93556

Правовые презумпции и фикции

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Презумпция в гражданском процессе – установленное законом предположение что определенный факт существует если доказаны связанные с ним факты. Например в гражданском праве существует презумпция вины причинителя вреда. Презумпция в уголовном процессе – это установленное законом предположение что определенный факт существует независимо...

Русский

2015-09-01

29 KB

0 чел.

Правовые презумпции и фикции.

Юридические презумпции и фикции – способы доказывания, которые применяются в случаях, установленных законом при применении права.

Юридические презумпции по-разному определяются в теории уголовного и гражданского процесса.

Презумпция в гражданском процессе – установленное законом предположение, что определенный факт существует, если доказаны связанные с ним факты. Например, в гражданском праве существует презумпция вины причинителя вреда. Если доказан сам факт причинения вреда, то презюмируется и вина в его причинении.

Презумпция в уголовном процессе – это установленное законом предположение, что определенный факт существует независимо от того, доказаны или нет какие-либо связанные с ним факты Например, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (презумпция невиновности).

Любая презумпция в праве России может быть опровергнута установленными законом способами Например, в гражданском процессе любая презумпция может быть опровергнута доказательствами. Иначе обстоит дело в уголовном процессе – там презумпция невиновности может быть опровергнута не самими по себе доказательствами, а только вступившим в законную силу приговором суда. В зарубежном праве имеются и так называемые «безусловные» презумпции, которые не могут быть опровергнуты.

Фикция – основанное на законе установление несуществующего факта, имеющего правовое значение. Например, лицо, судимость которого снята или погашена, считается несудимым. Хотя в действительности оно было осуждено. Если лицо (не состоящее в браке с матерью ребенка), которому заведомо известно, что он не является отцом ребенка, заявит при регистрации рождения в органе загс о том, что он является отцом ребенка, это лицо считается отцом ребенка и не вправе оспаривать отцовство.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55166. Використання фреймів в html-документах 488 KB
  Мета роботи: навчитись застосовувати фрейми при створенні html-документів. 1 Підготовка до заняття 1. Вивчити відповідні розділи теоретичної частини методички та відповідного лекційного курсу. 2. Підготувати малюнки в Pаint та зберегти їх як fon1.bmp та fon2.bmp.
55167. Використання службових програм для обслуговування операційної системи Windows 52.5 KB
  У вікні що відкриється прочитати інформацію і клацнути на кнопці Далее; У наступному вікні буде відображено список програм і утиліт для вибору і запуску. Можна скористатися кнопкою Обзор для пошуку програми якої нема у списку; В наступному вікні...
55168. Переходная экономика: понятие, основные задачи и методы их реализации 22.64 KB
  Переходная экономика — экономика, осуществляющая переход из одного состояния в другое, в процессе которого происходит радикальное преобразование всей социально-экономической системы
55170. Особливості спілкування соціальних педагогів/працівників і клієнтів 60 KB
  МЕТА: Сформувати уявлення щодо структури професійного спілкування у соціальній роботі; з’ясувати механізми міжособистісного розуміння у професійнопедагогічному спілкуванні. Розкрийте зміст дефініції спілкування. Визначте мету і функції спілкування.
55171. Мовний етикет 42.5 KB
  Мовний етикет як соціальне і лінгвістичне явище. Мовленнєвий етикет, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.
55172. Введення і форматування тексту в редакторі Word 553.5 KB
  Якщо даний формат і орієнтація паперу користувача не влаштовують можна їх змінити. Щоб змінити встановлені розміри полів на потрібні можна скористатися лінійкою та бігунками розміщеними на ній.
55173. Документи з кадрово-контрактних питань 32 KB
  Трудова книжка. Трудова угода. Що підтверджує трудова книжка Які відомості вносяться до цього документа. Що таке трудова угода Між ким вона укладається.