93503

Сущность и социальные функции права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

На основе волевого подхода разработаны 3 подхода к сущности права: классовый общесоциальный дуалистический. Энгельс сущность права это воля экономически господствующего класса. С точки зрения общесоциального подхода сущность права это воля всего общества обусловленная его основными интересами и потребностями то есть экономическими...

Русский

2015-09-01

32.02 KB

3 чел.

Сущность и социальные функции права.

Сущность любого явления – это его важнейшая глубинная черта, которая выражается в воле, лежащей в его основе. Социальная воля – это стремление различных субъектов общественной жизни к достижению обусловленных их потребностями целей.

На основе волевого подхода разработаны 3 подхода к сущности права: классовый, общесоциальный, дуалистический.

С точки зрения классового подхода (К. Маркс, Ф. Энгельс), сущность права – это воля экономически господствующего класса.

С точки зрения общесоциального подхода, сущность права – это воля всего общества, обусловленная его основными интересами и потребностями, то есть экономическими, духовными, национальными, религиозными, демографическими, географическими и другими условиями его жизни(Цыганов В.И.). Право обеспечивает управляемость всем обществом, способствует его сохранению и поступательному развитию. В наличии права заинтересованы все субъекты общественной жизни, несмотря на то, что их частные интересы могут не совпадать. Право призвано регулировать общественные отношения.

Сущностью права является именно общая воля (воля всех), а не сумма воль отдельных индивидов. Общая воля является результатом взаимодействия и борьбы частных воль за свои частные интересы. Общая воля есть результат достигнутого общественного компромисса. В различные исторические периоды, у разных народов воля всего общества может быть подчинена воле отдельных социальных групп. Однако это всегда является временным отступлением от глубинной природы права и рассматривается обществом как несправедливость. Сущность права – это государственная воля общества.

Социальное назначение права с позиций общесоциального подхода состоит в выражении и обеспечении общих интересов всего общества, согласовании потребностей различных социальных групп, в защите интересов отдельных индивидов, разрешении возникающих противоречий и конфликтов, Право - это средство достижения социального компромисса, согласия и примирения.

Следует также учитывать, что сущность права, как и любого другого явления, качественно не меняется. Сторонники дуалистического подхода утверждают, что вплоть до формирования либерально-демократических политических систем, право было орудием в руках экономически господствующего класса. А в современных условиях право выражает волю всего общества. Поэтому дуалистический подход неверен.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35217. Імпорт таблиць. Встановлення зв'язків між таблицями 56.5 KB
  Мета: навчитися імпортувати таблиці MS Excel в таблиці Ms ccess а також навчитися звязувати таблиці. Поняття таблиці поля та запису таблиці. Дайте визначення первісного та альтернативного ключа таблиці.
35218. Пошук даних 119 KB
  Мета: Навчитися будувати динамічні набори записів, користуватися вбудованою функцією Построитель выражений.
35219. Створення екранних форм 145 KB
  Мета: Навчитися створювати прості екрані форми та ієрархічні. Індивідуальне завдання Створення екранних форм Для вводу модифікації та перегляду даних створити такі форми: Форму Ринкові ціни для вводу та модифікації даних таблиці 1. Хід виконання Перші дві форми завдання необхідно створити за допомогою Автоформи. Форми створюються на основі вхідних таблиць.
35220. Аудит. Опорний курс лекцій 1.44 MB
  Аудит – це процес, за допомогою якого компетентний незалежний фахівець накопичує та оцінює свідчення про облікову та звітну інформацію щодо фінансово – господарської діяльності суб’єктів господарювання для визначення та письмового висловлення своєї думки щодо ступеня її відповідності встановленим законодавством критеріям.
35221. Небезпеки, що призводять до надзвичайних ситуацій 29.78 KB
  В Україні щорічно виникають тисячі тяжких надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень.
35222. Шектеулі рұқсат қалдықтар 135 KB
  Адам баласының кез-келген шаруашылық іс-әрекеті әртүрлі қалдықтармен биосфераны ластайды, бұл халықтың денсаулығы мен өміріне, флора мен фауна түрлерінің қысқарылуына, қоршаған ортадағы тепе-теңдікке қауіп-қатер тудырады. Кен үйінділерін, өнеркәсіп тастандыларын
35223. Технічні пристрої организаціїї і регулювання руху транспорту. Регулювання вуличного руху 1.24 MB
  снують дорожні знаки за характером і організації інформації вирішують локальні завдання. Це, як правило, конконкретна інформація попередження, заборони, приписи, не враховує оперативних змін дорожніх і метеорологічних факторів, умов освітлення, характеристик транспортного потоку...
35224. Створення баз даних та робота з ними 147 KB
  Мета: вивчити структуру вікна додатка MS Access і основні засоби роботи з базами даних..
35225. MS Access. Створення бази даних у вигляді декількох таблиць 168 KB
  Створення бази даних у вигляді декількох таблиць. План Основні поняття про бази даних. Задача Успішність Створити базу даних з трьох таблиць: Оцінки рис. Основні поняття про бази даних.