93783

Классификация гормонов по месту выработки

Доклад

Биология и генетика

Гипофиз передняя доля (аденогипофиз) производит гормоны: кортикотропин (аденокортикотропный, АКТГ), соматотропин (соматотропный, СТГ), тиреотропин (тиреотропный, ТТГ), фоллитропин (фолликулостимулирующий, ФСГ), лютропин (лютеинизующий, ЛГ); пролактин (лактотропный, ЛТГ), промежуточная часть — меланотропин...

Русский

2015-09-06

16.48 KB

0 чел.

Классификация гормонов по месту выработки: • гипофиз передняя доля (аденогипофиз) производит гормоны: кортикотропин (аденокортикотропный, АКТГ), соматотропин (соматотропный, СТГ), тиреотропин (тиреотропный, ТТГ), фоллитропин (фолликулостимулирующий, ФСГ), лютропин (лютеинизующий, ЛГ); пролактин (лактотропный, ЛТГ), промежуточная часть — меланотропин (меланоцитстимулирующий, МСГ); задняя доля (нейрогипофиз) — вазопрессин (антидиуретический), окситоцин. • шишковидное тело (эпифиз) производит гормоны: мелатонин, аденогломерулотропин; • щитовидная железа производит гормоны: тироксин, трийодтиронин, стимулирующие обмен белков, жиров, углеводов и электролитный баланс, обмен витаминов, теплопродукцию; тирокальцитонин, который снижает уровень Са в крови и повышает накопление в костях; • паращитовидная железа производит гормон паратирин (паратгормон), регулирующий обмен Са и поддерживающий его содержание в крови на уровне 2,2-2,75 ммоль/л. Это достигается путем деминерализации костей и реадсорбции Са из дистальных канальцев нефрона; • загрудинная железа производит гормон тимозин; • поджелудочная железа (ее эндокринная часть) производит гормоны: инсулин — снижает уровень глюкозы, глюкагон — повышает уровень глюкозы, соматостатин — тормозит образование и выделение глюкагона; • надпочечники: — мозговое вещество производит гормоны: адреналин, норадреналин, дофамин; — корковое вещество: — клубочковая зона производит гормоны: минералокортикостероиды (альдостерон, дезоксикортикостерон), регулирующие водносолевой обмен; — пучковая зона производит гормоны: глюкокортикостероиды (кортизон, гидрокортизон, кортикостерон), регулирующие обмен белков, жиров, углеводов; — сетчатая зона производит гормоны: андрогены, эстрогены, прогестерон; • половые железы: — яички производят гормоны: андрогены (тестостерон, андростендиол, андростерон), эстрогены; — яичники производят гормоны: эстрогены (эстрон, эстрадиол), прогестины (прогестерон, андрогены). Синтез и секреция гормонов регулируется взаимодействием нескольких звеньев гормонов, циркулирующих в крови, тропных гормонов гипофиза и релизинг-гормонов (высвобождающих гормонов). Воздействие на секрецию гopмонов, циркулирующих в крови, обеспечивается механизмом обратной связи: увеличение уровня этого гормона приведет к угнетению секреции его соответствующей железы, снижение уровня гормона — к повышению. К гуморальным факторам регуляции относятся также продукты метаболизма. Так, гипергликемия стимулирует секрецию инсулина β-клетками поджелудочной железы, а гипогликемия сопровождается угнетением секреции инсулина и увеличением выделения глюкагона. Попадая в кровь, гормоны связываются с белками, которые выполняют транспортную функцию и сохраняют часть гормонов в неактивной форме, а это защищает гормоны от воздействия химических и ферментативних факторов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65594. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СИСТЕМ БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ WI-МAX 645.5 KB
  Всі згадані технології використовують відповідні протоколи взаємодії вузлів мережі для управління передачею пакетів по загальному каналу зв'язку. Наявність спільного каналу зв'язку, який колективно використовується абонентами...
65595. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ М’ЯКИХ ТКАНИН РІЗНИХ ДІЛЯНОК ГОЛОВИ ЛЮДИНИ 298.5 KB
  Цим важливим напрямком щелепнолицевої хірургії займається все більше лікарів але згідно зі статистичними даними кількість ускладнень та негативних результатів оперативних втручань у ділянці голови залишається досить великою Зелянин А.
65596. Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства України 229.5 KB
  Активні реформаційні процеси в сфері публічної адміністрації зумовлюють появу численних дискусій як у середовищі вченихюристів так і юристівпрактиків юристівнормотворців щодо подальшого спрямування реформ визначення оптимальних векторів розвитку і становлення...
65597. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ СТРУКТУРНОГО ТА ПАРАМЕТРИЧНОГО СИНТЕЗУ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ НАКЛАДЕНИХ МЕРЕЖ 3.27 MB
  До організаційної відноситься структура в якій виділяються територіально розподілені фрагменти мережі що виконують різні функції. Рівні технологічної ієрархії являють собою накладені мережі які використовують різні технології. Наприклад ІРканал між двома...
65598. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 1.32 MB
  Важливе місце в підготовці майбутніх інженерівпедагогів до професійної діяльності посідає формування знань і умінь з питань безпеки праці. Саме охорона праці є запорукою забезпечення життя здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності так як порушення вимог законодавства...
65599. ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД МЕТОДАМИ СУЧАСНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ) 8.29 MB
  Як зазначено у Концепції розвитку водного господарства України незбалансована господарська діяльність залучення на виробничі потреби значних водних ресурсів та їх забруднення стоки із сільськогосподарських угідь та урбанізованих територій штучна зміна природного режиму водних...
65600. НАУКОВО-АКОМОДАТИВНІ ЗАСАДИ РЕСУРСНО-КАЛЕНДАРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 381.5 KB
  Головною метою оновлення та вдосконалення наукових та теоретичних засад ресурснокалендарного планування та моделювання РКПМ проектів підготовки зведення та впровадження об’єктів будівництва є потреба та можливість суттєвого покращення планування організації і акомодації будівельних процесів...
65601. ВПЛИВ РІЗНИХ ГУМОРАЛЬНИХ ІМУННИХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ МІОКАРДУ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ 222.5 KB
  Ревматоїдний артрит РА є поширеним хронічним захворюванням що характеризується прогресуючим перебігом ерозивного запального процесу в суглобах який призводить до ранньої інвалідизації багатьох хворих Коваленко В. Якщо клінічні особливості і патогенез кардіоваскулярної патології...
65602. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ЦИНКОВОГО КУПОРОСУ ІЗ ЦИНКОВМІСНИХ ШЛАМІВ СТІЧНИХ ВОД 2.47 MB
  Відповідно до державних програм України що стосуються охорони навколишнього середовища за напрямком Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці промисловості та агропромисловому комплексі робота виконана в рамках...