93620

Трансплантационный иммунитет и его механизм. Феномен инактивации несингенных стволовых клеток и его роль в поддержании генетического гомеостаза

Доклад

Медицина и ветеринария

Хотя по отношению к антигенам трансплантата организм также может вырабатывать антитела главная роль в механизме трансплантационного иммунитета как и всех реакций гиперчувствительности замедленного типа принадлежит популяции Тлимфоцитов которые получили название Тцитотоксических лимфоцитов или Ткиллеров.

Русский

2015-09-03

12.42 KB

0 чел.

Трансплантационный иммунитет и его механизм. Феномен инактивации несингенных стволовых клеток и его роль в поддержании генетического гомеостаза.

Под трансплантационным иммунитетом понимают отторжение генетически отличающегося от хозяина трансплантата. Хотя по отношению к антигенам трансплантата организм также может вырабатывать антитела, главная роль в механизме трансплантационного иммунитета, как и всех реакций гиперчувствительности замедленного типа, принадлежит популяции Т-лимфоцитов, которые получили название Т-цитотоксических лимфоцитов, или Т-киллеров.

Ведущая роль лимфоцитов в реакциях трансплантационного иммунитета подтверждается следующими феноменами:

1)Феномен «трансплантат против хозяина». Клетки лимфоидной ткани, пересаженные в генетически отличающийся организм, продолжают вести себя так же, как и в собственном организме, — в соответствии со своей главной функцией они распознают клетки нового хозяина как генетически чужеродные, атакуют и разрушают их.

2)Трансфер-реакция (местное проявление реакции «трансплантат против хозяина»), Суть этого явления в том, что если организму, который был предварительно сенсибилизирован трансплантатом аллогенного донора, ввести внутрикожно лимфоциты того же донора, через 24—48 ч на месте введения наблюдается кожная реакция, аналогичная туберкулиновой. Подобная реакция может быть воспроизведена, хотя и не в столь резкой форме, при внутрикожном введении и неиммунных лимфоцитов, но обязательно от генетически чужеродного донора.

В основе этой реакции лежит все то же свойство Т-лимфоцитов — способность распознавать чужеродные антигены и реагировать на них. Из экстрактов сенсибилизированных Т-лимфоцитов выделен фактор переноса гиперчувствительности замедленного типа — трансфер-фактор.

Цитотоксические Т-лимфоциты относятся к субпопуляции, несущей специфические рецепторы Lyt-2 и Lyt-3.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84926. Поняття про речення. Закріплення вивченого про речення в 1-2-му класах 157 KB
  Мета уроку: закріплювати знання учнів про основні ознаки речення; розвивати увагу вміння зіставляти мовні явища; розвивати вміння працювати в групах; виховувати мовленнєву культуру. Узагальнення знань про речення. З чого складається наше мовлення Що виражає речення Як пишуться слова у реченні...
84927. Загальні поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні. Складання речень за малюнками 287 KB
  Мета: розширити і поглибити знання учнів про граматичні ознаки дієслова; формувати вміння розпізнавати дієслова серед інших частин мови; розпізнавати дієслово в реченні тексті; ставить до них запитання; вчити доцільно і правильно вживати дієслова у власних висловлюваннях...
84928. Українська народна колискова пісня «Пішла киця по водицю» 81 KB
  Мета: вивчити та засвоїти слова до теми, ознайомити з українською народною піснею Пішла киця по водицю. Активізувати словниковий запас дітей. Удосконалювати і розвивати орфоепічні вміння; пам’ять, увагу, спостережливість. Виховувати любов до усної народної творчості, співчуття, уміння активно допомагати...
84929. У країні ввічливості. Скажи людині: «Доброго дня» за В. Сухомлинським 70 KB
  Мета: вивчити та засвоїти слова ввічливості; формувати вміння побудови зв’язних висловлювань на матеріалі малюнків та власного життєвого досвіду. Удосконалювати і розвивати орфоепічні вміння; пам’ять, увагу, спостережливість. Виховувати взаємоповагу, взаємодопомогу, ввічливе ставлення до однокласників та старших.
84930. Українська народна казка «Лисичка і Журавель» 1.72 MB
  Активізувати словниковий запас дітей. Удосконалювати і розвивати орфоепічні вміння; пам’ять, увагу, спостережливість, відповідати на запитання українською мовою. Виховувати любов до усної народної творчості, почуття дружби та відповідальності.
84931. Казка – казочка. Українська народна казка. Казкові герої 1.22 MB
  Мета: продовжити знайомство з усною народною творчістю засвоювати форми звертання українською мовою формувати вміння визначати змісткову лінію казки вірно називати і характеризувати героїв казок ставити та відповідати на питання виховувати любов до мови книги вміння спілкуватися один з одним...
84932. Закріплення вивчених букв. Робота з дитячою книгою. Українська народна казка «Курочка Ряба» 161 KB
  Мета. Формувати у дітей поняття про казку як художній твір, розвивати мовлення, уяву, фантазію; закріплювати вміння читати склади, слова, речення з вивченими буквами, вдосконалювати навички звукового аналізу слів; вчити будувати звукові моделі; збагачувати мовленнєвий словник дітей...
84933. Українська народна казка «Рукавичка» 317 KB
  Мета. Ознайомити учнів з українською народною казкою «Рукавичка». Повторити назви диких звірів. Розвивати уміння слухати і розуміти українську мову, увагу, пам’ять, мислення. Прищеплювати інтерес до української народної творчості.
84934. Звук м. Позначення його буквами Мм. Читання складів із вивченими буквами. Звуковий аналіз слів. Словниково-логічні вправи 31 KB
  Мета: знайомити з артикуляцією звука м буквами Мм формувати в учнів уміння читати склади та слова з вивченими буквами; закріплювати знання учнів про вивчені букви їх звукове значення; розвивати мовлення дітей фонематичний слух інтерес до народних свят; виховувати доброту чуйне ставлення до мами.