93491

Классификация оборотных средств

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Для анализа состава и структуры оборотных средств их классифицируют следующим образом. По месту и роли в процессе производства: Средства находящиеся в сфере производства в основном сбороные фонды Средства находящиеся в сфере обращения По источникам образования: Собственные за счет отчисления от прибыли и составляют...

Русский

2015-09-01

30.38 KB

0 чел.

Классификация оборотных средств.

 Для анализа состава и структуры оборотных средств их классифицируют следующим образом.

  1.  По месту и роли в процессе производства:
  2.  Средства находящиеся в сфере производства ( в основном сбороные фонды)
  3.  Средства находящиеся в сфере обращения
  4.  По источникам образования:
  5.  Собственные (за счет отчисления от прибыли и составляют в промышленности примерно 40%)
  6.  Заемные (привлеченные) – используются для покрытия дополнительных потребностей в оборотных средствах. (кредиты, кредиторская задолжность и др.)

Существуют экономически обоснованное соотношение между собственными и привлеченными средствами.

  1.  По принципам организации и планирования:
  2.  Не нормируемая отгруженная продукция, денежные средства в кассе и на расчетных счетах и дебиторская задолжность.
  3.  Нормируемые средства (оборотные фонды плюс готовая продукция на складе)

Нормирование оборотных средств – разработка обоснованных норм и нормативов их расходования, создание постоянных min запасов, необходимых для бесперебойной работы предприятия.

Норма запаса – показатель, характеризующий min запасы товарно-материальных ценностей, необходимых для обеспечения непрерывности производственного процесса.

Норматив – определяется в денежном выражении и представляет собой произведение нормы запаса на тот показатель, относительно которого она определена.

В общем случае норматив по отдельным элементам оборотных средств в производстве определяется по формуле: , где

норма запаса i-го элемента в днях

среднесуточный расход материальных ресурсов – частное отделение суммы всех плановых годовых расходов () на годовой календарный фонд времени. (360 дней – стандартный). Общий норматив складывается из суммы частных нормативов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58052. У світі синусоїдів. Урок дослідження. (Методом проектів) 724 KB
  Доведено що будьяке періодичне коливання можна зобразити як суму синусоїдальних коливань. Частоти цих синусоїдальних коливань називають спектром складного коливання. Розкладання складного коливання на суму синусоїдальних коливань називають спектральним аналізом коливання. Спектральним аналізом коливань користуються для розрахунку різних конструкцій.
58053. Урок навчання грамоти. Читання 80 KB
  МЕТА: повторити вивчені букви, формувати навички читання слів і речень з вивченими буквами; вдосконалювати навички побудови звуко-складових моделей; розвивати мовлення учнів, мислення; виховувати інтерес до уроку читання.
58054. Види трикутників. Рівнобедрений трикутник 88 KB
  Навчальна мета: ознайомити з видами трикутників, їх властивостями, ознайомити з історією розвитку поняття «трикутника» та розглянути використання властивостей трикутників в житті; закріплювати основні поняття теми «Трикутники»...
58055. Сучасний урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя 251 KB
  Чітке формулювання освітніх завдань у цілому та його складових, їх звязок із розвивальними та виховними завданнями; Визначення місця в загальній системі уроків; Визначення оптимального змісту уроку відповідно до вимог навчальної програми та мети уроку...
58056. Урок – гра. «Математика і навколишній світ». Дії з натуральними числами 70.5 KB
  Мета: Систематизувати знання, уміння та навички учнів по темі «Дії з натуральними числами» В процесі розв’язання цікавих нестандартних; Сприяти розвитку та формуванню інтелектуальних і творчих здібностей учнів...
58057. Уроку позакласного читання для учнів 3-х класів 144 KB
  Мета: Поглибити знання дітей про породи собак; пробуджувати інтерес до прочитаного; розвивати навички правильного, свідомого читання, уміння самостійно працювати з текстом, порівнювати, узагальнювати, робити висновки...
58058. Прикладна діяльність. Створення декоративної композиції «Дерево життя» в техніці петриківського розпису 63 KB
  Мета: ознайомити учнів із світосприйняттям предків на прикладі дерева життя символу українського декоративно-прикладного мистецтва; вчити учнів передавати на малюнку чарівний світ природи за допомогою основних прийомів петриківського розпису...
58059. Шопен – душа фортепіано 74 KB
  Мета уроку: Навчальна: ознайомити учнів із творчістю та життєвим шляхом Ф.Шопена, провідними стильовими засадами його композиторського почерку; працювати над диханням, чистотою інтонування, співом у єдиній вокальній позиції.
58060. Вражаючі здібності «фортепіанного поета» Фридеріка Францішека Шопена 89.5 KB
  МЕТА: поглибити знання дітей про творчість Фридеріка Шопена; вчити учнів глибоко емоційно сприймати інструментальну фортепіанну музику розуміти та інтерпретувати її зміст; дати визначення понять ноктюрн і скерцо; збагатити уявлення дітей про життєвий зміст музики розуміння її...