93476

Формы и системы оплаты труда. Сдельная оплата труда

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Сдельная оплата труда. Наиболее распространенными формами оплаты труда является сдельная и повременная которые находят свое отражение в разновидностях систем оплаты труда. Все разновидности форм и систем оплаты труда базируются на тарифной системе и нормировании труда.

Русский

2015-09-01

32.07 KB

1 чел.

Формы и системы оплаты труда. Сдельная оплата труда.

Наиболее распространенными формами оплаты труда является сдельная и повременная, которые находят свое отражение в разновидностях систем оплаты труда. Все разновидности форм и систем оплаты труда базируются на тарифной системе и нормировании труда.

    Сдельная форма оплаты труда

     При сдельной форме заработок работника находится в прямой зависимости от количества и качества изготовленной продукции или объема выполненных работ.

       Основой оплаты труда является сдельная расценка за единицу продукции: Ред=Сч.т./Нвыр.ч.

где Сч.т. - часовая тарифная ставка; Нвыр.ч - часовая норма выработки.

     Если установлена норма времени на изготовление продукции (), то расценка определяется следующим образом: Ред=Сч.т.*Нвр.

     Различают следующие системы сдельной формы оплаты труда:

1) Простая (прямая) сдельная система предполагает оплату труда по сдельным расценкам за количество произведенной продукции: Зп.сдел=Ред.*Q

2) Сдельно-премиальная система предполагает оплату труда по прямым сдельным расценкам, а за выполнение или перевыполнение заранее установленных количественных и качественных показателей – выплату премии:

где - процент премии.

3) Сдельно-прогрессивная система предполагает оплату труда по прямым сдельным расценкам в пределах установленной нормы, а за выполнение работы сверх нормы – по прогрессивно-возрастающим сдельным расценкам.

   Например, за каждый процент перевыполнения – полтора процента премии:

    Такая система может вводится на ограниченное время там, где требуются дополнительные меры по стимулированию интенсивности труда для достижения прогрессивных норм выработки.

    Недостатком является то, что заработок растет быстрее, чем выработка.

4) Косвенно-сдельная применяется для оплаты труда вспомогательных рабочих, обслуживающих основное производство (наладчики, крановщики.)

    Заработная плата зависит от результатов труда основных рабочих сдельщиков.

5) Аккордная система предполагает, что общая сумма заработка определяется до начала выполнения работ по сдельным нормам и расценкам, при этом сразу определяется весь объем работ, который должен быть выполнен в срок.

   Если за срочное и качественное выполнение работ выплачивается премия, то система называется аккордно-премиальной.

    Аккордная система оплаты труда стимулирует выполнение всего комплекса работ с меньшей численностью рабочих и в более короткие сроки.

    Все перечисленные системы могут быть индивидуальными или коллективными.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69622. Формування матриці альтернатив, використання похідних критеріїв вибору 143 KB
  Мета: набути навиків у проведенні аналізів варіантів рішень та формуванні матриці альтернатив. Завдання Сформувати матрицю рішень відповідно до поставленої задачі. Задача №1 Завод випускає тонізуючий напій у 40-літрових бочках. Витрати на виробництво одного літра напою складають...
69624. Вирішення ЗПР за схемою «дерева рішень» 136.5 KB
  Мета: навчитись складати дерево цілей визначати найбільшу ефективність правильно вибирати рішення відносно дерева цілей. При виконанні індивідуального завдання необхідно: скласти дерево яке охоплює усі можливі варіанти подій; визначити найбільш ефективну послідовність дій...
69625. Визначення вартості достовірної інформації, графік корисності 102 KB
  Мета: набути навиків у проведенні аналізів варіантів рішень та формуванні матриці альтернатив. Задача №1 Завод випускає тонізуючий напій у 40-літрових бочках. Витрати на виробництво одного літра напою складають 70 коп., а продають за 1,3 грн.
69626. Організаційна структура підприємства «Foot-service» 84 KB
  Foot-Service - динамічно розвивається компанія на взуттєвому ринку України, заснована в 2010 році. Основними напрямками компанії є виробництво та оптові продажі взуття. Мета компанії це: виведення на ринок сучасної, комфортної та якісної продукції.
69627. Теорія прийняття рішень в задачах управління та контролю 32 KB
  Торгівельна фірма що продає взуття оптовим покупцям на вітчизняному ринку повинна вирішити яку кількість пар потрібно виготовити щоб задовольнити попит покупців і отримати максимальний прибуток. Закупівельна ціна однієї пари взуття становить 95 якщо партія менша 1000 штук та 90 якщо...
69628. Формування матриці альтернатив, використання класичних критеріїв вибору 48.91 KB
  Мета: набути навиків у проведенні аналізів варіантів рішень та формуванні матриці альтернатив. Завдання Сформувати матрицю рішень відповідно до поставленої задачі. Задача №1 Завод випускає тонізуючий напій у 40-літрових бочках. Витрати на виробництво одного літра напою складають...
69629. МАІ – метод аналізу ієрархій. Метод Сааті 111 KB
  Побудувати дерево ієрархії відповідно до своєї теми, на якому вказати мету, критерії та альтернативи. Визначити експертів, які будуть оцінювати альтернативи за даними критеріями за 9 – ти бальною шкалою. Визначити пріоритети критеріїв, в які входять : компоненти власного вектору...
69630. Інформаційні управляючі системи і технології 485.5 KB
  Мета методичних вказівок – допомогти студентам заочної форми навчання вирішувати задачі прийняття рішень з використанням математико-статистичних моделей та нових інформаційних технологій. Основна форма занять студентів заочної форми навчання – самостійне опрацювання навчального матеріалу...