9360

Прочностные характеристики на срез. Испытания грунта на срез

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Цель работы: установить зависимость предельного сопротивления ?пред от величины, сжимающих эффективных давлений Рэф. Определить основные прочностные характеристики: угол внутреннего трения, с - удельное сцепление. Методика испытаний Н...

Русский

2013-03-04

41 KB

5 чел.

Цель работы: установить зависимость предельного сопротивления τпред от величины, сжимающих эффективных давлений Рэф.. Определить основные прочностные характеристики: φ – угол внутреннего трения, с – удельное сцепление.

Методика испытаний

Нагрузки на образец прикладывают ступенчато. После нагружения образца сжимающим давлением Р, прикладывают сдвигающую нагрузку τ, увеличивают её до τпред , до возникновения самостоятельно возникающей деформации сдвига, произойдет срез. Опыт повторить с большим давлением Р. Зависимость  τ=f(P).

Обработка результатов

Основные физические характеристики грунта

Влажность доли единицы

Плотность, г/см3

Плотность минеральных частиц, г/см3

Текучесть

Раскатывание

Число

Показатель текучести

Степень влажности

Начальный коэффициент пористости е0

0,34

1,62

2,28

0,556

0,322

0,234

0,034

1

0,886

Журнал испытаний грунта на срез

Вертикальная нагрузка при Р,МПа

Продолжи-тельность

Сопротивление срезу

τi , МПа

Влажность

ω

Плотность ρ,

г/см3

Показатель среза

Угол внутрен. тре-

ния φ, град

Коэффициент трения

tg φ

Удельное сцепление

с, МПа

Уп-лот-не- ние

Срез

Уплот-

нение

Срез

До

опы-

та

По-сле

сре-

за

До

опы-

та

После

замач.

-

1

-

-

1,35

-

-

-

-

16,69

0,3

1

-

2

-

-

1,5

-

-

-

-

-

3

-

-

1,95

-

-

-

-

Сопротивление срезу τi: ;  f=10; F=40 см2;

 P1=1 кгс/см2; Q1=5,4; P2=2 кгс/см2; Q2=6,0; P3=3 кгс/см2; Q3=7,8;

Удельное сцепление с:

Коэффициент трения tg φ:

=6, где n – число определений значений τi (общее количество испытанных образцов), n=3.

                    График зависимости сопротивления сдвигу

                           грунта от нормального давления

Вывод: результаты испытания связного грунта на сдвиг в приборе прямого среза – угол внутреннего трения φ=16,690, удельное сцепление с=1.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69115. Записи. Запис та його оголошення. Доступ до компонентів та операцій над записами. Масиви записів. Записи з варіантами 100 KB
  Визначальною характеристикою масиву є однорідність, тобто однотипність його елементів. Проте реальний світ насичений неоднорідними структурами даних. Прикладами таких структур можуть стати: календарна дата, що скла-дається з номера дня, номера року та назви місяця...
69116. Множини. Поняття множин та множинного типу даних. Оголошення змінних множинного типу. Операції над множинами 96.5 KB
  Математичне поняття множини широко використовується в задачах, для яких існує ефективне програмне розв’язання. Так, у багатьох комбінаторних задач серед усіх підмножин деякої множини необхідно знайти ті, які задовольняють певну умову. При розв’язанні задач на графах користуються поняттями...
69117. Фізичний і логічний файли. Технологія роботи з файлами. Тинпи файлів і оголошення файлових змінних. Установка відповідності між фізичним і логічним файлами. Системні операції з файлами 141 KB
  Дані, що використовувались у задачах із попередніх розділів, існували протягом одного сеансу роботи певної програми. Такі дані зберігаються в оперативній пам’яті комп’ютера. Проте бльшість програм оперує із даними, що залишаються доступними як після завершення роботи програми, так і після перевантаження...
69118. Буферізація даних. Натипізовані файли 56 KB
  При зчитувані даних із файла зна чення його чергового компонента копіюється в поточний елемент буфера. У відповідь на цей запит операційна система виділяє буфер із буферного пула і в нього зчитується певна кількість блоків даних із фізичного файла.
69119. Динамічні змінні та динамічна пам’ять. Розподіл оперативної пам’яті. Поняття покажчика та його оголошення. Стандартні функції для роботи з адресами 93.5 KB
  Змінні величини, що розглядались у попередніх розділах, були статичними. Статичні змінні характеризуються тим, що їх значення зберігаютъся в ділянках оперативної пам’яті, які визначаються на етапі компіляції программ і не змінюються під час її виконання.
69120. Спискові структури даних. Визначення лінійного списку та його різновидів. Робота зі стеком, з чергою та лінійним списком 111 KB
  Визначення лінійного списку та його різновидів. Визначення лінійного списку та його різновидів 3. Визначення лінійного списку та його різновидів Як приклад розглянемо таку задачу. Кожен компонент списку крім останнього містить покажчик на наступний або на наступний попередній компонент.
69121. Дерева. Основні поняття. Алгоритм роботи з бінарними деревами 80 KB
  Розглянуті у розділі 10.2 списки, стеки та черги палежать до лінійних динамічних структур даних. Визначальною характеристикою лінійних структур є те, що зв’язок між іншими компонентами описується в терминах «попередній-наступний», тобто для кожного компонента лінійної структури...
69123. Масиви в динамічній пам’яті 37.5 KB
  Як уже зазначалось у розділі 10.2, зображення послідовностей однотипних у формі лінійних списків має і переваги, і недоліки. Основним недоліком є значна трудомісткістъ операції доступу до елемента лінійного списку за його номером. Цей недолік непритаманний масивам.