93462

Методы расчета амортизационных отчислений

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Основные производственные фонды с течением времени требуют замены, источником средств является вновь созданная стоимость. Поэтому за период эксплуатации должна быть накоплена сумма на приобретение новых основных фондов того же назначения.

Русский

2015-09-01

22.86 KB

0 чел.

Методы расчета амортизационных отчислений.

    Основные производственные фонды с течением времени требуют замены, источником средств является вновь созданная стоимость. Поэтому за период эксплуатации должна быть накоплена сумма на приобретение новых основных фондов того же назначения. Это реализуется путем амортизации (возмещение-погашение). Амортизация – это постепенное перенесение стоимости основного капитала на производственную продукцию в целях накопления денежных средств для дальнейшего полного его воставления.  В общем случаи сумма амортизации будет равна  А=Спер-Слик. Норма амортизации это установленный размер амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов за определенный период времени по конкретному виду, выраженных в процентах от их балансовой стоимости. Как правило норма устанавливается на год. В общем случаи норма амортизации определяется по формуле: (Нам=(Спер+Зкап-Слик/Спер Тн) 100%) Тн-нармотивный срок службы

    1) пропорциональный (линейный) – предусматривает начисления равной нормы амортизации в течении всего срока службы основного капитала. Он предполагает равномерный износ основных фондов. Нам=1/Тн 100%. Годовые амортизационные отчисления Аг=Спер/Тн;  Аг=Спер (Нам/100%). Достоинство это простата. Недостаток это не учитывается неравномерный износ,  недостаточное стимулированное воздействие на повышения эффективного использования основного капитала, недостаточный учет морального износа.

    2) ускоренный (кумолективный) – предусматривает основные амортизационные отчисления в первые годы службы фондов. В эти годы активные элементы имеют наиболее высокие эксплуатационные показатели,  которые в дальнейшем снижаются по этому в первые годы эксплуатации списывается большая часть стоимости основного капитала. При расчетах амортизации используется условный (приведенный) срок службы оборудования определенный по формуле: Тусл=(Тн(Тн+1)/2)=∑Тj(1-Тн) Тj-порядковый номер года службы. Нам=((Тн+1-Тj)/Тусл) 100% годовые амортизационные отчисления определяются: Аг=Спер (Нам/100%) данный метод широко применяется в отраслях с высоким физическим и моральным износом основных фондов. Он так же выгоден в тех случаях, когда основные фонды эксплуатируются за пределами нормативного срока службы. Так как налог за использование фондов уплачивается в  размере нормы амортизации в последний год службы.

    3) метод убывающей стоимости – предполагает, что норма амортизации по годам остается не изменой, а стоимость основного капитала определяется по остаточной стоимости. Нам=1/Тн 100%,    Состj=Сп.ф.(1-Нам/100)ТJ-1 . Тогда амортизационные отчисления в j году будут равны  Аг=Сост(Нам/100).Аг=Сост(Нам/100).

    4) метод списания стоимости объекта пропорционально объему продукции(работ). Сумма амортизационных отчислений за определенный период будет определяться по формуле: Аj=Спер (Qотч/Qобщ). Qотч – объем выпуска продукции за отчетный период, Qобщ – общий объем выпуска за весь период использования объекта.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58566. Урок музики та позакласна музично-виховна робота в сільській школі 81.5 KB
  Фольклор і пов’язана з ним система музичних знань умінь і навичок учнів мають визначати основний зміст роботи вчителя музики сільської школи забезпечувати принципи структурної єдності музичного виховання і освіти на етапах: учбовий матеріал – діяльність вчителя – його художньоестетична орієнтація; 2. Проведення в рамках шкільного уроку музики комплексного вивчення музичних та літературних фольклорних джерел з метою формування в учнів міцних асоціативних зв’язків між народною музикою літературою і образотворчим мистецтвом;...
58567. Музичний мультфільм конспект уроку 51.5 KB
  Виконання пісні за допомогою графічного зображення Прослухаємо слова пісніа потім будемо рухати сніжинку. Прослухаємо слова Буде ковзанка весела бпроплескати ритмоскладами Проговоримо слова.
58568. Музичні звуки: голосні та тихі. Розучування пісні «Півникове горе». Слухання музики: Дмитра Кабалевського «Сурмач і луна», Петра Чайковського «Баба-яга» 46.5 KB
  Діти називають правила: Сидіти під час співу потрібно рівно руки тримати на колінах; Дихання набираємо спокійно наче нюхаємо квіти не піднімаючи плечей; Розподіляємо повітря так щоб його вистачило на всю музичну фразу; Під час співу слухаємо своїх товаришів не викрикуємо прислухаємось до звучання інструмента; Голосні звуки співаємо округлено виразно чітко. Давайте заспіваємо звук соль.Я граю і співаю Повторюємо разом тільки співаємо протяжно і рівним звучанням. Я граю і співаю Також співаємо дзвінко і протяжно.
58569. ТЕОРІЯ Й МЕТОДИКА МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ШКІЛ АДИГЕЇ 550.5 KB
  Учителеві варто визначати пізнавальну цінність кожного твору й звязувати це з конкретними завданнями музичного навчання й виховання, що дозволить знайти методично вірні шляхи подачі музичного матеріалу на уроці.
58570. В концертном зале. Картинки с выставки 59 KB
  Цель: познакомить с жизнью и творчеством М.П.Мусоргского; способствовать развитию музыкального кругозора, музыкального мышления, музыкальной речи; способствовать воспитанию интереса к предмету.
58571. Что мы знаем о марше? 20.5 KB
  Задачи: с помощь выполнения комплекса физических упражнений способствовать укреплению и сохранению здоровья; организовать деятельность учащихся по обобщению знаний и способов деятельности...
58572. Музыкальная драматургия в увертюре «Эгмонт», в фрагменте сонаты № 14, Л.В.Бетховена 89 KB
  Цель урока: формирование понятия музыкальная драматургия через исполнение музыкальных произведений Бетховена; развитие музыкальных способностей: слуха чувства ритма музыкальной памяти вокально-хоровых навыков при исполнении песен; пробуждать и активизировать...
58573. Школьный курс информатики. Методика преподавания информатики в школе 127.67 KB
  Информатика как учебный предмет была введена в школу с 1985 года. Этот курс назывался «Основы информатики и вычислительной техники». Коллективом авторов, среди которых А.П. Ершов и В.М. Монахов, было создано учебное пособие для школы. Его основная идея – обучение школьников основам алгоритмизации и программирования.