93700

Вирусы - возбудители острых кишечных заболеваний (ротавирусы, калицивирусы и другие). Характеристика основных свойств

Доклад

Медицина и ветеринария

Острые кишечные заболевания (ОКЗ) по частоте, по-видимому, занимают второе место после острых респираторных заболеваний. Причины повсеместного распространения Низкий уровень жизни населения Отсутствие эффективных вакцин против многих кишечных заболеваний. Наличие большого количества разнообразных возбудителей ОКЗ.

Русский

2015-09-04

12.62 KB

0 чел.

Вирусы - возбудители острых кишечных заболеваний (ротавирусы, калицивирусы и другие). Характеристика основных свойств.

Острые кишечные заболевания (ОКЗ) по частоте, по-видимому, занимают второе место после острых респираторных заболеваний.

Причины повсеместного распространения

1. Низкий уровень жизни населения

2. Отсутствие эффективных вакцин против многих кишечных заболеваний.

3. Наличие большого количества разнообразных возбудителей ОКЗ.

Большинство случаев небактериальных диарей в различных регионах мира (60—70 %) вызывают ротавирусы и калицивирусы.Известно более 200 потенциальных возбудителей инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта человека из 11 семейств

Основные признаки энтеровирусов, по которым они объединяются в один род, следующие.

Вирусологигеские:

1) размер 22—30 нм;

2) геном — однонитевая нефрагментированная позитивная РНК;

3) отсутствие суперкапсида;

4) тип симметрии — кубический, количество капсомеров — 60;

5) устойчивость к эфиру (нет липидов);

6) повышение термостабильности в присутствии ионов Mg" или Са*;

7) устойчивость к желчи, а также к кислотам и щелочам (в диапазоне рН от 3,0 до 10,0);

8) способность размножаться в определенных культурах клеток;

9) устойчивость во внешней среде.

Эпидемиологигеские особенности вызываемых вирусами болезней:

1) выраженная сезонность заболеваний (лето—осень);

2) фекально-оральный путь распространения;

3) выделение вируса из кишечника, носоглотки, ликвора и крови;

4) обнаружение вирусов в сточных водах;

5) преимущественное поражение детей в возрасте до 12 лет;

6) широкое носительство среди здоровых людей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57513. Слово. Значення слова 230.5 KB
  Мета: закріплювати знання про пряме і переносне значення слів багатозначність слова синоніми і антоніми удосконалювати навички користування фразеологізмами; збагачувати словниковий запас розвивати творче мислення та мовлення учнів...
57514. Соціально-економічний розвиток українських земель у І половині ХVІІ століття 41.5 KB
  Мета: розглянути процес зростання магнатського землеволодіння, зростання міст; розвивати вміння узагальнювати матеріал; виховувати інтерес до предмету.
57515. Реформи адміністративно-полiтичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні 91 KB
  Реформи адміністративнополiтичного управління 60 70х років ХІХ ст.у Російській імперії розуміти значення та наслідки перетворень для українського народу аналізувати історичні події та давати характеристику історичним постатям того часу; розвивати історичне мислення учнів та вміння порівнювати реформи минулого з сучасними перетвореннями сприяти критичному осмисленню минулого...
57516. Наш край у I половині ХІХ століття 82 KB
  Мета уроку: Сприяти оволодінню учнями програмовим матеріалом із визначеної теми Самостійно структурувати зміст уроку, складати опорний конспект, аналізувати та узагальнювати історичні факти, визначати зв’зки між ними, їх причини, сутність, наслідки та значення.
57517. Внутрішня і зовнішня політика Павла Скоропадського 37.5 KB
  Внутрішня і зовнішня політика Павла Скоропадського. Як гетьман ставився до української національної справи 29 квітня 1918останній день правління УЦР і початок правління гетьманату Скоропадського. Саме так одним з факторів приходу Скоропадського до влади стала підтримка з боку окупаційних військ.
57518. Люблінська унія 66 KB
  Мета: визначити передумови обєднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в одну державу та наслідки, які мала ця подія для українських земель...
57519. Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII - на початку XVIII століття 57 KB
  Мазепи; звернути увагу учнів на намагання І. Мазепи в цих мовах зберегти українську державу не допустити розколу в українських землях; формувати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичні явища та події...
57520. Святая моя Киевская Русь 46.5 KB
  Цели урока: познакомить учащихся с событиями крещения Руси методами крещения. Как вы думаете о чем сегодня у нас пойдет речь Правильно Сегодня мы поговорим об очень важной дате...