93498

Экономическая оценка снижения себестоимости

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Основными путями снижения себестоимости являются: Экономия материальных и энергетических ресурсов. Для экономической оценки снижения себестоимости необходимы следующие данные: Смета затрат на производство; Себестоимость товарной продукции по статьям калькуляции; Себестоимость единицы важнейших изделий по статьям калькуляции...

Русский

2015-09-01

46.46 KB

3 чел.

Экономическая оценка снижения себестоимости

Систематическое снижение себестоимости продукции является основным средством повышения прибыльности предприятия. Основными путями снижения себестоимости являются:

  1.  Экономия материальных и энергетических ресурсов.
  2.  Повышение производительности труда.
  3.  Сокращение общецеховых и общепроизводственных расходов путем совершенствования структуры управления.
  4.  Изменение объема номенклатуры выпускаемой продукции.
  5.  Повышение доли кооперирования поставок и т.п.

Для экономической оценки снижения себестоимости необходимы следующие данные:

  1.  Смета затрат на производство;
  2.  Себестоимость товарной продукции по статьям калькуляции;
  3.  Себестоимость единицы важнейших изделий по статьям калькуляции;
  4.  Затраты на 1р товарной продукции.

Рассмотрим расчет снижения себестоимости при изменении различных групп факторов:

1. снижение себестоимости в части материальных затрат при изменении норм и цен по i-ому изделию:

Где - нормы расхода материалов в отчетном и плановом периодах соответственно

- цена материалов в базовом и плановом периодах соответственно

- удельное значение стоимости материалов в себестоимости материалов в себестоимости данного изделия

Снижение себестоимости по всей товарной продукции будет определяться след. образом:

- удельное значение стоимости материалов по отдельным изделиям в общей стоимости материалов по всей товарной продукции

n – количество видов выпускаемой продукции

2.  Снижение себестоимости за счет уменьшения доли заработной платы под влиянием планируемого изменения (повышения производительности труда)

- планируемый прирост средней заработной платы и производительности труда соответственно

- удельное значение заработной платы в смете затрат на производство

  1.  Процент снижения себестоимости за счет планируемого уменьшения цеховых () и общезаводских () расходов приходящихся на i-ую единицу продукции.

- плановая себестоимость i-ого изделия

- программа (объем) выпуска i-ого изделия

Определяют общий процент снижения себестоимости продукции от действия всех факторов.

к – количество факторов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52519. Усі уроки географії у 6 класі 3.11 MB
  Посібник містить розробки усіх уроків географії у 6 класі за Програмою 12-річної школи із використанням сучасних методів та прийомів навчання. Особливу увагу автор приділив рекомендаціям щодо проведення етапу мотивації, а також варіативності завдань для актуалізації та закріплення. Пропонуються також додаткові матеріали, завдання творчого рівня.
52520. Усі уроки географії. 7 клас 1.61 MB
  Посібник підготовлено відповідно до нової програми Міністерства освіти і науки України. Він представляє собою детальні розробки уроків відповідно до авторського календарного планування, причому кілька тем уроків представлені двома альтернативними варіантами. Для кожного уроку зазначено: мету, як навчальну з предмета, так і виховну, розвивальну; тип; найдоступніше обладнання; опорні та базові поняття; об’єкти географічної номенклатури.
52521. Усі уроки географії. 8 клас 1.16 MB
  Завершальним етапом роботи учнів на уроці є підсумок уроку. Здебільшого пропонуються прийоми, які дозволяють учням зробити його самостійно. Розробку уроку завершують різні види домашнього завдання. Представлені уроки тематичного оцінювання, завдання яких складені подібно до завдань, які використовувались під час ЗНО, відповідають програмним вимогам щодо знань і вмінь.
52522. Ділення раціональних чисел 153.5 KB
  Обладнання: фізична карта світу макет козацької чайки піратського корабля сигнальні картки карткизавдання; підручник для 6го класу: Математика Мерзляк А. Щоб зорієнтуватися в просторі нам треба розвязати завдання за правильними відповідями відшукати слово яке вкаже на курс нашої подорожі. ІІІ етап Поповнення запасів їжі і питної води Робота з сигнальними картками: Тестові завдання учні підіймають картку з правильною на їх думку відповіддю...
52523. Найбільший спільний дільник кількох чисел ( НСД) 34 KB
  Мета: сформулювати поняття спільного дільника кількох чисел найбільшого спільного дільника взаємно простих чисел; домогтися засвоєння алгоритму знаходження НСД кількох чисел. Коротко це можна записати так: НСД45, 30 = 15. Для довільних чисел і b пишуть так НСД; b.
52524. Елементи методики роботи вихователя з колективом класу. Ділова гра 105.5 KB
  МЕТА: Озброєння вихователів школи навичками відбору та використання оптимальних форм та методів роботи з колективом класу; Вдосконалення організаторських здібностей. Обладнання: схеми на яких показані взаємовідношення командира лідера із членами колективу при індивідуальній груповій колективній формах роботи. Завдання: Визначте яка форма роботи зображена на схемі.
52525. Година спілкування 9 клас. Україна – наш спільний дім 512.5 KB
  Ознайомити учнів з основними державотворчими подіями становлення незалежної України вивчення основних засад демократичного та суспільного ладу України її досягнень за останні роки. Узагальнити і систематизувати знання дітей про державні символи нашої Вітчизни: герб прапор гімн Основний Закон України Конституцію. 1 Удосконалювати вміння добирати прикметники до іменника Україна утворювати множину іменників – назв мешканців міст України. Вдосконалювати в учнів навички виразного читання поезій про державні прапор...
52526. Природа - нам як рідний дім 45 KB
  Привітання: Усміхнемось сонечку: Здрастуй золоте Усміхнемось квітоньці: Хай вона росте Усміхнемось дощику: Лийся мов з відра Гостям усміхнемося: Зичим їм добра Вихователь. Андрію бажаю тобі Вихователь. Вихователь.
52527. Подорож країною динозаврів. Трикутники 323.5 KB
  Дидактична мета: В ході уроку забезпечити засвоєння учнями основних понять трикутника та його елементів вчити застосовувати їх при розвязуванні задач. Питання можуть бути такими: Що називається трикутником Назвати елементи трикутника; Означити види трикутника за сторонами; і т. Учні дають усні відповіді на питання: Що називається висотою трикутника Де знаходиться точка перетину висот у трикутнику Скільки висот у трикутнику Особливості висот трикутника. Що є точкою перетину медіан трикутника Скільки медіа у...