93463

Расчет производственной мощности

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Расчет производственной мощности ведется по всему производственному оборудованию, закрепленному за цехами. В расчет принимается как действующие оборудование так и оборудование простаивающие из за ремонта, модернизации, отсутствие загрузки и других причин.

Русский

2015-09-01

22.52 KB

0 чел.

Расчет производственной мощности.

  При расчете производственной мощности необходимы следующие исходные данные:

    1)кол-во, состав и техническое состояние оборудования. 2) технические нормы времени и нормы трудоемкости изготовления продукции. 3) эффективный фонд времени работы оборудования. 4) программу выпуска и номенклатуры выпуска изделий. Производственная мощность для отдельных групп однотипного оборудования может быть определена по формуле: Мпр = Пр ед.об.*Тэф.об.*nj.    Где: Пр ед.об. – производительность оборудования в единицу времени. Тэф.об. – эффективный фонд времени оборуд. nj – кол-во единиц однотипного оборудования.

      В условиях много номенклатурного производства, производственную мощность определяют так: Мпр=Тэф.об.*nj/tедj Где: tедj – трудоемкость (станкоемкость) единицы продукции производимой на j группе однотипного оборудования.  Производственная мощность с течением времени может изменяться за счет вода или ликвидации оборудования, повышения производственного труда, совершенствование организации производства и т.п. Поэтому принято рассчитывать производственную мощность на определенную календарную дату. Как правило, 1 января планового года входная мощность и на 1 января следующего года выходная мощность. Кроме этого принято определять среднегодовую производственную мощность.

    Мпр.ср.г.=Мпр.н.г.+(∑Мпр.вв.j*Твв.j./12) – (∑Мпр.лик.j.*(12-Тликj)/12).

    Где: Мпр.н.г. – мощность на начало года входная.  Мпр.вв.(Мпр.лик.) – производственная мощность веденная (ликвидированная) на начало года. Твв(Тлик) – период действия веденных (ликвидированных) производственных мощностей.

       Расчет производственной мощности ведется по всему производственному  оборудованию, закрепленному за цехами. В расчет принимается как действующие оборудование так и оборудование простаивающие из за ремонта, модернизации, отсутствие загрузки и других причин. Не принимаются в расчет оборудования вспомогательных  подразделений (ремонтные цеха, инструм цеха, инергет идр.), а также резервное оборудование. При расчете производственной мощности необходимо определить соответствие пропускной способности ведущих подразделений и сопряженных с ним. Для этого служит коэффициент сопряженности. Кс=Мпр1/Мпр2*Ру где: Мпр1(2) – мощности цехов для которых определяется Кс. Ру – удельный расход продукции 1 цеха для производства продукции 2-го. Для «расшивки» узких мест разрабатывается организационно-технические мероприятия. – перераспределение работ между исполнителями. –увеличение коэффициента сменности. –расширение специализации и кооперирования. – морденезация оборудования. –внедрение научной организации труда. – и др.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64323. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ В ІНТЕГРОВАНІЙ НАВІГАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 967 KB
  Проблемі спостережуваності інструментальних похибок ІП гіроскопів ГС й акселерометрів АК приділяється значна увага в спеціальній літературі. Особисто здобувачем який був співвиконавцем робіт у межах зазначених тем було поставлено і вирішено задачу виставки безплатформної...
64324. Оптимізація владно-управлінських відносин в умовах реформування політичної системи в Україні 164 KB
  Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена потребою комплексного аналізу та пошуку механізмів вирішення однієї з важливих проблем вітчизняної теорії й практики державного управління – оптимізації та раціоналізації системи...
64325. СИНТЕЗ СИСТЕМ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ НА ОСНОВІ АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ НЕЛІНІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 327 KB
  Підвищення точності роботи електромеханічних систем управління стримується недосконалістю механічних передач від виконавчого двигуна до робочого механізму. Це, насамперед, проявляється при розширенні смуги пропускання робочих частот швидкості системи...
64326. СУЧАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ В УКРАЇНІ (1980-ті – 2008 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ 190 KB
  Важливим чинником сучасного молодіжного руху стала взаємодія його з політичними партіями. Проте стереотипи радянських часів щодо оцінки ролі молодіжних об’єднань у суспільнополітичному житті країни залишаються популярними і досі що є завадою для дієвого впливу молодіжного руху на розвиток України.
64327. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 195 KB
  Охорона здоров’я є однією з найважливіших сфер життєдіяльності суспільства. Основою розвитку системи охорони здоров’я України є загальноприйняті стратегічні пріоритети з баченням кінцевих результатів, а саме: опанування ринкових відносин у галузі та трансформація потенціалу охорони здоров’я...
64328. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І РЕЖИМІВ РОБОТИ УСТАНОВКИ ДЛЯ КАЛІБРУВАННЯ НАСІННЯ ПЛОДОВИХ КІСТОЧКОВИХ КУЛЬТУР 2.79 MB
  У зв’язку з цим розробка установки для калібрування насіння плодових кісточкових культур є актуальною. Обґрунтувати конструктивно технологічну схему установки для калібрування насіння плодових кісточкових культур...
64329. СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ В УМОВАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ 405 KB
  Розширення площ посівів конюшини лучної в цій зоні повинно стати важливим завданням сільськогосподарського виробництва. Підвищення ефективності конюшиносіяння можливе насамперед за рахунок поліпшення селекційної роботи та чіткої організації насінництва конюшини...
64330. Оцінка клініко–технологічної якості та клінічної ефективності нового мікрогібридного фотополімерного матеріалу для реставрації зубів 226 KB
  Перспективними напрямками досліджень у тому числі і з проблем стоматологічного матеріалознавства та клінічної терапевтичної стоматології є застосування кількісних методів оцінки клініко технологічної ефективності матеріалу якості фіксації пломби...
64331. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ 239.5 KB
  Розвиток стратегічного аспекту маркетингу на ринку споживчих товарів має важливе значення оскільки ринок вступив в ту стадію свого розвитку коли відсутність чітко розроблених стратегій призводить до зниження ефективності маркетингової діяльності і втрати конкурентних переваг підприємства.