93498

Экономическая оценка снижения себестоимости

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Основными путями снижения себестоимости являются: Экономия материальных и энергетических ресурсов. Для экономической оценки снижения себестоимости необходимы следующие данные: Смета затрат на производство; Себестоимость товарной продукции по статьям калькуляции; Себестоимость единицы важнейших изделий по статьям калькуляции...

Русский

2015-09-01

46.46 KB

3 чел.

Экономическая оценка снижения себестоимости

Систематическое снижение себестоимости продукции является основным средством повышения прибыльности предприятия. Основными путями снижения себестоимости являются:

  1.  Экономия материальных и энергетических ресурсов.
  2.  Повышение производительности труда.
  3.  Сокращение общецеховых и общепроизводственных расходов путем совершенствования структуры управления.
  4.  Изменение объема номенклатуры выпускаемой продукции.
  5.  Повышение доли кооперирования поставок и т.п.

Для экономической оценки снижения себестоимости необходимы следующие данные:

  1.  Смета затрат на производство;
  2.  Себестоимость товарной продукции по статьям калькуляции;
  3.  Себестоимость единицы важнейших изделий по статьям калькуляции;
  4.  Затраты на 1р товарной продукции.

Рассмотрим расчет снижения себестоимости при изменении различных групп факторов:

1. снижение себестоимости в части материальных затрат при изменении норм и цен по i-ому изделию:

Где - нормы расхода материалов в отчетном и плановом периодах соответственно

- цена материалов в базовом и плановом периодах соответственно

- удельное значение стоимости материалов в себестоимости материалов в себестоимости данного изделия

Снижение себестоимости по всей товарной продукции будет определяться след. образом:

- удельное значение стоимости материалов по отдельным изделиям в общей стоимости материалов по всей товарной продукции

n – количество видов выпускаемой продукции

2.  Снижение себестоимости за счет уменьшения доли заработной платы под влиянием планируемого изменения (повышения производительности труда)

- планируемый прирост средней заработной платы и производительности труда соответственно

- удельное значение заработной платы в смете затрат на производство

  1.  Процент снижения себестоимости за счет планируемого уменьшения цеховых () и общезаводских () расходов приходящихся на i-ую единицу продукции.

- плановая себестоимость i-ого изделия

- программа (объем) выпуска i-ого изделия

Определяют общий процент снижения себестоимости продукции от действия всех факторов.

к – количество факторов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56549. Профессия. Работа 1.64 MB
  Цели: совершенствовать навыки употребления изученного лексико-грамматического материала, познакомить со строением официально-делового письма, развивать навыки устной и письменной речи, формировать представление об активном образе жизни, развивать навыки делового общения.
56550. Є цінності, які за все дорожчі… Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-роздум на морально-етичну тему 73.5 KB
  Мета: формувати в учнів уміння і навички, які б сприяли вільному використанню засобів мови в будь-яких життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення власних висловлювань...
56552. Сценарій туристичного свята «Посвята в туристята» 235.5 KB
  Мета та завдання: сприяти залученню школярів до систематичних занять туризмом; згуртувати дітей в єдину команду, об’єднавши усіх її учасників єдиною творчою діяльністю; залучати учнів до творчої діяльності, впливати на особистість дитини; закріпити набуті туристичні знання, уміння і навички;
56553. Учнівський проект «Україна туристична» 45 KB
  Цілі проекту: навчальна: навчання учнів технологіям проектної діяльності; спонукаючи формуванню в учнів практичних знань і навиків; розвиваюча: розвивати вміння та навички самостійно відбирати систематизувати аналізувати інформацію...
56554. Інформаційна система 50.5 KB
  А поруч з капітаном в компютерному крузі Помічники чудові його надійні друзі Хоч інформатику вони не так довго вивчають Про файли та курсори все необхідне знають Команда друга теж до змагань готова Там хлопці працьовиті їм невідома втома...
56555. Ігровий турнір «Через гру до безпеки життя» 202 KB
  Та команда котра першою правильно виконає завдання отримує 3б. Що ускладнює виконання кладки взимку низька температура снігопади ожеледь використання додаткового обладнання та інструментів Гра Піраміда...
56556. Сценарій позакласного заходу «Лицарський турнір» 122.5 KB
  Король Хлодвіг А зараз ми проведемо спортивний конкурс аби ви хоч трішки розімялись та показали хто спритніший в гонці на конях. Конкурс Найкращий гонец Учасники загону повинні за командою Герольда по одному пробігти на конях дистанцію на швидкість.
56557. Турнір знавців Франції 31.5 KB
  Мета заходу: практична: навчити учнів використовувати знання, отримані при вивченні теми; розвивати мовлєневі навички; освітня: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Франція»; розвивальна: розвивати пам’ять, логічне мислення, увагу...