93569

Методы микробиологической диагностики вирусных заболеваний. Методы выделения и идентификации вирусов. Серологические реакции, используемые для диагностики вирусных болезней

Доклад

Медицина и ветеринария

Цепная полимеразная реакция. Методов индикации вирусов: 1 Реакция гемадсорбции основан на способности поверхности клеток в которых они репродуцируются адсорбировать эритроциты реакция гемадсорбции. 2 Реакция гемагглютинации РГ. Для этих целей могут быть использованы все известные серологические реакции: 1 Реакция связывания комплемента.

Русский

2015-09-03

13.02 KB

0 чел.

Методы микробиологической диагностики вирусных заболеваний. Методы выделения и идентификации вирусов. Серологические реакции, используемые для диагностики вирусных болезней.

ДЛЯ диагностики вирусных заболеваний применяют следующие методы:

1) Вирусоскопический.

2) Иммунной электронной микроскопии.

3) Вирусологический.

4) Серологический.

5) Иммунофлуоресцентный.

6) Биологический.

7) Использование ДНК-(РНК)-зондов.

8) Цепная полимеразная реакция.

О размножении (репродукции) вирусов в культуре клеток судят по цитопатическому действию (ЦПД), которое может быть обнаружено микроскопически и характеризуется морфологическими изменениями клеток.

Характер ЦПД вирусов используют как для их обнаружения (индикации), так и для ориентировочной идентификации, т. е. определения их видовой принадлежности.

Методов индикации вирусов:

1) Реакция гемадсорбции - основан на способности поверхности клеток, в которых они репродуцируются, адсорбировать эритроциты — реакция гемадсорбции. Для ее постановки в культуру клеток, зараженных вирусами, добавляют взвесь эритроцитов и после некоторого времени контакта клетки промывают изотоническим раствором хлорида натрия. На по-верхности пораженных вирусами клеток остаются прилипшие эритроциты.

2) Реакция гемагглютинации (РГ). Применяется для обнаружения вирусов в культуральной жидкости культуры клеток либо хорионаллантоисной или амниотической жидкости куриного эмбриона.

Серологические методы могут быть использованы для обнаружения в исследуемом материале как специфических антител, так и вирусных антигенов. Для этих целей могут быть использованы все известные серологические реакции:

1) Реакция связывания комплемента.

2) Реакция пассивной гемагглютинации и ее варианты (РНАг, РНАт).

3) Реакция торможения гемагглютинации.

4) Реакция гемагглютинации иммунного прилипания (комплекс антиген + антитело в присутствии комплемента адсорбируется на эритроцитах).

5) Реакции преципитации в геле.

6) Реакции нейтрализации вирусов.

7) Радиоиммунный метод.

8) Методы иммуноферментного анализа.

Из перечисленных методов все большей популярностью пользуются методы иммуноферментного анализа, отличающиеся высокой специфичностью и удобством использования.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36614. ПРОЕКТУВАННЯ ПЛАСТИЧНОЇ ФОРМИ ОДЯГУ 762 KB
  ПРИЙОМИ ТВОРЧОГО ПОШУКУ ПЛАСТИЧНОЇ ФОРМИ ОДЯГУ. Створення одягу це мистецтво. Тому пластична композиція форми одягу вирішується не лініями і площинами а обємами і просторами певної конфігурації і величини.
36615. РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 584.5 KB
  Регіональне управління [конспект лекцій для студентів спеціальності 6. Конспект лекцій з дисципліни Регіональне управління призначений для студентів спеціальності 6. Конспект лекцій з дисципліни Регіональне управління складено на підставі відповідних нормативних вимог Міністерства освіти і науки молоді та спорту України.
36616. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 217 KB
  Предмет і система трудового права Трудове право розглядається в 3 значеннях як галузь права як науку і як навчальну дисципліну. Предмет трудового права – це сукупність трудових та інших пов’язаних з ними суспільних відносин з приводу організації та здійснення найманої оплачуваної праці. Перша загальна частина до якої входять такі інститути: а поняття та предмет трудового права; б основні принципи трудового права; в джерела трудового права; г суб'єкти трудового права; ґ трудові правовідносини; д колективний договір; е правова...
36617. УСТАТКУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Механічне та теплове устаткування 12.46 MB
  Універсальні кухонні машини. Допоміжними елементами машини є засоби керування регулювання захисту сигналізації а також пристрої які забезпечують безпеку експлуатації. Ведуча ланка зєднується з приводом машини а ведена – з робочими органами. Такі машини називаються складними на відміну від простих машин з одним робочим органом.
36618. ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 3.53 MB
  Об’єктноорієнтоване програмування це методологія програмування яка базується на поданні програми у вигляді сукупності об’єктів кожний із яких є реалізацією певного класу а класи утворюють ієрархію на принципах успадкування. кожний об’єкт є реалізацією певного класу; 3. Це обєкт класу який асоційований з системною консоллю і отже все те що буде передано в цей об'єкт за допомогою оператора буде виведено в консоль. Тема 15 Поняття класу.
36619. Цивільний захист. Курс лекцій 2.99 MB
  Розроблення найбільш доцільних заходів для захисту людей. Тема 4 : ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ НС Для захисту населення і персоналу підприємств передбачаються наступні заходи: Своєчасне оповіщення про погрозу НС або її виникнення. Використання засобів індивідуального захисту промислового або самостійного вироблення. Введення режимів радіаційного захисту на заражених територіях до початку евакуації.
36620. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 327.5 KB
  КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ для студентів 1 курсу напрямів підготовки Облік і аудит Конспект лекцій з української мови для студентів напрямів підготовки. Дидактична мета курсу: розширення знань про українську мову як національну мову українського народу виховання поваги до української літературної мови; набуття знань про особливості офіційноділового стилю класифікацію документів структуру тексту документа вимоги до складання й оформлення ділових...
36621. Суть залізобетону. Матеріали для залізобетонних конструкцій 18 MB
  Суть залізобетону Бетон це штучний кам’яний матеріал який добре протистоїть стисканню і значно гірше розтяганню. Залізобетоном називають штучний композитний будівельний матеріал що складається з бетону та сталевої арматури які працюють разом. Елементи під навантаженням: а бетонна балка; б залізобетонна балка; в залізобетонна колона Армування бетонної балки дає можливість використовувати міцність сталевої арматури на розтягання і міцність бетону на стискання. Армування стиснутого бетону підвищує також надійність залізобетонних...
36622. Трудова поведінка: зміст, структура, функції 92.5 KB
  Трудова поведінка як різновид соціальної поведінки. Зміст структура та функції трудової поведінки. Види трудової поведінки. Механізми регуляції трудової поведінки.