93525

Действие нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу лиц

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

В пространстве нормативно-правовые акты в зависимости от своего вида могут действовать трояким образом: а распространяться на всю территорию государства; б действовать лишь на какой-то точно определенной части страны; в предназначаться для действия за пределами государства хотя в соответствии с принципами государственного...

Русский

2015-09-01

29.5 KB

0 чел.

Действие нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу лиц.

В пространстве нормативно-правовые акты в зависимости от своего вида могут действовать трояким образом:

а) распространяться на всю территорию государства;

б) действовать лишь на какой-то точно определенной части страны;

в) предназначаться для действия за пределами государства, хотя в соответствии с принципами государственного суверенитета общее правило таково, что законы того или иного государства действуют лишь на его территории.

При этом под государственной территорией понимается часть земного шара (включающая в себя сушу, недра, воздушное и водное пространство), которая находится под суверенитетом данного государства и на которую государство распространяет свою власть. Суверенитет государства распространяется на территорию своих посольств, военных кораблей, всех кораблей в открытом море и других объектов, принадлежащих государству и находящихся в открытом море или космосе.

Порядок, в соответствии с которым законы не распространяются на то или иное пространство или лиц, называется экстерриториальностью. Принцип экстерритори-альности означает, что в пределах границ любого государства в соответствии с нормами международного права могут находиться участки территории и лица, на которых не распространяется юрисдикция данного государства.

Действие нормативно-правового акта по кругу лиц подчиняется общему правилу: он распространяется на всех лиц, находящихся на территории его действия и являющихся его адресатами. Однако из этого правила имеются исключения:

а) иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть субъектами ряда правоотношений (например, быть судьями, состоять на службе в Вооруженных Силах России);

б) иностранные граждане, наделенные дипломатическим иммунитетом и пользующиеся правом экстерриториальности, не несут уголовной и административной ответственности по российскому законодательству;

в) некоторые нормативно-правовые акты Российской Федерации распространяют свое действие и на тех граждан России, которые находятся за ее пределами (например, Закон о гражданстве, Уголовный кодекс).

Круг лиц, на которых распространяет свое действие тот или иной нормативно-правовой акт, может определяться также по признаку пола, по возрасту (несовершеннолетние), по профессиональной принадлежности (например, военнослужащие), по состоянию здоровья (инвалиды) и др.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58054. Види трикутників. Рівнобедрений трикутник 88 KB
  Навчальна мета: ознайомити з видами трикутників, їх властивостями, ознайомити з історією розвитку поняття «трикутника» та розглянути використання властивостей трикутників в житті; закріплювати основні поняття теми «Трикутники»...
58055. Сучасний урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя 251 KB
  Чітке формулювання освітніх завдань у цілому та його складових, їх звязок із розвивальними та виховними завданнями; Визначення місця в загальній системі уроків; Визначення оптимального змісту уроку відповідно до вимог навчальної програми та мети уроку...
58056. Урок – гра. «Математика і навколишній світ». Дії з натуральними числами 70.5 KB
  Мета: Систематизувати знання, уміння та навички учнів по темі «Дії з натуральними числами» В процесі розв’язання цікавих нестандартних; Сприяти розвитку та формуванню інтелектуальних і творчих здібностей учнів...
58057. Уроку позакласного читання для учнів 3-х класів 144 KB
  Мета: Поглибити знання дітей про породи собак; пробуджувати інтерес до прочитаного; розвивати навички правильного, свідомого читання, уміння самостійно працювати з текстом, порівнювати, узагальнювати, робити висновки...
58058. Прикладна діяльність. Створення декоративної композиції «Дерево життя» в техніці петриківського розпису 63 KB
  Мета: ознайомити учнів із світосприйняттям предків на прикладі дерева життя символу українського декоративно-прикладного мистецтва; вчити учнів передавати на малюнку чарівний світ природи за допомогою основних прийомів петриківського розпису...
58059. Шопен – душа фортепіано 74 KB
  Мета уроку: Навчальна: ознайомити учнів із творчістю та життєвим шляхом Ф.Шопена, провідними стильовими засадами його композиторського почерку; працювати над диханням, чистотою інтонування, співом у єдиній вокальній позиції.
58060. Вражаючі здібності «фортепіанного поета» Фридеріка Францішека Шопена 89.5 KB
  МЕТА: поглибити знання дітей про творчість Фридеріка Шопена; вчити учнів глибоко емоційно сприймати інструментальну фортепіанну музику розуміти та інтерпретувати її зміст; дати визначення понять ноктюрн і скерцо; збагатити уявлення дітей про життєвий зміст музики розуміння її...
58061. Урок-презентація: Симфонія вогняних років 64 KB
  Учитель музики: Доброго дня діти. Сьогодні ми міркуємо про музику яка народжувалась і звучала в роки Великої Вітчизняної війни подивимось як боровся наш народ з ворогом у блокадному Ленінграді і як ця боротьба показана Шостаковичем через музику в симфонії на екрані слайд...
58062. Стихійні лиха 75.5 KB
  Мета: продовжити ознайомлювати учнів із небезпеками природного походження, розглянути приклади стихійних небезпек, скласти алгоритми поведінки в надзвичайних ситуаціях (сильного вітру і грози та в разі потрапляння в зону підтоплення); розвивати логічне мислення; виховувати бережливе ставлення до власного здоровя та життя.