93474

Планирование производительности труда

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Основной задачей планирования производительности труда является выявление факторов и резервов ее роста. Планирование по участкам, рабочим местам, цехам производится прямым методом путем расчета изменения производительности труда по показателям выработки и трудоемкости за определенный период.

Русский

2015-09-01

33.26 KB

0 чел.

Планирование производительности труда

Основной задачей планирования производительности труда является выявление факторов и резервов ее роста. Планирование по участкам, рабочим местам, цехам производится прямым методом путем расчета изменения  производительности труда по показателям выработки и трудоемкости за определенный период. В общем случае расчет изменения производительности осуществляется по следующим формулам:

где Iпл – индекс производительности труда,

   В – выработка;   Т – трудоемкость;

   tpПТ – темпы роста производительности труда;

   ПТ – прирост (изменение) производительности труда.

В целом по предприятию планирование производительности труда осуществляется по каждому из факторов ее роста в следующей последовательности:

1. Определяется экономия численности от разработки и внедрения каждого мероприятия по повышению производительности труда. Например:

     1.1. Высвобождение численности работников в результате увеличения эффективного фонда времени рабочих:

где Квн.- коэффициент выполнения норм;

     Тэф. – эффективный фонд.

         1.2. Высвобождение численности основных производственных рабочих в результате достижений НТП за счет сокращения трудоемкости и повышения коэффициента выполнения норм:

Где Qпл – плановый годовой объем производства;

Трб, Трпл – трудоемкость единицы продукции до и после внедрения мероприятия.

         1.3 Высвобождение численности работников в результате изменения структуры производственной продукции

где Цi – цена (базовая план),

     Qii-ый объем продукции,

     Вср.б.- выработка на одного среднесписочного работника, руб,

     к – количество позиций продукции, объем выпуска которых изменился.

    И др. примеры.

2. Определяется общее высвобождение численности за счет действия всех факторов:

3. Рассчитывается прирост производительности труда на предприятии (в цехе, на участке), достигаемый под влиянием всех факторов и мероприятий:

где Чср.б. – среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, необходимая для выполнения годового объема производства при сохранении выработки базисного периода.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78838. Написання твору за репродукцією картини Івана Івановича Шишкіна «Зима» 152 KB
  Формувати навички планування, самоконтролю, самоаналізу. Удосконалювати навички каліграфічного грамотного письма. Допомагати учням розкривати їх здібності, формувати пізнавальну активність, розширювати її за рамками картини, поповнювати словниковий запас. Духовно збагачувати внутрішній світ учнів.
78839. МОЯ РІДНА ШКОЛА 44 KB
  Мета: познайомити дітей зі школою, з правилами поведінки на уроці та в школі; створити атмосферу доброзичливості, викликати зацікавленість до навчальних дисциплін; розвивати комунікативні якості учнів; виховувати дружні взаємовідносини у дитячому колективі.
78840. Шляхами подвигу і слави наших дідів і батьків 41.5 KB
  Мета: вшанувати пам’ять про тих, хто загинув у Великій Вітчизняній війні; ознайомити із життєвим шляхом ветерани війни Сірик Марії Тимофіївни; формувати патріотичні почуття гордості за старше покоління; виховувати в учнів повагу до героїзму, відваги і стійкості співвітчизників.
78841. Ток-шоу «Перехрестя думок»: «За щастя треба боротися!» 56.5 KB
  Мета: поглиблення знань про протидію насильству в родині; формування системного уявлення про механізм захисту прав і свобод; формування навичок діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях; розвиток соціальної компетентності учнів...
78842. СИМВОЛИ РІДНОЇ БАТЬКІВЩИНИ 267 KB
  Виходять юнак і дівчина в національному вбранні. Юнак Знову воскресає українська державність. Юнак Тризуб можна зустріти і на цеглинах підмурків Десятинної церкви у Києві і на плитах Успенської церкви у Володимир-Волинському що збудована в другій половині XI століття.
78843. Складання розповіді «Весняна симфонія» на основі власних спостережень учнів і за картинами 238.5 KB
  Про яку пору року говориться Як ви про це дізнались Яку картину до цього вірша б намалювали Чи співпадають ваші міркування із цією картиною Весна Виберіть із вірша слова які б стали назвою для картини. Весна До мого вікна підійшла весна Розтопилася на шибці квітка льодова.
78844. Наука и религия 12.39 KB
  Если попытаться оценить место науки в духовной культуре мы увидим что она нам дает неполные ограниченные познания и не может быть положена в основу духовной жизни человека и общества. Религия это форма познания мира связь человека с Богом. Наука возникла на основе практических потребностей человека. Ответ на него позволит повлиять на решение вопроса о смысле жизни что в свою очередь окажет влияние на нравственность человека и общества в целом.
78845. Наука как социальный институт 31.5 KB
  С дальнейшим развитием науки происходит неизбежный процесс дифференциации научного знания сопровождающийся специализацией научного знания возникновением новых научных дисциплин и последующим разделением прежних наук на отдельные их разделы и дисциплины. На рубеже 1920 веков достижения науки все чаще начинают использоваться в материальном производстве и социальной жизни а во второй половине 20 века наука превращается в непосредственную производительную силу значительно ускорившую рост экономики и благосостояния в развитых странах. На...
78846. Наука и власть 29.5 KB
  Наука и власть Любая власть как институционализированная государственноправовые институты так и не институционализированная например власть старшего в семье власть учителя в школе власть женщины над любящим ее мужчиной и т. Власть государственная необходима для организации общественного производства которое немыслимо без подчинения участников единой воле а также для регулирования взаимоотношений между людьми в обществе. Проблема наука и власть имеет два аспекта: 1 проблема самой науки как формы власти;...