93530

Способы и типы правового регулирования

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Способы правового регулирования это пути регулирования раскрывающие особенности методов в отдельных областях общественных отношений и выражающиеся в особенностях юридических норм. В теории права принято выделять три основных способа правового регулирования.

Русский

2015-09-01

28.56 KB

0 чел.

Способы и типы правового регулирования.

Способы правового регулированияэто пути регулирования, раскрывающие особенности методов в отдельных областях общественных отношений и выражающиеся в особенностях юридических норм.

В теории права принято выделять три основных способа правового регулирования.

запрещение— возложение обязанности воздерживаться от совершения действий определенного рода (запрещающие нормы);

дозволение— предоставление права на "собственные" активные действия (управомочивающие нормы);

обязывание— возложение обязанности к активному поведению — что-то сделать, передать, уплатить и т.д. (обязывающие нормы).

Правовое регулирование складывается из различных комбинаций этих трех способов, при этом в централизованном регулировании преобладают запрещение и обязывание, а в децентрализованном — дозволение.

Очевидно, что указанные способы регулирования связаны и с различными видами правоотношений: на основе обязывающих и управомочивающих норм возникают правоотношения активного типа; на основе запрещающих - правоотношения пассивного типа.

Кроме того, все три способа правового регулирования предопределены функциями права.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18228. Накриття множин залежності 112.5 KB
  Накриття множин залежності. Стосовно реляційного відношення R ми можемо розглядати множину функціональних залежностей F які визначені на ньому. У.Армстронг досліджуючи властивості таких функціональних залежностей виділив дві групи: система R система Р. Пізніше бу
18229. Особливості мови QBE в середовищі СУБД Paradox 75 KB
  Особливості мови QBE в середовищі СУБД Paradox Реалізація мови QBE в СУБД Paradox є однією з найближчих по функціональним можливостям та по концептуальній схемі до тієї версії яку запропонував Zloof. Але дрібних відмінностей всетаки багато. Функція Print P задається за допом
18230. Query-By-Example 144.5 KB
  QueryByExample Семантична основа мови теорія відображень. QBE розшифровується як Query By Example запит за зразком є мовою запитів реляційних баз даних. Це графічна мова запитів. Основний спосіб роботи з використанням цієї мови полягає в тому щоб у надані бланки таблиць бази ...
18231. Реляційна модель баз даних. Мови запитів 119.5 KB
  Реляційна модель баз даних. Мови запитів. Теоретичні основи реляційної моделі баз даних були закладені Е.Коддом на початку 70х років [1] і спочатку дійсно мали чисто теоретичний характер. На відміну від поширених на той час систем з ієрархічними чи мережаними типами стр
18232. SQL – абревіатура від Structured Query Language (структурована мова запитів) 231.5 KB
  SQL SQL абревіатура від Structured Query Language структурована мова запитів. Мова SQL найбільш поширена мова запитів для реляційних баз даних. Її перші версії називались SEQUEL тому часом SQL називають сіквел але більш правильно його називати ескюел. Однією з головних переваг мо...
18234. Формирование у дошкольников гуманного отношения к матери 514 KB
  Гуманные чувства формируются и развиваются в процессе гуманного отношения ребенка со взрослыми и сверстниками. Большую часть своего времени ребенок-дошкольник проводит в игре. Игра является мощным фактором развития гуманных отношений у дошкольников.
18235. Проектирование тепломассообменного оборудования линии обработки зерна гречихи производительностью 1 т/ч 616 KB
  Стандартная технология получения крупы из зерна гречихи включает подготовку зерна к переработке и непосредственно переработку его в крупу путем шелушения.После очистки, при выработке быстроразвариваюшейся крупы, гречихуподвергают гидротермической обработке. Способ гидротермической обработки зерна гречихи включает предварительный прогрев зерна, пропаривание, сушку, охлаждение.
18236. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 113 KB
  Земельні відносини, які виникають в процесі здійснення приватизації земель сільськогосподарського призначення, а також у сфері їх належності, екологічного, збалансованого використання і охорони земель, правового забезпечення реалізації земельних інтересів, гарантій суб’єктивних земельних прав по відношенню до земель сільськогосподарського призначення.