93556

Правовые презумпции и фикции

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Презумпция в гражданском процессе установленное законом предположение что определенный факт существует если доказаны связанные с ним факты. Например в гражданском праве существует презумпция вины причинителя вреда. Презумпция в уголовном процессе это установленное законом предположение что определенный факт существует независимо...

Русский

2015-09-01

29 KB

0 чел.

Правовые презумпции и фикции.

Юридические презумпции и фикции – способы доказывания, которые применяются в случаях, установленных законом при применении права.

Юридические презумпции по-разному определяются в теории уголовного и гражданского процесса.

Презумпция в гражданском процессе – установленное законом предположение, что определенный факт существует, если доказаны связанные с ним факты. Например, в гражданском праве существует презумпция вины причинителя вреда. Если доказан сам факт причинения вреда, то презюмируется и вина в его причинении.

Презумпция в уголовном процессе – это установленное законом предположение, что определенный факт существует независимо от того, доказаны или нет какие-либо связанные с ним факты Например, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (презумпция невиновности).

Любая презумпция в праве России может быть опровергнута установленными законом способами Например, в гражданском процессе любая презумпция может быть опровергнута доказательствами. Иначе обстоит дело в уголовном процессе – там презумпция невиновности может быть опровергнута не самими по себе доказательствами, а только вступившим в законную силу приговором суда. В зарубежном праве имеются и так называемые «безусловные» презумпции, которые не могут быть опровергнуты.

Фикция – основанное на законе установление несуществующего факта, имеющего правовое значение. Например, лицо, судимость которого снята или погашена, считается несудимым. Хотя в действительности оно было осуждено. Если лицо (не состоящее в браке с матерью ребенка), которому заведомо известно, что он не является отцом ребенка, заявит при регистрации рождения в органе загс о том, что он является отцом ребенка, это лицо считается отцом ребенка и не вправе оспаривать отцовство.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41286. Суспільно-політичний розвиток західноукраїнських земель 16.42 KB
  Вона маніфестувала нескореність духу українського народу що мало неабияке значення у справі пробудження національної самосвідомості мас. Яхимовичем взяла на себе роль представника інтересів українського населення Галичини перед центральним урядом і виконувала її протягом 18481851 рр. Руські ради стали організаторами боротьби українського населення за відокремлення Східної Галичини заселеної переважно українцями від західної польської та надання їй національнотериторіальної автономії за запровадження навчання в усіх освітніх закладах...
41287. Три поділи Польщі 47 KB
  Відтоді почався австрійський період історії Львова та краю тривав він до 1 листопада 1918 року. Відкрите втручання Росії в польські справи підтримка православних дисидентів спонукали шляхту утворити 29 лютого 1768 року в містечку Бар на Поділлі нову конфедерацію що спиралася на підтримку Австрії та Франції. Протягом липнясерпня 1768 року було розгромлено більшість гайдамацьких загонів. Але попри значну міжнародну підтримку 1772 року головні сили шляхти було розбито російськими військами під командуванням Суворова.
41289. Україна в Першій світовій війні 92.5 KB
  Невдала для балканських слов'ян війна 1912-1913 рр. зміцнила становище Австро-Угорщини. Вона створила нову державу — Албанію, яка позбавила Сербію виходу до Адріятицького моря. Відносини між слов'янами і урядом цісаря Франца-Йосифа щораз більше напружувались.
41290. Українська держава гетьмана П.Скоропадського. Внутрішня та зовнішня політика гетьманського уряду 23.2 KB
  у Києві відбувся з'їзд хліборобіввласників на який з усієї України прибуло кілька тисяч делегатів. Скоропадського який з'явився у ложі під бурхливі оплески було запрошено до президії зібрання що означало обрання його гетьманом України. Наступні документи гетьмана України: Закони про тимчасовий державний устрій України Грамоту до всього Українського народу . він зробив перший візит до німецького штабую Звертаючись до населення гетьман наголошував що гетьманство це здійснення ідеї незалежності України у традиційній...
41291. Українські землі в першій половині 18 ст. до 1754 р. 99.5 KB
  Батько гетьмана СтепанАдам Мазепа нале жав до партії Виговського і брав участь в укладанні Гадяцького до говору. в 1707 році була дорадницею синагетьмана що свідчить про її високу культурність та освіту. Року 1663 Іван Мазепа покинув королівську службу і 1669 рок опинився в Чигирині у гетьмана Дорошенка де присвятив себеукраїнській справі. У Дорошенка Іван Мазепа дістав рангу генерального осаула Він виконує важливі дипломатичні доручення гетьмана: в 1673 р їздить до Криму до гетьмана Самойловича в справі об'єднання України в 1674...
41292. Акт злуки УНР та ЗУНР. День соборності України 76.5 KB
  На довгому і тернистому шляху українського народу до заповітного ідеалу соборності злука УНР і ЗУНР подія великого історичного значення. В той морозний січневий день збулася віковічна мрія українського народу жити однією сімєю на своїй землі в єдиній державі не розділеній кордонами і не розшматованій недружніми сусідами. Ідея єдності і соборності батьківських земель як і ідеї незалежності і державного суверенітету сильної централізованої влади є головним...
41293. Утворення Директорії 13.23 KB
  Від січових стрільців у члени Директорії було висунуто соціалдемократа С. Представником Селянської спілки в Директорії став проректор Київського державного українського університету професор геології Ф. До складу Директорії ввійшли також адвокат соціалістсамостійник П.
41294. Управління проектами, кокнспект лекцій 2.72 MB
  Успіх найчастіше приходить до тих компаній, менеджери яких знають і свідомо використовують специфічні методи та інструменти управління проектами. І навпаки, ігнорування цих методів та інструментів, управління проектами за принципом «як прийдеться»