93505

Социальные нормы первобытного общества. Концепция «мононорм»

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

По мере развития сознания инстинкты наших предков сменили социальные правила и нормы. Нормы социального общества возникли в связи с необходимостью регулирования поведения людей для достижения их эффективного взаимодействия и для решения общих задач.

Русский

2015-09-01

29.5 KB

1 чел.

Социальные нормы первобытного общества. Концепция «мононорм».

В первобытном обществе человеком руководили в первую очередь инстинкты, в то время они мало чем отличались от животных. Инстинкты не зависят от сознания и воли живого существа. Инстинктивные правила передаются на генетическом уровне от поколения к поколению.

По мере развития сознания инстинкты наших предков сменили социальные правила и нормы. Нормы социального общества возникли в связи с необходимостью регулирования поведения людей для достижения их эффективного взаимодействия и для решения общих задач.

Благодаря установленным нормам, поступки человека уже не являлись результатом инстинктивных реакций на раздражители. Между возникшей ситуацией и импульсом находилась социальная норма, основанная на общих принципах общественной жизни.

Нормы и правила социального общества сформировались для регулирования поведения людей в обществе. Социальные нормы первобытного общества – это моральные правила, обычаи, религиозные правила, магические и священные предписания.

Исторически сложившиеся нормы поведения – обычаи сформировались в результате многократного применения. Они стали привычными и передавались от поколения поколению.

Моральные нормы первобытного общества, были установлены для регулирования отношений между людьми на основе представлений о добре и зле. Правила морали появляются позже обычаев, когда человек способен анализировать свои поступки с моральной точки зрения и анализировать поступки других людей.

Религиозные нормы основаны на религиозных представлениях. В жизни первобытного общества особое место начинает занимать жертвоприношение, религиозные обряды и прочее.

Магические и сакральные предписания, табу применяли для того чтобы люди становились послушными и управляемыми. Такие запреты позволяли подавлять негативное проявление природных инстинктов человека. Например, охотники каменного века, при помощи таких запретов, лишали женщин, и молодежь права употреблять в пищу самые вкусные части медвежьей туши. Это право они закрепили за собой.

Существовали и предписания, зароки, которые люди сами накладывали на себя. К примеру, человек мог дать обещание не возвращаться в родной дом, не отомстив убийце близкого родича. В первобытном обществе, человек с помощью зароков выражал свою индивидуальность и проявлял свой характер.

Следовательно, индивидуум первобытного общества был плотным слоем окружен различными социальными правилами и нормами, которые в современном обществе являются не актуальными и не нужными.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15195. Мағжан - ақынның ақыны 59 KB
  МАҒЖАН: БҰЙЫРСА ШЫРАҚ СӨНБЕС ҰЗАҚ ЖАНАР Жарасбай СҮЛЕЙМЕНОВ ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты. Мағжан Жұмабаев поэзия әлеміндегі жарық жұлдыз қайталанбас құбылыс. Оның қуатты бойға жігер жүрекке от беретін рухты үні ізденістері мен жаңашылдығы қа
15196. Майлықожа Сұлтанқожаұлы 27 KB
  Майлықожа Сұлтанқожаұлы 18351898 Майлықожа Сұлтанқожаұлы қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысы Қызылқұм жерінде туып өскен.Әкесі Сұлтанқожа мұсылманша сауаттышағын дәулеттікөзі ашықдіндар адам болған. М...
15197. Марат Отаралиев 47 KB
  Марат Отарәлиев: Тағдырмын ерте жоғалған... Ақын Марат Отарәлиев. Жайсаң еді ғой. Онымен шүйіркелесіп сөйлесу әңгімедүкен құру өзінше бір ғанибет. Осы бір асықтай ғана қатпа қара жігіттің тал бойында қандай тартылыс күші барын қайдам Әйтеуір адам баласына тым үй...
15198. Махамбет Өтемісұлы 45 KB
  Махамбет Өтемісұлы 1803 1846 Махамбет Өтемісұлы – 1803 жылы Ішкі Бөкей ордасы қазіргі Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауд. Нарын құмының Жанқұс жерінде туған. – 20.10.1846 Қараой өңірі қазіргі Атырау облысы Махамбет ауданында жерденген қазақтың көрнекті ақыны сонымен бірг...
15199. Медетбай Тәжіұлы 22 KB
  Медетбай Тәжіұлы 1850-1928 Табынай Медетбай ақын туралы алғашқы дерек Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы деген бес томдық энциклопедиялық жинақтың төртінші томында жазылған.Онда Ме...
15200. Мәшһүр Жүсіп 78 KB
  Мәшһүр Жүсіп Атақты ақын ғұлама оқымысты Мәшһүр Жүсіптің көп қырлы талант екені елге мәлім. Қаршадайынан оқыған оқып қана қоймай көңіліне мол дүние тоқыған білімдар. Ақынның 1907 жылы үш бірдей кітабы – €œКөп жасағаннан көрген бір тамашамыз€ €œХалахуал€ €œСары...
15201. Міржақып Дулатов 82 KB
  Міржақып Дулатов Халық жүрегіне ерекше қымбат тұлғалардың бірі – Міржақып Дулатұлы. Жақаңның бар ғұмыры халқымен тығыз байланысты. Осы арада бір ғана жәйтке тоқталсақ қазақтың азаттық қозғалысының алғашқы сәулесіндей жылт еткен €œСерке€ газетіндегі €œЖастарғ
15202. Молда Мұқан Балтекейұлы 50.5 KB
  СЫР БОЙЫНЫҢ АҚЫНЫ Ш. У. Қасымова № 45 Ақ Орда мектепгимназия Шиелі ауданы Қызылорда облысы Сырдың елі – жырдың елі. Сыр өңірі қашаннан –ақ ақын жыраулар мен шайырлардан данышпан бишешендерден қалған асыл мұраларды көздің қарашығындай сақтап оны ұрпақтанұ...
15203. Мұрат Мөңкеұлы 46 KB
  Бүкіл ұлттың Мұраты Кеңес кезінде €œзар заман€ ақындарының ішінде жеткіліксіз зерттеген ақындардың бірі – Мұрат Мөңкеұлы. 194050 жылдар арасында жарық көрген мектеп оқулықтарында енгізіліп жүрген Мұрат ақын 1947 жылғы атышулы қаулыдан кейін зерттеу объектісінен мүлде ...