93726

Липиды: определение, классификация, биологическая роль

Доклад

Биология и генетика

Из стеридов синтезируются холестерин гормоны половых желез коркового слоя надпочечников и желчные кислоты. Простые липиды: сложные эфиры жирных кислот с различными спиртами. Глицериды ацилглицерины или ацилглицеролы по международной номенклатуре представляют со глицерол бой сложные эфиры трехатомного спирта глицерина и высших жирных кислот.

Русский

2015-09-04

233.31 KB

2 чел.

Липиды: определение, классификация, биологическая роль. Липиды – природные органические соединения с различной структурой, не растворимые в воде, но растворимые в органических растворителях (ацетоне, хлороформе и т.д.). 1. Ацилглицеролы являются источником энергии в организме. При окислении 1 г их выделяется 9,1 ккал. 2. Ацилглиценролы жировых депо являются не только запасным энергетическим материалом, но и защищают тело от переохлаждения, травм, фиксируют органы. 3. Фосфоглицериды входят в состав транспортных и структурных липопротеинов. Из последних построены мембранные структуры клеток. 4. Сфинголипиды входят в состав нервной ткани. 5. Из стеридов синтезируются холестерин, гормоны половых желез коркового слоя надпочечников и желчные кислоты. 6 Воска образуют верхний слой растений, пчелиные соты. Простые липиды: сложные эфиры жирных кислот с различными спиртами.

1. Глицериды (ацилглицерины, или ацилглицеролы – по международной номенклатуре) представляют со

 глицерол бой сложные эфиры трехатомного спирта глицерина и высших жирных кислот.

2. Воска: сложные эфиры высших жирных кислот и одноатомных или двухатомных спиртов.

Б. Сложные липиды: сложные эфиры жирных кислот со спиртами, дополнительно содержащие и другие группы.

1. Фосфолипиды: липиды, содержащие, помимо жирных кислот и спирта, остаток фосфорной кислоты. В их состав часто входят азотистые основания и другие компоненты:

а) глицерофосфолипиды (в роли спирта выступает глицерол);

глицерофосфолипид

б) сфинголипиды (в роли спирта – сфингозин). Сфингозин Жирная кислота

Фосфорная Сфингомиелин Холин

кислота

2. Гликолипиды (гликосфинголипиды). Главной формой гликолипидов в животных тканях являются гликосфинголипиды. Последние содержат церамид, состоящий из спирта сфингозина и остатка жирной кислоты, и один или несколько остатков сахаров.

Сфингозин Жирная кислота

Галактоза Галактозилцерамид

3. Стероиды.

Циклопентанпергидрофенантрен

4. Другие сложные липиды: сульфолипиды, аминолипиды. К этому классу можно отнести и липопротеины. B. Предшественники и производные липидов: жирные кислоты, глицерол, стеролы и прочие спирты (помимо глицерола и стеролов), альдегиды жирных кислот, углеводороды, жирорастворимые витамины и гормоны.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58937. Тренувальні вправи на добір ознак, характерних для окремих предметів 49 KB
  Відгадайте загадкуприкметники закриті Червоний колір а кислий смак Камяне серце чому це так вишня Чи можемо відгадати загадку Чому Які слова допомогли відгадати загадку На які питання вони відповідають Що означають Яку роль відіграють слова-ознаки в житті...
58939. Публій Вергілій Марон. Поема “Енеїда” як літературна обробка римської легенди про троянця Енея — засновника Риму. Творче наслідування поем Гомера 126 KB
  Мета: подати загальні відомості про золоту добу римської культури та літератури розкрити значення творчості Вергілія як найвидатнішого римського поета творця національного героїчного епосу пояснити...
58940. Звук (ш), позначення його буквами «Ш», «ш» (ша) 419 KB
  Мета. Ознайомити учнів з буквами «Ш», «ш» (ша), їх назвою та звуковим значенням; виробляти навички читання зв’язного тексту, вчити виразно читати текст. Розвивати фонематичний слух, усне мовлення, логічне мислення, увагу, спостережливість.
58941. Хліб, як сонечко ясне 46 KB
  Сприяти розширенню знань дітей про хліб удоско наленню навички читання вголос і мовчки. Виховувати пова гу до праці хлібороба бережне ставлення до хліба. Коломієць Хліб ілюстрації про професії вироби із хліба карт...
58942. Подарунок мамі. Виготовлення саморобної листівки 572 KB
  Мета: ознайомити учнів з об’ємними листівками, навчити виготовляти квіти з паперу; розвивати фантазію, кмітливість; виховувати любов до матері, бабусі.
58943. Київ – столиця України 45 KB
  Яке слово вийшло Отже тема нашого уроку €œКиїв - столиця України. Розповідь вчителя про місто Київ з демонстрацією слайдів. Сьогодні ми з вами помандруємо в столицю України місто Київ.
58944. Повітря навколо нас. Властивості повітря 63 KB
  Мета: розширити й поглибити уявлення дітей про значення і місцезнаходження повітря на землі про властивості повітря про значення в природі властивостей повітря використовувати елементи музикотерапевтичної педагогіки Пісне знайка...
58945. Виконання завдань для курсу узагальнення і систематизації знань і вмінь з рідної мови, математики, читання 145 KB
  Обладнання: картки із цифрами від 1 до 6 плакати із завданнями дошки для запису балів. У другий тур потрапляють лише 6 учнів за кількістю балів. Той хто підняв картку з цифрою 5 отримує 30 балів Розкажи як за горою Сонечко сідає Як у Дніпра веселочка...