93530

Способы и типы правового регулирования

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Способы правового регулирования это пути регулирования раскрывающие особенности методов в отдельных областях общественных отношений и выражающиеся в особенностях юридических норм. В теории права принято выделять три основных способа правового регулирования.

Русский

2015-09-01

28.56 KB

0 чел.

Способы и типы правового регулирования.

Способы правового регулированияэто пути регулирования, раскрывающие особенности методов в отдельных областях общественных отношений и выражающиеся в особенностях юридических норм.

В теории права принято выделять три основных способа правового регулирования.

запрещение— возложение обязанности воздерживаться от совершения действий определенного рода (запрещающие нормы);

дозволение— предоставление права на "собственные" активные действия (управомочивающие нормы);

обязывание— возложение обязанности к активному поведению — что-то сделать, передать, уплатить и т.д. (обязывающие нормы).

Правовое регулирование складывается из различных комбинаций этих трех способов, при этом в централизованном регулировании преобладают запрещение и обязывание, а в децентрализованном — дозволение.

Очевидно, что указанные способы регулирования связаны и с различными видами правоотношений: на основе обязывающих и управомочивающих норм возникают правоотношения активного типа; на основе запрещающих - правоотношения пассивного типа.

Кроме того, все три способа правового регулирования предопределены функциями права.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4475. Основи адміністративного права України 103.5 KB
  Основи адміністративного права України Мета заняття.Ознайомити студентів із особливостями адміністративного права, адміністративними правопорушеннями та адміністративною відповідальністю. Дати загальну характеристику Кримінального кодексу Укра...
4476. Основи кримінального права України 143.5 KB
  Основи кримінального права України Мета заняття.Ознайомити студентів із особливостями кримінального права, адміністративними правопорушеннями та адміністративною відповідальністю. Дати загальну характеристику Кримінального кодексу України. Оха...
4477. Основи сімейного права України 131 KB
  Основи сімейного права України Мета заняття. Ознайомити студентів із основами сімейного законодавства, порядком укладання та розірвання шлюбу, особистими та майновими правами подружжя, взаємними правами та обов’язками батьків і дітей. Дати...
4478. Правоохоронна і правозахисна діяльність 180 KB
  Правоохоронна і правозахисна діяльність Мета заняття.Ознайомити студентів із завданнями та структурою судової влади. Дати характеристику судоустрою та судочинства. Охарактеризувати правоохоронну діяльність, правоохоронні та правозахисні органи...
4479. Загальні положення про математичне моделювання у гідрологічних прогнозах 154 KB
  Загальні положення про математичне моделювання у гідрологічних прогнозах Комплексне раціональне використання водних ресурсів в значній мірі спирається на наукове дослідження водного та льодового режиму річок, озер та водосховищ, що веде до зростання...
4480. Загальні відомості про розвиток довгострокових гідрологічних прогнозів 85 KB
  Загальні відомості про розвиток довгострокових гідрологічних прогнозів. Аналіз сучасного стану в області довгострокового прогнозування гідрологічного режиму річок Розвиток довгострокових гідрологічних прогнозів на різних етапах історії пов’я...
4481. Загальні принципи оцінки точності методик довгострокового прогнозування та справджуваності прогнозів 177 KB
  Загальні принципи оцінки точності методик довгострокового прогнозування та справджуваності прогнозів Похибка довгострокового прогнозу. Визначення допустимої похибки гідрологічного прогнозу Згідно Настанові по службі прогнозів оцінка прогнозу...
4482. Довгострокові прогнози меженного стоку влітку, восени і взимку 394 KB
  Довгострокові прогнози меженного стоку влітку, восени і взимку Закономірності і фактори меженного стоку Під меженним стоком рівнинних і гірських річок розуміють стік літньо-осіннього і зимового періодів, коли річки отримують живлення в основному в...
4483. Довгострокові прогнози шарів стоку весняного водопілля для рівнинних річок 2.4 MB
  Довгострокові прогнози шарів стоку весняного водопілля для рівнинних річок В період весняного водопілля, одної з найбільш багатоводних фаз гідрологічного режиму більшості рівнинних річок України, формування стоку обумовлене таненням накопичено...