9360

Прочностные характеристики на срез. Испытания грунта на срез

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Цель работы: установить зависимость предельного сопротивления ?пред от величины, сжимающих эффективных давлений Рэф. Определить основные прочностные характеристики: угол внутреннего трения, с - удельное сцепление. Методика испытаний Н...

Русский

2013-03-04

41 KB

5 чел.

Цель работы: установить зависимость предельного сопротивления τпред от величины, сжимающих эффективных давлений Рэф.. Определить основные прочностные характеристики: φ – угол внутреннего трения, с – удельное сцепление.

Методика испытаний

Нагрузки на образец прикладывают ступенчато. После нагружения образца сжимающим давлением Р, прикладывают сдвигающую нагрузку τ, увеличивают её до τпред , до возникновения самостоятельно возникающей деформации сдвига, произойдет срез. Опыт повторить с большим давлением Р. Зависимость  τ=f(P).

Обработка результатов

Основные физические характеристики грунта

Влажность доли единицы

Плотность, г/см3

Плотность минеральных частиц, г/см3

Текучесть

Раскатывание

Число

Показатель текучести

Степень влажности

Начальный коэффициент пористости е0

0,34

1,62

2,28

0,556

0,322

0,234

0,034

1

0,886

Журнал испытаний грунта на срез

Вертикальная нагрузка при Р,МПа

Продолжи-тельность

Сопротивление срезу

τi , МПа

Влажность

ω

Плотность ρ,

г/см3

Показатель среза

Угол внутрен. тре-

ния φ, град

Коэффициент трения

tg φ

Удельное сцепление

с, МПа

Уп-лот-не- ние

Срез

Уплот-

нение

Срез

До

опы-

та

По-сле

сре-

за

До

опы-

та

После

замач.

-

1

-

-

1,35

-

-

-

-

16,69

0,3

1

-

2

-

-

1,5

-

-

-

-

-

3

-

-

1,95

-

-

-

-

Сопротивление срезу τi: ;  f=10; F=40 см2;

 P1=1 кгс/см2; Q1=5,4; P2=2 кгс/см2; Q2=6,0; P3=3 кгс/см2; Q3=7,8;

Удельное сцепление с:

Коэффициент трения tg φ:

=6, где n – число определений значений τi (общее количество испытанных образцов), n=3.

                    График зависимости сопротивления сдвигу

                           грунта от нормального давления

Вывод: результаты испытания связного грунта на сдвиг в приборе прямого среза – угол внутреннего трения φ=16,690, удельное сцепление с=1.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22999. Критерій класифікації приголосних фонем 43 KB
  Критерій класифікації приголосних фонем За акустичною ознакою співвідношенням голосу й шуму приголосні поділяють на сонорні й шумні. Шумні приголосні у свою чергу поділяються на дзвінкі й глухі. Глухі приголосні творяться тільки шумом. З артикуляційного фізіологічного погляду приголосні класифікують за місцем творення і способом творення.
23000. Склад та складоподіл 50.5 KB
  Склад та складоподіл Склад – звук або комплекс звуків що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря мінімальна одиниця мовленнєвого потоку яка складається з максимально звучного звука і прилеглих до нього менш звучних звуків. Існує три теорії складу: еспіраторна мускульна напруга та сонорна. еспіраторна теорія еспіраторне визначення складу. 3гідно з нею склад це звук або комплекс звуків що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря.
23001. Синтагма. Енклітики і проклітики 28 KB
  Енклітики і проклітики У сучасних мовах трапляються випадки коли слова зберігаючи смислову самостійність втрачають наголос і примикають до інших слів об'єднуючись із ними спільним наголосом. Такі слова називають клітиками. Слова які втративши наголос приєднуються до наступних слів називають проклітиками а явище проклізою від гр. Ненаголошені слова що стоять після наголошених утворюючи з ними одне фонетичне ціле називають енклітиками а явище енклізою від гр.
23002. Граматична будова мови, морфологія та синтаксис 33 KB
  Граматична будова мови морфологія та синтаксис Граматика від лат. grammatike techne письмове мистецтво 1 будова мови система морфологічних категорій і форм синтаксичних категорій і конструкцій; 2 наука яка вивчає будову мови. Що стосується граматики як науки то розрізняють: 1 формальну яка вивчає граматичні форми та їх структуру і контенсивну семантичну яка вивчає значення цих форм і структур; 2 синхронічну що вивчає будову мови на певному умовно виділеному часовому етапі і діахронічну яка вивчає мовну будову в її...
23003. Граматичне значення і граматична категорія. Граматична форма 34.5 KB
  Граматичне значення і граматична категорія. Смислова структура повнозначного слова являє собою єдність лексичного значення індивідуального і тих абстрактних значень які характеризують видозміни його у зв'язках з іншими словами. Ці абстрактні значення що супроводять лексичне значення повнозначного слова в конкретному випадку його вживання називаються граматичними значеннями. Граматичне значення не є приналежністю одного слова воно об'єднує граматично цілі групи або й класи слів.
23004. ЗАВДАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ 28.67 KB
  Однак за останні десятиліття масштаби перекладацької діяльності настільки виросли що є всі підстави говорити про початок нового етапу в історії перекладу. Виникли нові підвиди перекладу синхронний переклад переклад кінофільмів телепередач судовий переклад тощо. Перекладач повинен крім того добре розбиратися в предметі перекладу.
23005. Романські мови 42.5 KB
  Романські мови як державні чи офіційні вживають 66 країн у т. Ще декілька романських мов мають статус парціальної часткової мови у відповідних країнах: галісійська каталанська та окситанська у формі аранської говірки в Іспанії ретороманська у Швейцарії. романські мови зазнали світового поширення Нова Романія або Латинська Америка та численні країни Африки.
23006. Мовознавство – наука про мову. Об’єкт та предмет мовознавства 32 KB
  Мовознавство – наука про мову. Об’єкт та предмет мовова. Мовознавство або лінгвістика наука про природну людську мову загалом і про всі мови світу як її індивідуальних представників. Об’єкт це те що вивчається природна мова основним об’єктом мовова є мова.
23007. Мова, її визначення, основні ознаки і властивості 35 KB
  Мова її визначення основні ознаки і властивості. Мова – основний об’єкт мовова. Мова – система знаків яку ми використовуємо для спілкування комунікації передачі та сприйняття інформації. Мова – це звукове вираження думки Шлейхер.