9360

Прочностные характеристики на срез. Испытания грунта на срез

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Цель работы: установить зависимость предельного сопротивления ?пред от величины, сжимающих эффективных давлений Рэф. Определить основные прочностные характеристики: угол внутреннего трения, с - удельное сцепление. Методика испытаний Н...

Русский

2013-03-04

41 KB

5 чел.

Цель работы: установить зависимость предельного сопротивления τпред от величины, сжимающих эффективных давлений Рэф.. Определить основные прочностные характеристики: φ – угол внутреннего трения, с – удельное сцепление.

Методика испытаний

Нагрузки на образец прикладывают ступенчато. После нагружения образца сжимающим давлением Р, прикладывают сдвигающую нагрузку τ, увеличивают её до τпред , до возникновения самостоятельно возникающей деформации сдвига, произойдет срез. Опыт повторить с большим давлением Р. Зависимость  τ=f(P).

Обработка результатов

Основные физические характеристики грунта

Влажность доли единицы

Плотность, г/см3

Плотность минеральных частиц, г/см3

Текучесть

Раскатывание

Число

Показатель текучести

Степень влажности

Начальный коэффициент пористости е0

0,34

1,62

2,28

0,556

0,322

0,234

0,034

1

0,886

Журнал испытаний грунта на срез

Вертикальная нагрузка при Р,МПа

Продолжи-тельность

Сопротивление срезу

τi , МПа

Влажность

ω

Плотность ρ,

г/см3

Показатель среза

Угол внутрен. тре-

ния φ, град

Коэффициент трения

tg φ

Удельное сцепление

с, МПа

Уп-лот-не- ние

Срез

Уплот-

нение

Срез

До

опы-

та

По-сле

сре-

за

До

опы-

та

После

замач.

-

1

-

-

1,35

-

-

-

-

16,69

0,3

1

-

2

-

-

1,5

-

-

-

-

-

3

-

-

1,95

-

-

-

-

Сопротивление срезу τi: ;  f=10; F=40 см2;

 P1=1 кгс/см2; Q1=5,4; P2=2 кгс/см2; Q2=6,0; P3=3 кгс/см2; Q3=7,8;

Удельное сцепление с:

Коэффициент трения tg φ:

=6, где n – число определений значений τi (общее количество испытанных образцов), n=3.

                    График зависимости сопротивления сдвигу

                           грунта от нормального давления

Вывод: результаты испытания связного грунта на сдвиг в приборе прямого среза – угол внутреннего трения φ=16,690, удельное сцепление с=1.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56560. Турнир знатоков информатики 120 KB
  Цели: Воспитательная: воспитание умения работать в команде, уважения к сопернику, воспитание чувства ответственности; Учебная: теоретическое повторение ранее изученного материала в увлекательной форме...
56561. Турнір «Лицарі ввічливості» 243.5 KB
  Привітання І команди: Посміхнися стане день ясніш І веселка тобі також посміхнеться А від цього буде веселіш Ще не раз до тебе посмішка вернеться. Привітання II команди: Як без сонця жодна не росте рослина Так без слова доброго не живе людина. Конкурс Розминка Запитання для І команди.
56562. Педагогічний турнір «Гра — господиня освітнього процесу» 102 KB
  Гра виконує в суспільстві певні функції: передачі накопиченого суспільно-історичного досвіду; відтворення суспільних відносин людей; здійснення всебічного гармонійного розвитку; відображення оточуючого світу; ріднить з мистецтвом; виявляє самодіяльність людей...
56564. Велика літера у кличках тварин. Складання опису тварин 40 KB
  Мета. Поглибити й розширити знання учнів про вживання великої літери на письмі; вчити писати клички тварин з великої літери; розрізняти назви тварин та їх клички; розвивати мовні вміння...
56565. Творчість на кожному уроці 98.5 KB
  Педагогічна практика свідчить про те що тільки знання набуті самостійною працею роблять випускника фахівцем здатним творчо вирішувати професійні задачі та моральноетичні проблеми.
56566. Творчість на уроках музики 29 KB
  Відомо що сприймання музики – активний психічний процес а методи та прийоми які спрямовані на надання діяльності учнів творчого характеру підвищують психічну активність дітей що сприяє кращому засвоєнню матеріалу та пришвидшує розвиток музичних здібностей.
56567. ВІД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ТВОРЧОСТІ 239.5 KB
  Мотивуючи свою діяльність на реалізацію цілей і завдань роботи з обдарованими дітьми я переконалася що вона повинна скластися в безперервний педагогічний процес поетапного розвитку особистості...
56568. Сценарій літературно-музичного свята «Твори, співай – свій рід не забувай» 39 KB
  Ведучий: Українська пісня Райдужна душа нашого народу. Ведучий: Та чи ми українці ледачі Та чи ми не козацької вдачі Тож даваймо минуле згадаймо Пісні славної козацької заспіваймо Звучить пісня Ой у лузі червона калина.