93766

Биосинтез жирных кислот в клетках

Доклад

Биология и генетика

Этот процесс протекает в цитоплазме клеток. Суть его – постепенное удлинение молекулы жирной кислоты на 2 углеродных атома за счет молекулы ацетил-КоА и четырех ионов водорода, поставляемых НАДФ-Н2. на первом этапе происходит присоединение к ацетил-КоА углекислого газа с участием биотин-фермента, рибозо-5-фосфат и НАДФ-Н2...

Русский

2015-09-06

84 KB

0 чел.

Биосинтез жирных кислот в клетках. Этот процесс протекает в цитоплазме клеток. Суть его – постепенное удлинение молекулы жирной кислоты на 2 углеродных атома за счет молекулы ацетил-КоА и четырех ионов водорода, поставляемых НАДФ-Н2. на первом этапе происходит присоединение к ацетил-КоА углекислого газа с участием биотин-фермента, рибозо-5-фосфат и НАДФ-Н2, генерируемые из глюкозы в реакциях пентозного цикла, а также кобаламин и фолиевая кислота, вырабатываемые микрофлорой рубца.

В образовавшемся малонил-КоА радикал –S-КоА заменяется на радикал ацилпереносящего белка (-АПБ). Параллельно радикал –S-КоА заменяется на радикал -АПБ в молекуле ацетил-КоА. Затем малонил-АПБ, отщепляя углекислый газ, соединяется с ацетил-АПБ и образуется ацетоацетил-АПБ. Последний восстанавливается ионами водорода, отщепляемыми от НАДФ-Н2, в β-гидроксибутирил-АПБ. После отщепления от этого вещества молекулы воды образуется кротонил-АПБ, восстанавливающийся в дальнейшем ионами водорода НАДФ-Н2 до бутирил-АПБ. Этой реакцией завершается первый цикл биосинтеза жирной кислоты. Второй цикл начинается с соединения β-гидроксибутирил-АПБ с ацетил-АПБ с отщеплением молекулы углекислого газа. Образовавшийся капронил-АПБ таким же образом, как и ацетоацетил-АПБ, цикл за циклом, превращается в ацил-АПБ синтезируемой жирной кислоты с последующим отщеплением от последнегорадикала АПБ. Количество молекул АТФ, затрачиваемое на биосинтез одной молекулы жирной кислоты (ХАТФ) рассчитывают про формуле: ХАТФ = n/2 – 1, где где n – число углеродных атомов, включая группу –СООН, а количество НАДФ-Н2 (ХНАДФ-Н) – по формуле: ХНАДФ-Н = n – 2.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

82080. Тут говорять німецькою мовою 289 KB
  Нове соціальне замовлення суспільства сьогодні полягає в тому, щоб навчити студентів іноземної мови, як засобу міжкультурної комунікації, як способу пізнання досягнень вітчизняної, європейської та загальнолюдської культури, підготувати студента до толерантного сприйняття виявів чужої культури...
82081. Будь природі сином, будь природі другом 75 KB
  Так до лісу Надається слово довідковому бюро. Ліс це сукупність землі рослинності в якій домінують дерева та чагарники тварин мікроорганізмів та інших природних компонентів що в своєму розвитку взаємоповязані впливають один на одного і навколішне середовище.
82082. Твоє життя – твій вибір 98 KB
  Закласти бажання і прагнення залишатися здоровими на довгі роки життя; пропагувати здоровий спосіб життя формувати національну свідомість учнів та їх екологічну культуру переконати у необхідності берегти здоровя яке потрібне для побудови нової держави.
82083. Несміливе дитя Підгір’я (літературно-історичний проект Марійка Підгірянка: грані суспільного буття, професійної діяльності) 53.5 KB
  Хоча Марійка Підгірянка давно вже в засвітах, вона і далі залишається талановитим послом і речником рідного народу у Королівстві дітей. Разом з її словом вони вчаться любити життя, в якому є багато цінносте, та найголовніші з них – Бог, Мати, Україна. А свої поезії підписує просто – Марійка Підгірянка.
82084. ВІД РЕМЕСЛА ДО ТВОРЧОСТІ 63.5 KB
  Які народні промисли можна зустріти на території нашого району 1 ведучий: Іскорка таланту схована при народженні в душі кожної людини. 2 ведучий: Кожна особистість в чомусь неповторна і виразна. 1 ведучий: Ми поговоримо про народні ремесла та умільців які вкладають у них часточку своєї душі.
82085. Теоретические основы прогнозирования банкротства МУП «Уфаводоканал» 820.5 KB
  Государственное регулирование отношений несостоятельности банкротства до 29 мая 2004 г. 257 Об обеспечении интересов РФ как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства ФСФО РФ как орган исполнительной власти упразднен и функции уполномоченного органа по представлению в делах...
82086. Пути повышения эффективности маркетинговой деятельности ООО «Принт – Экспресс» с применением Интернет 756.5 KB
  Общая характеристика деятельности ООО Принт Экспресс. Основные направления маркетинговой деятельности ООО Принт Экспресс. Эффективность маркетинговой деятельности ООО Принт Экспресс. Теоретические и методологические аспекты повышения эффективности маркетинговой деятельности.
82087. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ТЕЛЕПРОГРАММЫ В РАДИОЭФИРЕ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕДАЧИ «BEAUTYTIME» ООО ИК «МЕДИА-ЦЕНТР») 854.5 KB
  Новизна дипломной работы заключается в создании четкой структурированной классификации развлекательных программ на телевидении и радио, на основе классификаций некоторых исследователей, а также собственных наблюдений.
82088. Формування нормативного мовлення семикласників у процесі вивчення розділу «Дієслово» 297.5 KB
  Важливу роль в цьому процесі відіграє знайомство з частинами мови. Часті порушення орфоепічних акцентуаційних словотвірних граматичних норм української літературної мови в усному і писемному мовленні школярів вимагають комплексної цілеспрямованої роботи над нормами української літературної мови.