93551

Юридическая ответственность: понятие и виды

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Юридическая ответственность это применение мер государственного принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния. Юридическая ответственность одна из форм социальной ответственности.

Русский

2015-09-01

29.61 KB

0 чел.

Юридическая ответственность: понятие и виды.

 Юридическая ответственностьэто применение мер государственного принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния.

Юридическая ответственность - одна из форм социальной ответственности. Ее особенности:

  1.  всегда оценивает прошлое (действие или бездействие)
  2.  устанавливается за нарушение правовых требований, а не за их выполнение.

Вид ответственности

За что наступает

Кто возлагает

В каких формах реализуется

 

 

 

 

Материальная

За ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации

Администрация предприятия, учреждения, организации

Штраф

Дисциплинарная

За дисциплинарные проступки: нарушение трудовой, учебной, воинской и служебной дисциплины

Уполномоченное на то лицо

Предупреждение, выговор, строгий выговор, увольнение

Гражданско-правовая

За нарушение договорных обязательств имущественного характера, причинение имущественного внедоговорного вреда

Суд, административный орган

Полное возмещение вреда, штраф

Административная

За административные проступки

Административные комиссии, суды, органы внутренних дел, таможенные органы и т. д.

Предупреждение, штраф, лишение специального права, конфискация, административный арест

Уголовная

За преступления

Суд

Лишение свободы, исправительные работы, конфискация имущества и т. п.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47792. Українська мова (за професійним спрямуванням). Курс лекцій 342 KB
  Будучи духовним надбанням усього народу, всієї нації, мова становить суспільне явище, пов’язане з матеріально-виробничим, загальнокультурним, інтелектуальним, побутовим життям людини
47793. СУДОВА ЕКСПЕРТОЛОГІЯ 194.5 KB
  Поняття судової експертизи. Поняття судової експертизи Ст. Фактичні підстави для призначення судової експертизи: ч.76 КПК – Обов’язкове призначення експертизи: для встановлення причин смерті; для встановлення тяжкості і характеру тілесних ушкоджень; для визначення психічного стану підозрюваного або обвинувачуваного при наявності у справі даних які викликають сумнів щодо його осудності; для встановлення статевої зрілості потерпілої у справах про злочини передбачені ст.
47794. Термічна обробка. Курс лекцій 620.5 KB
  Загальна характеристика термічної обробки Роль термічної обробки у матеріалознавстві Класифікація видів термічної обробки Основні положення теорії термічної обробки Роль термічної обробки у матеріалознавстві Фізикомеханічні і технологічні властивості металів і сплавів на практиці не задовольняють умовам виготовлення або експлуатації деталей виробів продукції машинобудування. Бочвар визначив такі види термічної обробки металів та сплавів залежно від характеру теплової дії: Власне термічна обробка ТО без зміни хімічного складу;...
47796. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА 5.91 MB
  Класичне означення ймовірності появи події Ймовірність одне з основних понять теорії ймовірностей. Знайти ймовірність встановлення верстату що виготовлений: а третім заводом постачальником подія А; б першим заводомпостачальником подія В. Властивості ймовірності Ймовірність вірогідної події дорівнює одиниці. Ймовірність неможливої події дорівнює нулю.
47797. Информатика и вычислительная техника. Конспект лекций 3.51 MB
  Практические курсант должен по окончании курса иметь такие знания умения и навыки: Понятие информации ее виды формы и способы ее хранения передачи кодирования измерения; Назначение и функции операционных систем и операционных оболочек; Распространенное современное прикладное программное обеспечение назначение и основные функции систем обработки текстов электронных таблиц и их назначения системы управления базой данных Порядок составления алгоритмов и их реализацию. Создание базы данных в Microsoft Excel. Операции над базой...
47798. Основи екології. Курс лекцій 688.5 KB
  Науковотехнічний прогрес швидкість якого на декілька порядків перевищує швидкість адаптування організмів до змінених людиною умов існування породжує нові джерела збурення тиску на біосферу її забруднення знищення природних ресурсів катастрофічне зменшення біорозманіття. Трансграничні забруднення та локальні поліпшення стану довкілля за рахунок руйнування екосистем інших регіонів лише призведуть до подальшої деградації глобальної екосистеми та посилення небезпеки для всієї планети. Екологи України зробили вагомий внесок у розробку...
47800. Учёт и анализ расчётов с персоналом по оплате труда 421.5 KB
  Заработная плата представляет собой выраженную в денежной форме часть общественного продукта, которая выплачивается наёмному работнику исходя из количества и качества выполненного им труда, и максимальным пределом не ограничивается.