93469

Отраслевая структура промышленности. Показатели ее изменения и развития

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

В настоящее время машиностроение включает в себя 12 крупных отраслей и около 100 специализированных отраслей, подотраслей и производство. К комплексным относятся: тяжелое энергетическая и транспортное машиностроение. Станкостроительная и инструментальные отрасли машиностроения.

Русский

2015-09-01

45.57 KB

2 чел.

Отраслевая структура промышленности. Показатели ее изменения и развития

В настоящее время все промышленное производство разделено на 18 групп(комплексных отраслей):

  1.  Энергетика
  2.  Металлургия
  3.  Химическая и нефтяная отрасль промышленности.
  4.  Машиностроение и металлообработка и др.

Крупнейшей отраслью промышленности является машиностроение. (1/3 работоспособная часть населения страны занята в этой отрасли).

  Выпуск продукции в ней определяет уровень материалов технической базы других отраслей промышленности.

   В настоящее время машиностроение включает в себя 12 крупных отраслей и около 100 специализированных отраслей, подотраслей и производство. К комплексным относятся: тяжелое энергетическая и транспортное машиностроение. Станкостроительная и инструментальные отрасли машиностроения. Автомобильная промышленность, аэрокосмическая промышленность и др.

  Для характеристики отраслевой структуры промышленности и ее изменения используют следующие показатели:

  1.  Удельный вес выпуска продукции отдельной отрасли в общем объеме выпуска данной продукции всеми отраслями промышленности.

; ;

  1.  Удельный вес численности работающих в той или иной отрасли   

() В общей численности работающих в промышленности .  

  1.  Удельный вес стоимости основных производственных фондов отдельной отрасли  (), в общей стоимости фондов промышленности.
  2.  Отраслевой коэффициент опережения – отношение темпов роста производства в отдельной отрасли () к темпам роста производства в промышленности в целом (), называется коэффициент опережения.

Этот коэффициент характеризует интенсивность структурных сдвигов в промышленности. Для характеристике производственных связей между отдельными отраслями, используют следующие показатели:

  1.  Коэффициент межотраслевых связей (Удельный вес продукции отрасли, направленной на дальнейшее потребление или перерост в других отраслях. ; - объем выпуска потребляемый внутри отрасли.
  2.  Коэффициент внутри отраслевых связей (Удельный вес продукции отрасли потребляемой внутри данной отрасли).

;           


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14811. Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту – педагогикалық технология 78.5 KB
  Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту педагогикалық технология Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы әлемнің түкпіртүкпірінен жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Тәжірибені жүйеге келтірген Джинни Л.Стил Курт...
14812. Оқу процесінің мəн-мағынасы 83 KB
  Оқу процесінің мəнмағынасы Жоспары 1. Оқу процесінің мəні жəне дидактика жөнінде түсінік 2. Оқу дидактикалық процесс 3. Оқу процесінің қызметтері 4. Оқудың əдіснамадидактикалық жүйелері 5. Таным теориясы жəне оқу 1. Оқу процесінің мəні жəне дидактика жөнінде...
14813. Оқу формалары 98.5 KB
  Оқу формалары Жоспары 1. Оқу формасы түсінігі 2. Оқу формаларының қалыптасуы мен жетіліп баруы 3. Оқу процесін ұйымдастыру формалары 4. Оқу түрлері 1. Оқу формасы түсінігі Оқушылардың білім мазмұнын игеру ісəрекеттері əрқилы формада жүзеге асып барады. Ла...
14814. Оқушылардың танымдық қызығушылығының теориясы 71 KB
  Оқушылардың танымдық қызығушылығының теориясы. Бiлiм беру жүйесi қоғамның әлеуметтiк экономикалық дамуында жетекшi роль атқарады сондай ақ оны әрi қарай айқындай түседi. Ал бiлiмнiң қалыптасып дамуының жалпы шарттары философияның негiзгi мәселесi рухтың материяға ...
14815. Ойлау және оқыту үрдісінде оның дамытудың жолдары 61.5 KB
  Ойлау және оқыту үрдісінде оның дамытудың жолдары. Ойлау процесі объект пен субъектінің өзара әрекеті ретінде жүзеге асады.Ойлауды психологиялық тұрғыдан зерттеу дегенімізоның ішкі танымдық құпия мәнін және жемісті болуының себебін ашып көрсету яғни ойла
14816. ҚҰРАСТЫРУШЫДАН 167 KB
  ҚҰРАСТЫРУШЫДАН Адамның жеке басының алғашқы қалыптасуы отбасынан басталады. Оның ер жетіп өсуі бойындағы алғашқы адамгершілік белгілер отбасында қалыптасады сондықтан да туған үйдің жылуы оның көкірегінде көп жылдар бойы сақталып мәңгі есінде жүреді. Ақын сөзі
14817. МЕН және МЕНІҢ ОТБАСЫМ 204.5 KB
  МЕН және МЕНІҢ ОТБАСЫМТөменгі сынып оқушыларына арналған әдебимузыкалық кеш. Дайындық кезеңі: Балаларға алдынала отбасы мүшелеріне арнап өлең шумақтарын ән жаттап келуге тапсырма беріледі. Безендірілуі: кітап көрмесі жасалып отбасы мүшелері туралы нақыл сөзд
14818. ОТБАСЫ – КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТЕ 210.5 KB
  ОТБАСЫ КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТЕ Отбасы адамның өте маңызды өте жауапты жан ұясы себебі отбасы адамға бақыт толық мәнді тыныстіршілік әкеледі. Отбасы қоғамдық құрылымның кіші тобы алғашқы ұясы. Қоғамның негізгі мақсаты адамдарды бақытты ету ал мұның өзі терезесі т...
14819. СПИД (ЖҚТБ) және СЕНПАТРИК ДИКСОН 506 KB
  СПИД ЖҚТБ және СЕН ПАТРИК ДИКСОН МАЗМҰНЫ Автор жайлы бірер сөз Кіріспе: Сенушілер ЖҚТБға қарсы күрестің алдыңғы шебінде 1 Тарау: ЖҚТБ сізге де төніп тұрған қатер 2 Тарау: Вакцина дәрідәрмек және сақтандырғыштар 3 Тарау: Адамдар жиі қоятын сұрақтар 4...