93569

Методы микробиологической диагностики вирусных заболеваний. Методы выделения и идентификации вирусов. Серологические реакции, используемые для диагностики вирусных болезней

Доклад

Медицина и ветеринария

Цепная полимеразная реакция. Методов индикации вирусов: 1 Реакция гемадсорбции основан на способности поверхности клеток в которых они репродуцируются адсорбировать эритроциты реакция гемадсорбции. 2 Реакция гемагглютинации РГ. Для этих целей могут быть использованы все известные серологические реакции: 1 Реакция связывания комплемента.

Русский

2015-09-03

13.02 KB

2 чел.

Методы микробиологической диагностики вирусных заболеваний. Методы выделения и идентификации вирусов. Серологические реакции, используемые для диагностики вирусных болезней.

ДЛЯ диагностики вирусных заболеваний применяют следующие методы:

1) Вирусоскопический.

2) Иммунной электронной микроскопии.

3) Вирусологический.

4) Серологический.

5) Иммунофлуоресцентный.

6) Биологический.

7) Использование ДНК-(РНК)-зондов.

8) Цепная полимеразная реакция.

О размножении (репродукции) вирусов в культуре клеток судят по цитопатическому действию (ЦПД), которое может быть обнаружено микроскопически и характеризуется морфологическими изменениями клеток.

Характер ЦПД вирусов используют как для их обнаружения (индикации), так и для ориентировочной идентификации, т. е. определения их видовой принадлежности.

Методов индикации вирусов:

1) Реакция гемадсорбции - основан на способности поверхности клеток, в которых они репродуцируются, адсорбировать эритроциты — реакция гемадсорбции. Для ее постановки в культуру клеток, зараженных вирусами, добавляют взвесь эритроцитов и после некоторого времени контакта клетки промывают изотоническим раствором хлорида натрия. На по-верхности пораженных вирусами клеток остаются прилипшие эритроциты.

2) Реакция гемагглютинации (РГ). Применяется для обнаружения вирусов в культуральной жидкости культуры клеток либо хорионаллантоисной или амниотической жидкости куриного эмбриона.

Серологические методы могут быть использованы для обнаружения в исследуемом материале как специфических антител, так и вирусных антигенов. Для этих целей могут быть использованы все известные серологические реакции:

1) Реакция связывания комплемента.

2) Реакция пассивной гемагглютинации и ее варианты (РНАг, РНАт).

3) Реакция торможения гемагглютинации.

4) Реакция гемагглютинации иммунного прилипания (комплекс антиген + антитело в присутствии комплемента адсорбируется на эритроцитах).

5) Реакции преципитации в геле.

6) Реакции нейтрализации вирусов.

7) Радиоиммунный метод.

8) Методы иммуноферментного анализа.

Из перечисленных методов все большей популярностью пользуются методы иммуноферментного анализа, отличающиеся высокой специфичностью и удобством использования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61070. Павутина життя (Web of Life). Перевір себе 56.5 KB
  Розвивати комунікативні вміння учнів. Навчати учнів аудіювання. Учні ланцюжком читають доповнені речення вправи. Учні по черзі зачитують речення вправи доповнені прийменниками.
61071. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ МІСЦЕВОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 52 KB
  Сприймання тексту на слух Прослухати текст. Довести належність тексту до художнього стилю. Робота над змістом і структурою тексту Визначити про що розповідається в тексті.
61072. Нова українська література. Суспільно-історичні обставини наприкінці XVIII ст. Життя і творчість І. Котляревського 110 KB
  Котляревський вступив до духовної семінарії яка тоді була єдиним середнім учбовим закладом у Полтаві. Котляревський ґрунтовно ознайомився із творами римського поета Вергілія яким приділялася особлива увага на уроках латинської граматики і піїтики.
61074. Поняття про мову розмітки гіпертексту – мову НТМL. НТМL-файл. Коди (теги) мови. Засоби створення НТМL-документів. Оформлення тексту в HTML-документі 272.5 KB
  Оформлення тексту в HTML документі. Теги управління зовнішнім виглядом HTMLдокументу. Використовувані матеріали: презентація карточки додаткові електронні матеріали файли...
61075. Павутина життя. Контрольна робота 54 KB
  There is a show on tonight. I’d like to see it. (which) 2) Angela wants to talk to you. Her brother is a member of a rock band. (whose) 3) I told you about the hotel. We stayed there last summer. (where)
61076. Додаткове читання. Й. Ґете. Вибрані поезії 78.5 KB
  Мета: поглибити знання про поетичний талант Ґете; розвивати творчі здібності учнів виховувати повагу до виявів чужих почуттів; працювати над виразним читанням віршів. Актуалізація опорних знань...
61077. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ МІСЦЕВОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 45.5 KB
  Школярі знайомляться з цілісним висловлюванням. Робота за змістом і структурою тексту Довести належність висловлювання до художнього стилю наводячи приклади з тексту. Якою ви уявили місцевість описану письменником...
61078. Контрольний твір за творчістю Й. В. Ґете 31.5 KB
  Мета: розвивати письмове звязне мовлення та творчі здібності учнів; виховувати інтерес до аналізу літературних творів; учити аргументувати власну точку зору; провести контроль знань з теми Життя та творчість...