93757

Гидролиз фосфолипазами А1, А2, С и Dфосфоглицеридов

Доклад

Биология и генетика

Фосфолипаза А2 катализирует гидролиз эфирной связи в положении 2 глицерофосфолипидов в результате чего образуются свободная жирная кислота и лизофосфолипид в случае фосфатидилхолина лизолецитин который реацилируется ацилКоА при участии ацилтрансферазы.

Русский

2015-09-04

57.66 KB

1 чел.

Гидролиз фосфолипазами А1, А2, С и Dфосфоглицеридов. Фосфолипаза A1 атакует эфирную связь фосфолипидов в положении 1. Фосфолипаза А2 катализирует гидролиз эфирной связи в положении 2 глицерофосфолипидов, в результате чего образуются свободная жирная кислота и лизофосфолипид (в случае фосфатидилхолина – лизолецитин), который реацилируется ацил-КоА при участии ацилтрансферазы. Фосфолипаза С атакует эфирную связь в положении 3, что заканчивается образованием 1,2-диглицерида и фосфорильного основания. Фосфолипаза D катализирует отщепление от фосфолипида азотистого основания. Долгое время считалось, что фосфолипаза D содержится только растительных тканях. В последнее время ее удалось обнаружить в растворимой фракции мозга крысы, а затем в микросомах мозга и других органов, а в самое последнее время-в митохондриях печени крысы. Нет ясности в отношении фосфолипазы В. Возможно, что это-смесь

ферментов, обладающих свойствами фосфолипаз А1 и А2. Не исключено, что фосфолипаза В-фермент, действующий только на лизофосфолипид (например, лизолецитин), т.е. это лизофосфолипаза.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19801. Мережеві протоколи. Типи протоколів 34.5 KB
  Мережеві протоколи.Типи протоколів. Мереже́вий протоко́л в комп'ютерних мережах заснований на стандартах набір правил що визначає принципи взаємодії комп'ютерів в мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм мережевих вузлів чи сис...
19802. Основні поняття локальних мереж. Класифікація ЛОМ 36 KB
  Основні поняття локальних мереж. Класифікація ЛОМ. Лока́льна комп'ю́терна мере́жа англ. Local Area NetworkLAN являє собою об'єднання певного числа комп'ютерів іноді досить великого на відносно невеликій території. В порівнянні з глобальною мережею WAN локальна мережа зазвич
19803. Поняття браузера. Пошукові системи в Internet 27 KB
  2.Поняття браузера. Пошукові системи в Internet. Браузер це програма для навігації та перегляду вебресурсів вебсторінок яка дозволяє запитувати і переглядати файли в локальній мережі та мережі Інтернет. Зазвичай браузери наділені здібностями перегляду елек
19804. Структура та основні принципи роботи мережі Internet 15.57 KB
  Принципи побудови мережі Інтернет це безліч комп'ютерів хостів і різних мереж об'єднаних мережею на базі протоколів зв'язку TCP / IP. Комп'ютери підключені до мережі Інтернет можуть мати будьякі апаратні і програмні платформи але при цьому вони повинні підтримувати ст
19805. Поняття про математичне програмування 13.95 KB
  Математичне програмування складова частина прикладної математичної дисципліни Дослідження операцій. До інших основних розділів цієї дисципліни відносяться теорія марковських випадкових процесів теорія масового обслуговування теорія ігор методи сітьового плану...
19806. Поняття цільової функції 13.43 KB
  Цільова функція z x1 x2 ... x n функція що виражає залежність прийнятого критерію оптимальності від керованих змінних. Критерій оптимальності є мірою наближення розвязку до поставленої мети. В економічних задачах як правило таким критерієм виступає показник ефективн
19807. Поняття лінійного програмування 14.63 KB
  Лінíйне програмувáння LP англ. Linear Programming один з важливих розділів дослідження операцій що зводиться до оптимізації лінійної цільової функції на множині яка описується лінійними рівняннями і нерівностями. Лінійне програмування є окремими випадками математичного п
19808. Задача про оптимальне використання ресурсів 15.56 KB
  Задача лінійного програмування як задача розподілу обмежених ресурсів. Зауважимо що задача ЛП у багатьох випадках виявляється асоційованою із задачею розподільчого типу яка спрямована на пошук найбільш вигідного способу розподілу обмежених ресурсів за декількома в
19809. Геометричне розв’язання задачі лінійного програмування 16.74 KB
  Kак известно общая задача линейного программирования со стоит в поиске значений переменных удовлетворяющих некоторым линейным ограничениям и обеспечивающих наибольшее наимень шее значение заданной линейной функции. Например требование: максимизировать Lx1...