93487

Планирование численности работников предприятия

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Списочная численность учитывает всех работников предприятия на постоянную сезонную и временную работу. Явочная численность это число работников списочного состава явившихся на работу в данный день включая находящихся в командировке.

Русский

2015-09-01

24.69 KB

1 чел.

Планирование численности работников предприятия

При планировании формируются показатели списочной, явочной и среднесписочной численности работников. Списочная численность учитывает всех работников предприятия на постоянную, сезонную и временную работу.

Явочная численность-это число работников списочного состава явившихся на работу в данный день включая находящихся в командировке. Эта численность необходима для выполнения производственного задания по выпуску продукции. Между списочной и явочной численностью существует следующее соотношение:

- планируемый процент невыходов на работу. Среднесписочная численность – это численность работников в среднем за определенный период (месяц, квартал, год).

Исходными данными для определения необходимой численности персонала является : производственная программа на плановый период; нормы времени (выработка
), нормы обслуживания , планируемый рост производительности труда, баланс рабочего времени одного работника, результаты деятельности предприятия на предыдущий год и др.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66793. Основи теорії держави та права 3.37 MB
  У світі завжди існувало безліч теорій що пояснюють виникнення держави і права основними з яких є зокрема: Патріархальна теорія була поширена у Стародавній Греції та рабовласницькому Римі й трактувала державу як велику сім'ю. Теологічна теорія походження держави і права пояснювала...
66794. ОБГРУТНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НОРМ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ В КОНТЕКСТІ ЧИННОЇ ПРАКТИКИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 139 KB
  Відповідно до Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року податкове зобовязання це сума коштів яку платник податків у тому числі податковий агент повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі в порядку та строки визначені податковим законодавством.
66796. Контрольная работа по экономическому анализу 61 KB
  Розрахувати методом факторного аналізу вплив на відхилення фактичного значення показника продуктивності праці робітника за рік від планового наступних факторів: а зміни числа робочих днів; б зміни тривалості зміни; в зміни годинного виробітку робітників.
66797. КОНЦЕПТ «PUNISHMENT» В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 121 KB
  Проблема наказания изучается многими науками в фокусе которых находится человек. Объектом исследования являются языковые репрезентации объективирующие концепт PUNISHMENT и представляющие собой как отдельные лексические единицы так и словосочетания а также метафорические выражения и высказывания значение...
66800. Податковий контроль в трактуванні ПК України та кодексів інших держав 54.63 KB
  З ростом податкового тягаря в багатьох країнах світу потенційні вигоди від ухилення від сплати податків стають все більш привабливими. Щоб протистояти діям недобросовісних платників податків порушення при оподаткуванні законодавством багатьох країн віднесені до податкових злочинів...