. Використання сучасних педагогічних технологій контролю навчальних досягнень учнів на уроках української мови та літератури 2.44 MB
  План вступ; основна частина; висновки; список використаної літератури; Вступ Важливою умовою підвищення ефективності навчального процесу є систематичне отримання вчителем обєктивної інформації про хід навчально-пізнавальної діяльності учнів.
73375. Уславлення мудрості, кмітливості людини в казці «Мудра дівчина» 275.1 KB
  Мета: Навчальна: опрацювати ідейно-художній зміст казки Мудра дівчина з’ясувати її тему та ідею проаналізувати казку на прикладі головної героїні зрозуміти що таке мудрість. Сьогодні завдяки казці Мудра дівчина ми дізнаємось якою є мудра людина і як вона може користуватися своєю мудрістю.
73376. Народне уявлення про добро і зло в казці «Ох» 62.07 KB
  Без праці ми б не змогли пересуватися за допомогою літаків пароплавів машин а ходили би пішки та навіть голі бо не могли би пошити собі одягу. Існує багато прислівїв та приказок які розповідають про важливість праці: Без труда нема плода Хочеш їсти калачі не сиди на печі та інші.
73377. Я маю багато іграшок 106.82 KB
  Повторити вивчений лексичний матеріал, формувати вміння ставити запитання What is this?, давати на нього відповідь; практикувати учнів у вживанні структур I have got a ball. And you? – I have got a ball too. Ознайомити з буквами англійського алфавіту Aa, Bb.
73378. Розвиток зв’язного мовлення. «З глибин моря дістають перлини, а з глибин книг — знання». Твір-роздум за прислів’ями 140.47 KB
  Навчальна: закріплювати навички правильно будувати текст-міркування, вчити розкривати абстрактно-загальні поняття. Виховна: виховувати людяність, гуманізм у стосунках, великодушність та самопожертву, скромність, бережливе ставлення до природи.
73379. «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?», «Хто вона?». Особливості поетичної мови Л. Глібова 135.01 KB
  Навчальна: проаналізувати програмні ліричні твори; визначити художні засоби, образність та особливості поетичної мови. Виховна: формувати шанобливе ставлення до поетичного слова. Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне декламування віршів.
73380. Література рідного краю. Микола Кирилович Возіянов. «Легенда про Харків» 83.38 KB
  Навчальна: ознайомити учнів із цікавими сторінками біографії автора; опрацювати ідейно-художній зміст твору, визначити його тему й ідею, охарактеризувати головних персонажів. Виховна: прищеплювати інтерес до літератури рідного краю.
73381. Олександр Олесь (Кандиба). «Микита Кожум’яка» 169.8 KB
  Навчальна: опрацювати ідейно-художній зміст твору, визначити його тему й ідею, охарактеризувати головних персонажів та сюжет. Виховна: виховувати пошану до героїв нашого народу. Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, культуру мовлення, виразне читання.
73382. Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови 70.07 KB
  Навчальна: ознайомити учнів із цікавими сторінками біографії автора; проаналізувати ліричні твори; визначити художні засоби та образність. Виховна: прищеплювати приязне ставлення до краси навколишнього світу. Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, вміння висловлювати свою думку.