93551

Юридическая ответственность: понятие и виды

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Юридическая ответственность это применение мер государственного принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния. Юридическая ответственность одна из форм социальной ответственности.

Русский

2015-09-01

29.61 KB

0 чел.

Юридическая ответственность: понятие и виды.

 Юридическая ответственностьэто применение мер государственного принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния.

Юридическая ответственность - одна из форм социальной ответственности. Ее особенности:

  1.  всегда оценивает прошлое (действие или бездействие)
  2.  устанавливается за нарушение правовых требований, а не за их выполнение.

Вид ответственности

За что наступает

Кто возлагает

В каких формах реализуется

 

 

 

 

Материальная

За ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации

Администрация предприятия, учреждения, организации

Штраф

Дисциплинарная

За дисциплинарные проступки: нарушение трудовой, учебной, воинской и служебной дисциплины

Уполномоченное на то лицо

Предупреждение, выговор, строгий выговор, увольнение

Гражданско-правовая

За нарушение договорных обязательств имущественного характера, причинение имущественного внедоговорного вреда

Суд, административный орган

Полное возмещение вреда, штраф

Административная

За административные проступки

Административные комиссии, суды, органы внутренних дел, таможенные органы и т. д.

Предупреждение, штраф, лишение специального права, конфискация, административный арест

Уголовная

За преступления

Суд

Лишение свободы, исправительные работы, конфискация имущества и т. п.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55669. Робота з обдарованими дітьми, спрямована на розвиток академічної обдарованості молоді 190 KB
  У Державній національній програмі Освіта Україна XXI століття серед пріоритетних напрямків реформування шкільної освіти визначено: своєчасне виявлення ранньої обдарованості забезпечення умов для розвитку талановитих дітей а також удосконалення...
55670. Творча робота «Робота з обдарованими дітьми у Донецькому НВК № 91» 1.9 MB
  Удосконалення психологопедагогічного супроводу обдарованих дітей Завдання проекту Сприяти духовноморальному розвитку обдарованих вихованців шляхом самовдосконалення методом залучення особистості в інноваційні форми роботи...
55671. Роль педагога-організатора у створенні сприятливих умов для саморозвитку та самореалізації учнів – членів дитячої організації 568.5 KB
  Саме вона дає змогу учням відчути себе справжніми господарями школи і разом з тим зрозуміти настільки це важливо – організувати роботу брати на себе відповідальність приймати рішення. Важлива також варіативність у діяльності педагогаорганізатора в залежності від вікової групи учнів підлітки чи юнацтво типу школи. У своїй роботі педагогорганізатор керується державними документами про школу освіту виховання Положенням про посадові обов’язки педагогаорганзітора Статутом школи інструкціями та наказами вищестоячих органів та...
55672. Вивчення схильностей учнів до небажаних вчинків 7.01 MB
  Вивчити причини, що спонукають підлітків до вчинення протиправних дій та найбільш поширені шкідливі звички. За основу даного дослідження взято анкету «Молодь і протиправна поведінка» (автор Пачковський, І. Корнієнко).
55674. Натхненна спадщина. З історії розвитку культури м.Сміли Черкаської області 291 KB
  Факти такі. У 19 ст. в містечку існувало дві типографії, в одній із них 1885 року граф Олександр Олексійович Бобринський надрукував своє генеалогічне дерево. 1895 року почала діяти публічна бібліотека при Смілянському народному училищі. На ці ж роки припадає розквіт театру Бобринських.
55675. Використання міжпредметних зв’язків, як один із за 251.5 KB
  Специфіка викладання іноземної мови відкриває широкі можливості у використанні міжпредметних зв’язків з метою підвищення зацікавленості учнів до вивчення іноземної мови. Коли учні вчать іноземну мову, вони мимохідь знайомляться з новою для них країною, з її культурою, історією, літературою, новим способом життя.
55676. Розробка системи уроків геометрії у 9 класі профільної школи з теми: «Геометричні перетворення» 275.5 KB
  При вивченні цієї теми розглядаються деякі конкретні приклади перетворення фігур а також загальне питання руху. Перетворення геометрії є основою для введення подібності фігур. Поняття про перетворення фігур...
55677. Методи накладання покривних (бинтової, косинкової, пращоподібної і пластирної) пов’язок і давлючої бинтової пов’язки 188 KB
  Мета: дати поняття про загальні вимоги щодо накладання покривних пов’язок: бинтової косинкової пращоподібної пластирної та пояснити правила накладання давлючої бинтової пов’язки...