93720

Ферменты: определение, апофермент, кофермент. Изоферменты

Доклад

Биология и генетика

Ферменты (энзимы) – белки, являющиеся биологическими катализаторами. По строению могут быть простыми и сложными белками. Последние состоят из белковой части (апофермента) и небелковой части (кофермента). По отдельности каталитической активностью не обладают, активны лишь вместе.

Русский

2015-09-04

15 KB

0 чел.

Ферменты: определение, апофермент, кофермент. Изоферменты. Ферменты (энзимы) – белки, являющиеся биологическими катализаторами. По строению могут быть простыми и сложными белками. Последние состоят из белковой части (апофермента) и небелковой части (кофермента). По отдельности каталитической активностью не обладают, активны лишь вместе. Существуют мультиферментные комплексы, состоящие из нескольких ферментов. Некоторые ферменты имеют четвертичную структуру – состоят из двух и более радикалов более мелких белков (субъединиц). Некоторые ферменты могут катализировать одну реакцию, но отличаться по строению субъединиц. Их называют изоферментами. Например, креатинкиназа-1 мозга состоит из субъединиц ВВ, креатинкиназа-2 миокарда - из субъединиц ВМ, а креатинкиназа-3 скелетных мышц – из субъединиц ММ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6320. Мутационная изменчивость 52 KB
  Мутационная изменчивость 1. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 2. Классификация мутаций. 3. Геномные мутации. 4. Хромосомные мутации. 1. Наследственная и ненаследственная изменчивость Различают наследственную и ненаследственную изменчив...
6321. Мутационная изменчивость. Генные и хромосомные мутации 46.5 KB
  Мутационная изменчивость 1. Генные мутации. 2. Классификация мутаций. 3. Геномные мутации. 4. Хромосомные мутации. 1. Генные мутации Связаны с изменениями структуры гена. «Сдвиг рамки считывания» - вставка или выпадение перы или нескольких пар нукле...
6322. Индуцированный мутационный процесс 51 KB
  Индуцированный мутационный процесс 1. Факторы индуцирующие мутации. 2. Действие ионизирующих излучений. 3. Влияние генотипа на частоту мутаций. 4. Действие химических веществ на мутагенез. 1. Факторы индуцирующие мутации Под индуцированным мутационн...
6323. Теорія інформації та кодування як основа інформаційних технологій 87 KB
  Предмет дисципліни, її цілі та задачі. Порядок вивчення дисципліни, звітність. Навчально-методичні матеріали з дисципліни Сьогодні ми розпочинаємо вивчення навчальної дисципліни Теорія інформації та кодування. Дисципліна вивчаєть...
6324. Математичні моделі завад в каналах звязку. Поняття про модуляцію 243 KB
  Вступ В попередніх лекціях ми говорили про те, що забезпечення інформаційної безпеки пов'язане з комплексним рішенням трьох задач, пов'язаних із забезпеченням доступності, цілісності та конфіденційності інформації. Рішення таких зада...
6325. Цивільна оборона в сучасних умовах 59.5 KB
  Цивільна оборона в сучасних умовах План: Роль і місце Цивільної оборони в житті суспільства Визначення та основні завдання Цивільної оборони Організація і проведення рятувальних та інших необхідних робіт у районах лиха та осередк...
6326. Основні поняття та визначення ІТ 43 KB
  Основні поняття та визначення ІТ План Поняття про ІТ, інф.ресурси, інф. продукти, інф. послуги Оцінювання ефективності інформаційних технологій Специфіка реалізації інформаційних технологій. Поняття заощадження соціального ча...
6327. Виховна робота в Збройних Силах України 98.5 KB
  ВСТУП Виховна робота у військових підрозділах ЗС України організується і проводиться згідно з концепцією виховної роботи у Збройних силах та інших військових формуваннях України, затвердженої Указом Президента України від 4 вересня 1998 року №981/98...
6328. Поняття адміністративного процесуального права та його місце у правовій системі України 119 KB
  Поняття адміністративного процесуального права та його місце у правовій системі України План: 1. Адміністративне процесуальне право як самостійна галузь права. Предмет та методи адміністративного процесуального права. 2. Співвідношення адміністратив...