93498

Экономическая оценка снижения себестоимости

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Основными путями снижения себестоимости являются: Экономия материальных и энергетических ресурсов. Для экономической оценки снижения себестоимости необходимы следующие данные: Смета затрат на производство; Себестоимость товарной продукции по статьям калькуляции; Себестоимость единицы важнейших изделий по статьям калькуляции...

Русский

2015-09-01

46.46 KB

1 чел.

Экономическая оценка снижения себестоимости

Систематическое снижение себестоимости продукции является основным средством повышения прибыльности предприятия. Основными путями снижения себестоимости являются:

  1.  Экономия материальных и энергетических ресурсов.
  2.  Повышение производительности труда.
  3.  Сокращение общецеховых и общепроизводственных расходов путем совершенствования структуры управления.
  4.  Изменение объема номенклатуры выпускаемой продукции.
  5.  Повышение доли кооперирования поставок и т.п.

Для экономической оценки снижения себестоимости необходимы следующие данные:

  1.  Смета затрат на производство;
  2.  Себестоимость товарной продукции по статьям калькуляции;
  3.  Себестоимость единицы важнейших изделий по статьям калькуляции;
  4.  Затраты на 1р товарной продукции.

Рассмотрим расчет снижения себестоимости при изменении различных групп факторов:

1. снижение себестоимости в части материальных затрат при изменении норм и цен по i-ому изделию:

Где - нормы расхода материалов в отчетном и плановом периодах соответственно

- цена материалов в базовом и плановом периодах соответственно

- удельное значение стоимости материалов в себестоимости материалов в себестоимости данного изделия

Снижение себестоимости по всей товарной продукции будет определяться след. образом:

- удельное значение стоимости материалов по отдельным изделиям в общей стоимости материалов по всей товарной продукции

n – количество видов выпускаемой продукции

2.  Снижение себестоимости за счет уменьшения доли заработной платы под влиянием планируемого изменения (повышения производительности труда)

- планируемый прирост средней заработной платы и производительности труда соответственно

- удельное значение заработной платы в смете затрат на производство

  1.  Процент снижения себестоимости за счет планируемого уменьшения цеховых () и общезаводских () расходов приходящихся на i-ую единицу продукции.

- плановая себестоимость i-ого изделия

- программа (объем) выпуска i-ого изделия

Определяют общий процент снижения себестоимости продукции от действия всех факторов.

к – количество факторов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60487. Формування пізнавальної активності і творчої самостійності учнів на уроках української мови та літератури і в позаурочний час 145 KB
  Цікаві завдання і мовні ігри це по суті вправи спрямовані на засвоєння й осмислення знань у жвавій приємній атмосфері. У кожному разі цікаві мовні завдання передбачають досягнення дидактичної мети розширення і зміцнення мовних знань збагачення...
60491. Автоматизація звука «С» в складах, словах 133.5 KB
  Мета: 1. Продовжувати роботу на чіткою артикуляцією звука. Промова ізольованого звука. Автоматизація звука С в складах.
60492. Звичайні дроби 35.5 KB
  В кожного на грудях емблема правильний і неправильний дріб. Я правильний дріб. У мене чисельник менше знаменникая завжди менше одиниці і на координатному промені знаходжусь лівіше ніж будьякий неправильний дріб...
60493. Майстер — фломастер 45.5 KB
  Цілі: Навчити дітей працювати в команді розвивати навики співпраці дати можливість активно використати фантазію і свої творчі здібності В ході гри діти повинні відчути і побачити як самостійно вони можуть налагодити стосунки...
60495. Развитие Теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов 163.5 KB
  Степашко представляет большой интерес изучение теории и практики урока периода оттепели так как постсоветское время является известным преемником зародившихся в те годы процессов демократизации и гуманизации общества...