936

Горелки томильных печей

Контрольная

Производство и промышленные технологии

Для осуществления равномерного нагрева свода принимаем шахматное расположение горелок на своде печи с шагом по длине 1463 мм и 1410 мм по ширине. Тогда в методической зоне будет 4, в сварочной 7 и томильной 3 горелки.

Русский

2013-01-06

54.5 KB

4 чел.

Горелки

Для осуществления равномерного нагрева свода принимаем шахматное расположение горелок на своде печи с шагом по длине 1463 мм и 1410 мм по ширине.

Тогда число рядов горелок по длине печи

ряда.

из них по длине методической зоны – 1 ряд, сварочной – 2 и томильной – 1. Так как принято шахматное расположение горелок, то по длине печи будут чередоваться ряды с 4 и 3 горелками в поперечном направлении.

Тогда в методической зоне будет 4, в сварочной 7 и томильной 3 горелки.

Расход природного газа на одну горелку равен:

в методической зоне

;

в сварочной зоне

;

в томильной зоне

.

Принимаем давление газа перед ответвлением около горелок равным 4 кПа, давление воздуха перед горелками 2 кПа, скорость газа внутри горелки на участке до выходного сопла 25 м/с.

Скорость истечения газа из сопла определяется по формуле:

.

.

Плотность газа

Тогда

.

Отношение выходных скоростей воздуха

.

Определяем расчетный расход воздуха

;

в методической зоне

;

.

в сварочной зоне

;

.

в томильной зоне

;

.

Диаметр газового сопла:

в методической зоне

в сварочной зоне

в томильной зоне

Скорость истечения газа и воздуха из горелки

при  и давлении перед горелкой 4кПа равно 81 м/с;

м/с.

Согласно полученным данным выбираем следующие типы горелок «труба в трубе»:

для методической зоны – ДВМ 50;

для сварочной и томильной зон  - ДВС 60.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5669. Языки программирования. Курс лекций 316 KB
  Программа курса Языки программирования Основные понятия языков программирования: данные, операции и связывание. ОД(объект данных) - переменные, константы - абстрактное место, где могут храниться данные. Виды связывания: 1)...
5670. Будівельні матеріали. Загальні технічні властивості будівельних матеріалів 164.85 KB
  Вступ Ця дисципліна вивчає будівельні матеріали і вироби, їх значення для розвитку будівництва та підвищення ефективності капіталовкладень. Приділяється увага питанням класифікації будівельних матеріалів, їх складу і структури, корозії матеріалів, е...
5671. В поисках мелодии. Конспект урока 20.31 KB
  В поисках мелодии Цель. Развитие творческих способностей детей посредством элементарного музицирования с использованием ИКТ. Задачи. Воспитывать интерес и любовь к музыке и музицированию. Развивать эмоциональность детей как важнейшую основу их внутр...
5672. Правознавство. Галузі права. Конспект лекцій 1.38 MB
  Посібник містить конспект лекцій для студентів усіх напрямів денної та заочної форми навчання, короткий словник юридичних термінів. Видання також містить питання до екзамену та список рекомендованої літератури. ЗМІСТ ЛЕКЦІЯ 1. Основи державного (кон...
5674. Логістична підтримка інноваційної діяльності 472.79 KB
  Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки - найхарактерніша прикмета сучасного етапу в розвинутих країнах. Реалізація економічних цілей пов'язана з інноваційним типом розвитку, в основі якого закладений безперервний і цілеспрямований процес пошуку
5675. Теорія алгоритмів і основи представлення знань 339 KB
  Вступ. Інтуїтивне поняття алгоритму. Поняття алгоритму інтуїтивно зрозуміло і часто використовується в математиці. Додавання і множення чисел стовпчиком, що відомо ще зі школи, формула обчислення коренів квадратного рівняння,...
5676. Економіка підприємств. Курс лекцій 1.59 MB
  Підприємство як суб'єкт господарювання Введення, предмет та завдання дисципліни. Галузева структура народного господарства України. Загальна характеристика підприємств. Структура управління підприємством. Зовнішнє середовищ...
5677. Економічна теорія (Економіка). Конспект лекцій 1.06 MB
  Загальні основи економічної теорії Тема 1.1 Економічна теорія: предмет і методи пізнання 1. Поняття економіки як системи економічних знань. Обмеженість ресурсів та безмежність потреб. Предмет курсу економічної теорії. Мета і функції економі...