93627

Пути и способы заражения полиомиелитом. Патогенез полиомиелита. Успехи отечественного здравоохранения в борьбе с полиомиелитом

Доклад

Медицина и ветеринария

Источник инфекции — человек. возбудитель выделяется через рот (несколько суток), а затем с испражнениями (несколько недель, а иногда и месяцев). Заражение может произойти воздушно-капельным путём, но чаще — при попадании в рот активного вируса (через загрязнённые руки, пищу). Механическим переносчиком вируса могут быть мухи.

Русский

2015-09-03

12.64 KB

0 чел.

Пути и способы заражения полиомиелитом. Патогенез полиомиелита. Успехи отечественного здравоохранения в борьбе с полиомиелитом.

Источник инфекции — человек. возбудитель выделяется через рот (несколько суток), а затем с испражнениями (несколько недель, а иногда и месяцев). Заражение может произойти воздушно-капельным путём, но чаще — при попадании в рот активного вируса (через загрязнённые руки, пищу). Механическим переносчиком вируса могут быть мухи.

Входными воротами инфекции является слизистая оболочка носоглотки или кишечника. Проникнув в организм, вирус размножается в лимфатическом глоточном кольце (миндалины), кишечнике, регионарных лимфатических узлах, проникает в кровь, а в некоторых случаях и в центральную нервную систему, вызывая её поражение. В большинстве случаев полиомиелит протекает бессимптомно и инфекцию можно обнаружить лишь с помощью лабораторных исследований. В других случаях после инкубационного периода (3-35, чаще 9-11 сут) появляются признаки заболевания.

Различают четыре основные клинические формы полиомиелита: 1) абортивная (малая болезнь); 2) непаралитическая (менингеальная), проявляющаяся серозным менингитом; 3) паралитическая и 4) инаппарантная (скрытая)

Профилактика

1. Инактивированная формалином вакцина Дж. Солка.

2. Живая вакцина А. Себина из аттенуированных им штаммов полиовирусов I, II и III типов.

Обе вакцины — убитая и живая — являются достаточно эффективными, однако в нашей стране отдается предпочтение живой вакцине, так как вакцинные штаммы, размножаясь в эпителиальных клетках кишечного тракта, выделяются во внешнюю среду и, циркулируя в коллективах, вытесняют дикие штаммы полиовирусов. По рекомендации ВОЗ, прививки против полиомиелита являются обязательными и проводятся начиная с 3-месячного возраста и до 16 лет. Поскольку живая вакцина, хотя и крайне редко, вызывает осложнения, прививки теперь рекомендуется Проводить инактивированной вакциной Солка


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57861. Відкриття європейців 44.5 KB
  Кого з Великих мореплавців ви пам’ятаєте ІІІ. Мотивація навчальної діяльності Сьогодні на уроці ми починаємо вивчати нову тему Слайд 1 Великі географічні відкриття дізнаємося про основний перебіг Великих географічних відкриттів і подорожей ХV – ХVІ століття.
57862. Революція у Франції. Бонопартистський переворот 1851р. і Встановлення імперії 85 KB
  Задачі уроку: Сприяти тому, щоб учні могли грамотно характеризувати причини, хід та рушійні сили революції у Франції, виділяти головні революційні події та оцінювати зміст Конституційних процесів, усвідомили поняття «республіка», «бонапартизм», «монархія».
57863. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Природокористування. Ресурсозабезпеченість 37.5 KB
  Мета: розглянути географічне середовище як сферу взаємодії суспільства і природи сформувати поняття ресурсозабезпеченість природокористування; розвивати економічне мислення уміння аналізувати ступені впливу людини на природу...
57864. Енергетика України і проблеми енергозбереження 104.5 KB
  Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про виробництво електроенергії на електростанціях різних типів; показати учням зв’язок енергетики та екологiї їхню взаємодiю шляхи полiпшенню стану енергетики на глобальному та мiсцевому рівнях...
57865. Трудові ресурси і зайнятість населення України 228.5 KB
  Мета: вивчити поняття трудові ресурси економічно активне населення зайнятість населення безробіття; визначити географію трудових ресурсів України; зясувати в чому полягає проблема зайнятості населення...
57866. Механічний рух населення України. Сальдо міграції 233.5 KB
  Мета уроку: розкрити поняття міграція сальдо міграції сформувати знання про види значення та наслідки механічного переміщення українців окреслити основні тенденції та напрямки міграцій населення України...
57867. Таємниці повітряного океану Землі 104.5 KB
  Мета та завдання уроку: освітні: сформувати знання у учнів про атмосферу її будову та склад повітря; розкрити значення атмосфери для життя на Землі і необхідність її вивчення; ознайомити зі змістом поняття погода†та її основними показниками. Виховні: продовжувати формувати географічну культуру особистості як необхідну складову освіченості школяра; сприяти формуванню свідомого розуміння значення атмосфери та важливості її вивчення виховувати бажання вивчати досліджувати та берегти повітряну...
57868. ЦІННІСТЬ ЗНАНЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ. ДАР МОВИ І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 784 KB
  Мета: пояснити учням вартість знань для кожної людини, поглиблювати їхні знання про виникнення мови та її використання за допомогою сюжетів зі Святого Письма та прикладів з життя...
57869. Чому люди поважають звичаї, традиції і закони? 91.5 KB
  Розвивати уміння оцінювати власні вчинки або вчинки інших людей з точки зору моральних норм; розвивати мислення, уміння знаходити загальне і відмінне; творчо мислити і фантазувати; співпереживати витворам мистецтва;