93524

Действие нормативно-правовых актов во времени. Прямое действие, «обратная сила» и «переживание» нормативно-правовых актов

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Действие во времени определяется моментами вступления нормативного акта в силу и утраты им юридической силы. Нормативно-правовые акты могут вступать в силу. а) с момента принятия; б) со времени, указанного в самом нормативном акте или в специальном акте о введении его в действие (таким временем может быть момент опубликования);...

Русский

2015-09-01

29.44 KB

0 чел.

Действие нормативно-правовых актов во времени. Прямое действие, «обратная сила» и «переживание» нормативно-правовых актов.

Действие во времени определяется моментами вступления нормативного акта в силу и утраты им юридической силы.

Нормативно-правовые акты могут вступать в силу.

а) с момента принятия;

б) со времени, указанного в самом нормативном акте или в специальном акте о введении его в действие (таким временем может быть момент опубликования);

в) по истечении нормативно установленного срока со дня их опубликования.

Утрата юридической силы происходит вследствие:

а) истечения срока, заранее установленного в самом нормативном акте;

б) прямой официальной отмены действующего нормативно-правового акта;

в) замены одного нормативно-правового акта другим актом, устанавливающим новые правила регулирования той же социальной сферы.

По общему правилу закон обратной силы не имеет, то есть он не распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. На практике это означает, например, что суд даже во время действия нового закона будет решать дело в соответствии с прежним законом, если имущественный спор возник до вступления в силу нового закона. В порядке исключения нормативно-правовой акт обретает обратную силу:

а) если указание на это имеется в самом акте;

б) если он устраняет или смягчает уголовную и административную ответственность.

Также в порядке исключения может быть применен еще один принцип действия нормативно-правового акта во времени - «переживание закона», когда закон, утративший юридическую силу, по специальному указанию нового закона может продолжать регулирование некоторых вопросов.

Таким образом, нормальным, типичным принципом действия закона во времени является принцип немедленного действия, когда закон с момента вступления его в силу действует только «вперед»: ревизии сложившихся до него юридических прав и обязанностей он не производит.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53104. Тести до підсумкового уроку. Земля на плані та карті. Географія (6 клас) 108 KB
  Завдання 1-5 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок – комп’ютерна програма реєструє їх як ПОМИЛКИ.
53105. Застосування інтерактивних технологій під час вивчення нового матеріалу на уроці географії 24.88 MB
  Виконавчо-діяльнісний етап посідає центральне місце у дидактичному процесі адже тут відбувається розвиток і навчання учнів. Досить широко відомі і достатньо розроблені вимоги до діяльності учнів на цьому етапі навчального заняття 5 126127: здобуття знань і набуття досвіду діяльності учнем має відбуватися у результаті його власної діяльності яка повинна мати навчальнопізнавальний характер; у діяльності учня мають переважати процедурні знання знанняяк над інформаційними...
53106. Використання художніх творів на уроках географії 131.08 KB
  Роль географії велична у формуванні світогляду, в свідомості закономірностей взаємозв'язків природи і людської діяльності. Географія є одним шкільним предметом, вивчаючим природу і суспільність в їх взаємозв'язку.
53108. ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ГЕОГРАФІЇ 355.5 KB
  Мета: поглибити знання учнів про особливості природи океану; продовжити формування навичок роботи з картами; практично застосовувати знання з біології фізики хімії; розвивати критичне та логічне мислення; посилювати інтерес до знань. Які асоціації викликало у вас слово ОКЕАН Отже: Тихий океан складова частина Світового океану велетенська природна водойма. Запрошую вас до співпраці в експедиції з вивчення Тихого океану. Географічне положення розміри океану.
53109. Сучасний кабінет географії – простір співпраці вчителя та учня 156.5 KB
  Соціальним замовленням суспільства сьогодні є самоствердження та самореалізація особистості через ефективне навчання розвиток творчих здібностей учнів формування загальних та спеціальних вмінь та навичок. Навчання буде успішним якщо в учителя є можливість працювати в сучасному кабінеті де оптимально поєднано використання всіх видів навчального – методичного забезпечення та технічного обладнання відповідно до вимог наукової організації праці вчителя і учня. Головною роллю кабінету визначаю необхідність його як місця спілкування...
53110. Південна Америка. Історія дослідження. Географічне положення 54 KB
  Мета: сформувати в учнів загальне уявлення про географічне положення площу та форму материка поглибити систему знань учнів про відкриття та дослідження Південної Америки; удосконалити практичні навички учнів характеризувати географічне положення материка. Чому важливо знати географічне положення материка 3. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності Колись Південну Америку з ласки мореплавця Америго Веспуччі назвали Новим Світом у джунглях цього материка блукали герої книги Жюля Верна Діти капітана Гранта. Сучасні уявлення про цю...