93498

Экономическая оценка снижения себестоимости

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Основными путями снижения себестоимости являются: Экономия материальных и энергетических ресурсов. Для экономической оценки снижения себестоимости необходимы следующие данные: Смета затрат на производство; Себестоимость товарной продукции по статьям калькуляции; Себестоимость единицы важнейших изделий по статьям калькуляции...

Русский

2015-09-01

46.46 KB

0 чел.

Экономическая оценка снижения себестоимости

Систематическое снижение себестоимости продукции является основным средством повышения прибыльности предприятия. Основными путями снижения себестоимости являются:

  1.  Экономия материальных и энергетических ресурсов.
  2.  Повышение производительности труда.
  3.  Сокращение общецеховых и общепроизводственных расходов путем совершенствования структуры управления.
  4.  Изменение объема номенклатуры выпускаемой продукции.
  5.  Повышение доли кооперирования поставок и т.п.

Для экономической оценки снижения себестоимости необходимы следующие данные:

  1.  Смета затрат на производство;
  2.  Себестоимость товарной продукции по статьям калькуляции;
  3.  Себестоимость единицы важнейших изделий по статьям калькуляции;
  4.  Затраты на 1р товарной продукции.

Рассмотрим расчет снижения себестоимости при изменении различных групп факторов:

1. снижение себестоимости в части материальных затрат при изменении норм и цен по i-ому изделию:

Где - нормы расхода материалов в отчетном и плановом периодах соответственно

- цена материалов в базовом и плановом периодах соответственно

- удельное значение стоимости материалов в себестоимости материалов в себестоимости данного изделия

Снижение себестоимости по всей товарной продукции будет определяться след. образом:

- удельное значение стоимости материалов по отдельным изделиям в общей стоимости материалов по всей товарной продукции

n – количество видов выпускаемой продукции

2.  Снижение себестоимости за счет уменьшения доли заработной платы под влиянием планируемого изменения (повышения производительности труда)

- планируемый прирост средней заработной платы и производительности труда соответственно

- удельное значение заработной платы в смете затрат на производство

  1.  Процент снижения себестоимости за счет планируемого уменьшения цеховых () и общезаводских () расходов приходящихся на i-ую единицу продукции.

- плановая себестоимость i-ого изделия

- программа (объем) выпуска i-ого изделия

Определяют общий процент снижения себестоимости продукции от действия всех факторов.

к – количество факторов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55390. Міжнародні телекомунікаційні проекти як ефективний засіб формування комунікативної компетенції учнів 402 KB
  Життя ставить перед сучасною освітою завдання виховання та навчання учня, який може гнучко адаптуватися в життєвих ситуаціях, що динамічно змінюються, самостійно здобувати необхідні знання, уміло використовувати їх для вирішення різноманітних проблем на практиці, щоб протягом всього життя мати можливість знайти в ньому відповідне місце
55391. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 140 KB
  Метод проектів особливо на уроках української мови та літератури передбачає не тільки наявність суб’єктивно чи соціально значущої для учня проблеми не просто її дослідження пошук шляхів вирішення а й практичне впровадження отриманих результатів у тому чи іншому продукті діяльності.
55392. Проектная деятельность на уроке технологии 86 KB
  Обобщить знания о пищевом рационе режиме питания условиях приёма пищи и сформулировать правила рационального питания. Воспитывать бережное отношение к здоровью и продуктам питания.
55393. Метод проектов на уроках истории и во внеклассной деятельности 396 KB
  Материально-техническое обеспечение проекта: аудио видео стенд. Для подготовки учеников к настоящим проектам необходимо начать их знакомство с данной технологией на уровне второй ступени обучения.
55394. Використання проектної технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики 339.5 KB
  Мій досвід роботи в школі показав що в розвитку зацікавленості до предмета не можна покладатися тільки на зміст виучуваного матеріалу уникаючи залучення учня до активної діяльності.
55395. Творчі проекти у початковій школі 44 KB
  Творчий проект Казка про народнопоетичні символи України Я і Україна 4 клас Мета проекту. Поглибити знання школярів про народнопоетичні символи України; розвивати творчу уяву зв’язне мовлення школярів; виховувати любов до Батьківщини. Учні ознайомлюються з народнопоетичними символами України; виконують завдання у групах Казкарі та Художники. Завдання Групі казкарів: скласти казки про рослинні та тваринні народнопоетичні символи України: вербу калину тополю соняшник соловейка лелеку та ін.
55396. У пошуках майбутньої професії 63 KB
  Мета: познайомити учнів з деякими професіями, стимулювати стійкий інтерес до здобуття професійних знань;розвивати ерудицію, кмітливість, винахідливість , артистизм, навики ділової гри; формувати свідоме ставлення до вибору професії.
55397. Проект по профориентации 467.5 KB
  С этого момента начинается работа над проектами. Каждый ребёнок получил задание в результате выполнения которого он должен прийти к выводу почему именно эта профессия ему нравится.
55398. МИР ПРОФЕССИЙ 241.5 KB
  Познакомить обучающихся с престижными редкими и новыми профессиями охарактеризовать предмет труда каждой профессии. Воспитывать житейское отношение к выбору профессии.