93583

Система В-лимфоцитов, их происхождение, основные свойства, природа специфических рецепторов. Превращение В-лимфоцитов в антителообразующие клетки

Доклад

Медицина и ветеринария

B-лимфоциты – преимущественно эффекторные иммунокомпетентные клетки. Зрелые В-лимфоциты и их потомки – плазматические клетки являются антителопродуцентами. Их основными продуктами являются иммуноглобулины. В-лимфоциты участвуют в формировании гуморального иммунитета, В-клеточной иммунологической памяти...

Русский

2015-09-03

12.49 KB

0 чел.

Система В-лимфоцитов, их происхождение, основные свойства, природа специфических рецепторов. Превращение В-лимфоцитов в антителообразующие клетки.

B-лимфоциты – преимущественно эффекторные иммунокомпетентные клетки. Зрелые В-лимфоциты и их потомки – плазматические клетки являются антителопродуцентами. Их основными продуктами являются иммуноглобулины. В-лимфоциты участвуют в формировании гуморального иммунитета, В-клеточной иммунологической памяти и гиперчувствительности немедленного типа.

В-лимфоциты помимо антигенов Lу, общих с Т-лимфоцитами, имеют свойственные только им антигены Lyb. В-лимфоциты подразделяют на Lyb5+, т. е. имеющие этот антиген, и Lyb5- .

В-лимфоциты Lyb5- и Lyb5+ отличаются по условиям своей активации. В связи с этим В-лимфоциты подразделяют на три основные субпопуляции:

1. Клетки В-1а (СД5+), первыми появляющиеся в онтогенезе.

2. Клетки В-1b (СД5-). Клетки этих двух субпопуляций продуцируют НИГ.

3.Клетки В-2, которые впоследствии дифференцируются в АОК и играют ведущую роль в формировании приобретенного специфического иммунитета.

Помимо, существуют также В-супрессоры и В-киллеры. В-супрессоры выполняют такую же роль, как и Т-супрессоры. В-киллеры взаимодействуют с Fс-фрагментами IgG, фиксированных на клетках трансплантата, и разрушают их.

В ходе своего созревания (от эмбриональной клетки до рождения), а также после рождения В-лимфоциты подвергаются дифференцировке, биологический смысл которой состоит в создании клона клеток, синтезирующих и секретирующих антитела, специфически взаимодействующие с данным антигеном.

Процесс созревания В-лимфоцитов включает в себя две стадии:

1. Антигеннезависимую, которая происходит в эмбриональном периоде.

2. Антигензависимую, которая происходит после рождения и наступает только после встречи с соответствующим антигеном.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55132. Складання презентації для пояснення нового матеріалу 86 KB
  Зміст містить елементи науковості Ілюстрації графічні музичні відео в певних випадках не відповідають тексту Є орфографічні пунктуаційні стилистичні помилки Набори числових даних частіше за все проілюстровані графіками та діаграмами...
55133. Складання структурно-змістовного планування теми 67 KB
  Нові поняття і терміни, що формують науковий світогляд школярів та нові технологічні дії, що формують систему інформаційно-технологічних знань та вмінь;
55134. Эффективность денежно-кредитной политики. Проблема сочетания денежно-кредитной и фискальной политик 18.94 KB
  Опыт проведения кредитно-денежной политики в различных странах позволил выявить ее сильные и слабые стороны, а также факторы повышения ее эффективности.
55135. Механизм денежно-кредитной политики и ее воздействие на макроэкономические цели 19.34 KB
  Денежно-кредитная (монетарная) политика — это политика государства, воздействующая на количество денег в обращении с целью обеспечения стабильности цен, полной занятости населения и роста реального объема производства. Осуществляет монетарную политику Центральный банк.
55136. Денежно-кредитная политика. Виды денежно-кредитной политики 22.44 KB
  Денежно-кредитная политика – совокупность мероприятий в области денежного обращения и кредита, направленных на регулирование экономического роста, сдерживание инфляции, обеспечение занятости и выравнивание платежного баланса. Она служит одним из важнейших методов вмешательства государства в процесс воспроизводства.
55137. Порівняння стилів програмування 114 KB
  Стиль Олмана llmn Названий за іменем Еріка Олмана хакера з Берклі який написав у такому стилі багато утиліт для BSD. Стиль GNU Використовується у вихідних кодах проекту по розробці вільного програмного забезпечення GNU.
55138. Основні напрями регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці. Законодавчо-нормативна база в галузі працевлаштування випускників вищих навчальних закладів 82 KB
  Сутність основних понять розмір середньої заробітньої плати; розмір допомоги по безробіттю; який вітсоток людей працює в малому бізнесі на Україні і яка ця статистика за кордоном; які галузі мають місце в малому бізнесі і яка максимальна можлива чисельність на нах працівникі...
55140. Технологія роботи з операційною системою Windows 216.5 KB
  Мета: Формування умінь та навичок по завантаженню ОС Windows користування мишею керування вікнами. Постановка загальної проблеми: Як запускати користуватися мишею керувати вікнами в операційній системі Windows І. Короткі теоретичні відомості Windows.