93492

Определение нормативов оборотных средств

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Общий норматив складывается из суммы нормативов по каждому элементу нормируемых оборотных средств: норматив на производственные запасы плюс норматив незавершенного производства норм будущих периодов норматив на годовую продукцию Норматив производственных запасов определяется исходя из норм производственных запасов.

Русский

2015-09-01

194.03 KB

0 чел.

Определение нормативов оборотных средств.

Общий норматив складывается из суммы нормативов по каждому элементу нормируемых оборотных средств: норматив на производственные запасы () плюс норматив незавершенного производства (), норм будущих периодов (), норматив на годовую продукцию ( )

Норматив производственных запасов определяется исходя из норм производственных запасов. Используют следующие нормы запасов:

  1.  Текущий запас – постоянный запас материалов, полностью подготовленных к запуску производства и предназначенных для беспрерывной работы предприятий, в период между двумя поставками.   

интервал поставок в днях. Он достигает max величины в момент очередной поставки, затем уменьшается и к следующей очередной поставки полностью расходуется.

Норматив на текущей запас определяется:

  1.  Страховой запас -  создается для исключения остановки производственного процесса в случая несвоевременного получения материала; устанавливается в % к текущему запасу, либо рассчитывается по формуле

фактический интервал

плановый интервал

При укрупненной оценки страховой запас принимается равным 50% от текущего запаса  

  1.  Транспортный запас – включает денежное средства, которое замораживается со дня оплаты счета поставщика до момента поступления груза на склад предприятия.

Определяется аналогично страховому запасу:

  1.  Технологический (подготовительный) запас.  Создается в тех случаях, когда поступающие материальные ценности до запуска в производство должны проходить соответствующую подготовку. , где коэффициент зависящий от конкретных условий производства

;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73438. Ямковий ремонт 113.69 KB
  Поняття ямковий ремонт Умови виконання ямкового ремонту Підготовка полотна до виконання ямкового ремонту Через навантаження та перевантаження матеріали дорожнього покриття зношуються та старіють. Ремонт дорожніх покриттів виконують найчастіше з настанням стійкої теплої...
73439. Фрезерування дорожнього покриття 135 KB
  Основна перевага гарячого фрезерования – менше зусилля затрачуване на руйнування покриття що знімається, а тому найбільш популярні в шляховиків машини холодного фрезерования. У сучасних машинах холодного фрезерования також удосконалена конструкція кріплення різців.
73440. Аналіз даних про дорожньо-транспортні випадки 15.03 KB
  Призначення аналізу ДТП Аналіз даних по потерпілим Послідовність огляду місця ДТП Аналіз розподілу дорожньотранспортних випадків на всьому протязі дороги й щільності їх концентрації дозволяє виявляти небезпечні ділянки й установлювати ступінь впливу дорожніх умов на аварійність.
73441. Виявлення небезпечних ділянок на автомобільних дорогах 175.4 KB
  Дані про дорожньо-транспортні випадки дозволяють одержати лише часткову картину ступеня небезпеки руху по дорозі й окремим її ділянкам. Для виявлення небезпечних ділянок і прогнозування ступені небезпеки окремих ділянок дороги використовують методи оцінки коефіцієнтів аварійності й безпеки.
73442. Оцінка безпеки дорожнього руху на перетинаннях 20.37 KB
  Ступінь небезпеки перетинання Методика оцінки небезпечних перетинань Найбільш аварійними ділянками є перетинання автомобільних доріг. Для розробки комплексу заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху на перетинаннях необхідно знати ступінь їх небезпеки.
73443. Вивчення аварійних ділянок автомобільних доріг 16.91 KB
  Найнебезпечніші елементи автомобільної дороги Порядок обстеження аварійних ділянок Важливе місце в обстеженні автомобільних доріг займає постійне вивчення найбільш аварійних ділянок що виявляються шляхом побудови лінійних графіків коефіцієнтів аварійності й безпеки...
73444. Оцінка збитків від дорожньо-транспортних випадків 31.76 KB
  Збиток у результаті дорожньотранспортного випадку містить у собі кілька складових: збиток від загибелі й поранення людей; збиток від ушкодження транспортних засобів; збиток від псування або втрати вантажу; збиток від ушкодження дорожніх споруджень.
73445. Оцінка та розрахунок витрат при загибелі 72.62 KB
  Оцінка збитку в результаті загибелі й поранення Оцінка загибелі людини що не мала родини Оцінка загибелі людини що мала родину Збиток від важкого поранення людини що одержала інвалідність Для вартісної оцінки збитку суспільства в результаті загибелі й поранення людину методом загальних...
73446. ОБЛАШТУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИМИ СПОРУДАМИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 51 KB
  Проектування автомобільних доріг Облаштування автомобільних доріг Інженерно-технічні споруди на автомобільних дорогах До облаштування доріг відносяться технічні засоби організації дорожнього рухові дорожні огородження та знаки розмітка напрямні пристрої мережі освітлення системи...