93474

Планирование производительности труда

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Основной задачей планирования производительности труда является выявление факторов и резервов ее роста. Планирование по участкам, рабочим местам, цехам производится прямым методом путем расчета изменения производительности труда по показателям выработки и трудоемкости за определенный период.

Русский

2015-09-01

33.26 KB

0 чел.

Планирование производительности труда

Основной задачей планирования производительности труда является выявление факторов и резервов ее роста. Планирование по участкам, рабочим местам, цехам производится прямым методом путем расчета изменения  производительности труда по показателям выработки и трудоемкости за определенный период. В общем случае расчет изменения производительности осуществляется по следующим формулам:

где Iпл – индекс производительности труда,

   В – выработка;   Т – трудоемкость;

   tpПТ – темпы роста производительности труда;

   ПТ – прирост (изменение) производительности труда.

В целом по предприятию планирование производительности труда осуществляется по каждому из факторов ее роста в следующей последовательности:

1. Определяется экономия численности от разработки и внедрения каждого мероприятия по повышению производительности труда. Например:

     1.1. Высвобождение численности работников в результате увеличения эффективного фонда времени рабочих:

где Квн.- коэффициент выполнения норм;

     Тэф. – эффективный фонд.

         1.2. Высвобождение численности основных производственных рабочих в результате достижений НТП за счет сокращения трудоемкости и повышения коэффициента выполнения норм:

Где Qпл – плановый годовой объем производства;

Трб, Трпл – трудоемкость единицы продукции до и после внедрения мероприятия.

         1.3 Высвобождение численности работников в результате изменения структуры производственной продукции

где Цi – цена (базовая план),

     Qii-ый объем продукции,

     Вср.б.- выработка на одного среднесписочного работника, руб,

     к – количество позиций продукции, объем выпуска которых изменился.

    И др. примеры.

2. Определяется общее высвобождение численности за счет действия всех факторов:

3. Рассчитывается прирост производительности труда на предприятии (в цехе, на участке), достигаемый под влиянием всех факторов и мероприятий:

где Чср.б. – среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, необходимая для выполнения годового объема производства при сохранении выработки базисного периода.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68279. Методи та ярусно-паралельні моделі прискореної обробки напівтонових зображень 517 KB
  Метою дисертаційної роботи є розробка моделей і методів інтелектуальної прискореної обробки напівтонових зображень які здатні аналізувати інформацію про розмір зображення та завантаженість потоків для рівномірного адаптивного розподілення завдань по потоках.
68280. Формування та механізми функціонування партійної системи Європейського Союзу 185 KB
  Прямим наслідком цього є поява та функціонування наднаціональної політичної системи Європейського Союзу ЄС яка тісно пов’язана з національними політичними системи основним джерелом її легітимності. Політичні партії є одними з важливих елементів політичної системи демократичного суспільства...
68281. ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИКИ ТАЙВАНЮ ЩОДО КНР 151.5 KB
  Зростання економічної й політичної могутності Китайської Народної Республіки КНР безперечно є однією з найважливіших ознак сучасних міжнародних відносин. Феномен зростання Китаю зокрема спричинює зміни в політиці Тайваню щодо КНР адже для Китайської Республіки КР на Тайвані політика щодо зростаючого...
68282. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 238.5 KB
  В умовах переходу економіки України до інноваційної моделі розвитку та постійного зростання інтелектуальної складової у кінцевій продукції найважливіших галузей національного господарства масштаби та якісний рівень об’єктів інтелектуальної власності як об’єктів майна суб’єктів господарювання...
68283. ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ АРЄ 160.5 KB
  Оскільки АРЄ діє на міжнародній арені як передусім регіональна держава, для адекватного аналізу безпекових пріоритетів країни основну увагу необхідно зосереджувати саме на регіональному рівні зовнішньої політики Єгипту, де зосереджено основні безпекові інтереси, та звідки походить більшість загроз безпеці країни.
68284. Пряма та непряма реваскуляризація при стегно-підколінно-гомілковій оклюзії в умовах хронічної критичної ішемії 327 KB
  Відсутність комплексних досліджень стосовно з’ясування основних патогенетично обґрунтованих критеріїв застосування аутовени низхідної артерії коліна реваскуляризуючої остеоперфорації трансплантації кісткового мозку великогомілкової кістки при лікуванні хворих на хронічну...
68285. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ ВНУТРІШНІХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ РЕДУКТОРІВ 725.5 KB
  Створення сучасних високонадійних машин і систем вимагає застосування ефективних технологій механічної обробки деталей які забезпечують необхідну точність якість і продуктивність їх обробки.
68286. ПРОФІЛАКТИКА ПРОТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПРИ КОРИСТУВАННІ ЗНІМНИМИ АКРИЛОВИМИ ЗУБНИМИ ПРОТЕЗАМИ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ) 181.5 KB
  Мета дослідження. Підвищення якості ортопедичного лікування хворих на цукровий діабет 2 типу шляхом удосконалення конструкцій часткових знімних пластинкових протезів, розроблення методу профілактики протезних стоматитів.
68287. ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГРЕКО-КАТОЛИКІВ РЕЛІГІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ У 1946 – 1989 РОКАХ 153.5 KB
  Метою дисертаційного дослідження є встановлення особливостей поширення опору населення релігійній політиці радянської влади у середовищі грекокатоликів у західних областях України у 1946-1989х рр. на Закарпатті; дослідити характерні риси формування підпільної мережі грекокатоликів у другій половині...