93777

Глюконеогенез: реакции, регуляция, биологическая роль

Доклад

Биология и генетика

Является в основном процессом обратным процессу гликолиза реакции которого катализируют в обратном направлении те же ферменты что и ферменты гликолиза за исключение трех ферментов. Пируваткиназная фосфофруктокиназная и гексоконазная реакции протекают только а одном направлении.

Русский

2015-09-06

140.57 KB

6 чел.

Глюконеогенез: реакции, регуляция, биологическая роль. Глюконеогенез образование глюкозы из неуглеводных источников: некоторых аминокислот, глицерола, молочной и пировиноградной кислот. Протекает в печени и в меньшей степени – в почках и слизистой оболочке кишечника. Является в основном процессом, обратным процессу гликолиза, реакции которого катализируют в обратном направлении те же ферменты, что и ферменты гликолиза, за исключение трех ферментов. Пируваткиназная, фосфофрук-токиназная и гексоконазная реакции протекают только а одном направлении. Реакцию, обратную пируваткиназной, катализируют 2 фермента: пируваткарбок-силаза и фосфоенолпируваткарбоксикиназа. Гидролиз фруктозо-1,6-бисфосфата до фруктозо-6-фосфата катализирует фрукто-зо-6-фосфатаза, а расщепление глюкозо-6-фосфата до глюкозы - глюкозо-6-фосфа-таза. Биосинтез четырех специфических ферментов глюконеогенеза усиливают гормоны коркового слоя надпочечников – глюкокортикоиды. 1. Обратными пируват-киназной являются реакции, катализируемые пируваткарбоксилазой (ПК-ой) и фосфоенолпируваткарбок-сикиназой (ФЕПКК-ой):

Обратной фосфофрукиокиназной являются реакция, катализируемая

фруктозо-1,6- бисфосфатазой (Ф-1,6-БФ-ой):

2. Обратная гексокиназной является реакция, катализируемая глюкозо-6- Фосфатазой (Г-6-Ф-ой):

Биологическая роль глюконеогенеза. Глюконеогенез из молочной кислоты усиливается при повышении в тканях ее уровня, вызванном физическими нагрузками или недостатком в организме кислорода. При этом молочная кислота вначале превращается в пировиноградную в результате реакции, катализируемой лактатдегидрогеназой. Глюконеогенез из аминокислот усиливается при хронических стрессовых ситуациях, сахарном диабете и других состояниях, приводящих к недостатку в организме углеводов. При этом некоторые аминокислоты предварительно превращаются в пировиноградную кислоту. Это приводит к усиленному образованию аммиака, обезвреживающегося в мочевину в реакциях орнитинового цикла.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54057. Межпредметная интеграция как средство активизации учебного процесса 135.5 KB
  В специализированных школах с углубленным изучением иностранного языка межпредметная интеграция должна занимать не последнее место. В этой связи совместные уроки математики и английского языка могут быть очень интересными.
54058. АЛГЕБРА ВЫСКАЗЫВАНИЙ. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ АЛГЕБРЫ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 1.77 MB
  Таблица истинности - это таблица, устанавливающая соответствие между всеми возможными наборами логических переменных, входящих в логическую функцию и значениями функции.
54059. Логика 81.18 KB
  Знаешь ли ты этого человека запутанного в плащ Нет. А между прочим это твой отец. Объект логики это то на что направлен интерес ученого в логике это мышление на человекомышление. Логика это наука не о всем мышлении а о правильном мышлении о правильном рациональном мышлении которое можно выразить в знаково символической форме словами.
54061. Ліс. Дерева. Кущі. Ягоди. Розвиток зв’язного мовлення 40 KB
  Мета: Збагачувати словник дітей на основі знань, уявлень про довкілля. Учити перераховувати якості, властивості предметів, намагатись давати їм характеристику, формувати вміння найбільш точно застосовувати слова, що підходять до конкретної ситуації або опису.
54062. Пригоди веселих кошенят 44.5 KB
  Під музичний супровід діти разом із логопедом заходять до музичної зали. Логопед: Доброго ранку доброго дня Хай плещуть долоньки Хай тупають ніжки Хай ротик співає Та сяють усмішки. Піпіпі куди це я потрапила Логопед.
54063. Логопсихокорекція у роботі з дітьми з порушеннями мовлення 67.5 KB
  Ігри і вправи на розвиток емоційної сфери Казка-гра : Про рибака та рибку Логопед читає уривок з казки О. Гра із шишками напруження та розслаблення мязів рук. Гра з бджілкою напруження та розслаблення мязів ніг. Ведмедиця кличе золоту бджілку погратися з ведмежатами.
54064. Програма логопедичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ III-го рівня 65.5 KB
  Учити виділяти назви предметів дій ознак розуміти узагальнювальне значення слів. Учити дітей перетворювати дієслова наказового способу 2ї особи однини в дієслова дійсного способу 3ї особи однини і множинного числа теперішнього часу спи спить сплять спали спала. Учити дітей використовувати в самостійній мові присвійні займенники мій моя моє у поєднанні з іменниками чоловічого і жіночого роду деяких форм словозміни шляхом практичного оволодіння іменниками єдиного і множинного числа дієсловами єдиного і множинного числа...
54065. Конспект логопедичного заняття: «Хто де живе?» 45.5 KB
  Виховання доброзичливості бажання бути справедливим; Корекційно навчальна: Формувати у дітей навички звязного мовлення: учити складати розповідь за малюнком за запитанням оцінювати розповіді товаришів; управляти в уживанні іменників назв приміщень певного призначення складати речення з прийменниками в по у біля поруч; учити давати відповідь на запитання використовуючи прислівники; Хід заняття 1 Організаційний момент Створення емоційного позитивного настрою на занятті Хто де живе Логопед кидає дітям мяч і починає...