93761

Бета-окисление жирных кислот

Доклад

Биология и генетика

С наибольшей интенсивностью этот процесс протекает в печени, где жирные кислоты окисляются до ацетил-КоА. В сердце и других органах они способны окисляться до углекислого газа и воды. Протекает β-окисление жирных кислот в пространстве между внутренней и наружной мембранами митохондрий.

Русский

2015-09-06

234.4 KB

7 чел.

Бета-окисление жирных кислот. С наибольшей интенсивностью этот процесс протекает в печени, где жирные кислоты окисляются до ацетил-КоА. В сердце и других органах они способны окисляться до углекислого газа и воды. Протекает β-окисление жирных кислот в пространстве между внутренней и наружной мембранами митохондрий. Начинается оно с активирования молекулы жирной кислоты:

Так завершается один цикл β-окисления жирной кислоты, во время которого генерируется по одной молекуле ФАД-Н2 и НАД-Н2, окисляемых в дыхательной цепи митохондрий, и ацетил-КоА, способного окисляться в цикле Кребса. Укоротившийся на 2 углеродных фрагмента активированный остаток пальмитиновой кислоты (ацил-КоА) таким же образом, цикл за циклом, подвергается дальнейшему β-окислению. На последнем этапе этого процесса образуется активная форма масляной кислоты (бутирил-КоА). Она также подвергается β-окислениию.

Из этого четырехуглеродной активированной жирной кислоты генерируется 2 молекулы ацетил- КоА, но не по две, а по одной молекуле ФАД-Н2 и НАД-Н2 (образовавшаяся молекула ацетил- КоА не подвергается дальнейшему β-окислению). Энергетический эффект β-окисления жирных кислот (Х) рассчитывается по формуле: Х = n/2 X 17 – (5-1), где n – число углеродных атомов, включая группу –СООН; 17 – число молекул АТФ, генерируемых во время одного цикла: при окислении ФАД-Н2 (2 АТФ),НАД-Н2 (3 АТФ) и ацетил-КоА в цикле Кребса.(12 АТФ); 5 – количество АТФ, не образовашегося на последнем этапе β-окисления; 1 – количество АТФ, затрачиваемое на активацию жирной кислоты (образование ацил-КоА). β-окисления жирных кислот в печени. В этом органе основная масса жирных кислот окисляется до ацетил-КоА. Две молекулы последнего последнего соединяются между собой в результате реакции, катализируемой тиолазой. Образовавшаяся ацетоуксусная кислота током крови доставляется в мышечную и другие ткани, где обратно расщепляется до ацетил-КоА, который окисляется в цикле Кребса. Часть молекул ацетоуксусной кислоты, восстанавливаясь ионами водорода, отщепляемыми от НАД-Н2, превращается в β-гидрооксимасляную килоту. Какое-то количество молекул ацетоуксусной кислоты, отщепляя от карбоксильной группы углекислый газ, превращается в ацетон. Общее количество ацетоуксусной, β-гидрооксимасляной кислот и ацетона называют кетоновыми телами. Количество последних в тканях увеличивается (кетоз) при усиленном образовании их и недостаточно эффективном окислении. Окисление пропионовой кислоты, образовавшейся в рубце при расщеплении микроорганизмами клетчатки. Сукцинил-КоА в дальнейшем окисляется в цикле Кребса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54160. НАЙРОЗУМНІШИЙ. Математична гра для учнів 5-6 класів 85.5 KB
  Модуль числа це: Завжди невідємна величина; Завжди відємна величина; Завжди число. Як називається сота частина числа відсоток; ар; міліметр. Натуральні числа. Квадрат числа.
54161. Математика – цариця наук 102.5 KB
  Мета: активізація пізнавальної діяльності учнів; розвиток логічної та загально математичної культури учнів; тренування уваги, пам’яті учнів; підвищення інтересу до вивчення математики.
54162. Інтегрований підхід на уроках математики 1.48 MB
  Львова Підготувала учитель математики вища кв. Для математики спорідненими є фізика чи інформатика а протилежними християнська етика музика історія основи здоровя і т. Працюючи багато років вчителем математики я зауважила що досягнути кращих результатів з математики можна поєднуючи її з основами християнської етики. Головним завданням математики є забезпечення міцного і свідомого оволодіння учнями системою математичних знань і умінь необхідних у професійної освіти.
54163. Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками 807.5 KB
  Тема уроку: розвязання вправ за темою Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Розвивальна мета: розвивати практичні вміння та навички співнавчання та взаємонавчання; розвивати мислення; самостійність. Доданок Доданок Сума 27 Готуючись до уроку я розвязала ваше домашнє завдання але потім картки впали і переплутались. Розвязок.
54164. Розвязування задач на відсотки 195 KB
  Крім того, велика частина інформації, яку ми отримуємо, подана у вигляді відсотків. Кожному фахівцю у всіх сферах людської діяльності треба мати справу з відсотками. Отже, наша задача - мати міцні знання про відсоток.Доповідь учнів про історію виникнення поняття відсотка.
54165. Додатні та від’ємні числа. Додавання та віднімання раціональних чисел 246 KB
  Додатні та відємні числа. Сьогодні ми продовжимо працювати з додатними і відємними числамивдосконалювати вміння додавати...
54166. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв’язки 747.5 KB
  Мета: домогтися свідомого розуміння учнями означення квадратного рівняння зведеного квадратного рівняння неповного квадратного рівняння назви коефіцієнтів квадратного рівняння; сформувати первинні вміння формулювати означення квадратного рівняння та його видів зведеного та неповного визначати коефіцієнти квадратного рівняння та за ними визначити вид квадратного рівняння підготувати учнів до сприйняття розвязування неповних квадратних рівнянь. Чи рівносильні рівняння: а 3х 2 = х...
54167. Математический футбол. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 610 KB
  Прямая а не лежит в плоскости квадрата АВСD и параллельна его стороне АВ. Прямая в не лежит в плоскости квадрата КМLN и параллельна его стороне М L.Каково взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве Слайд № 18 Прямая а лежит в плоскости. Прямая а параллельна плоскости .
54168. Множення раціональних чисел 603.5 KB
  Для цього обчислимо приклади усно записані на веслах нашого корабля і прочитаємо імя відомого математика який сформував правила множення ділення віднімання і додавання раціональних чисел. Математика кібернетика...