93787

Гормоны поджелудочной железы

Доклад

Биология и генетика

Гормоны поджелудочной железы. Данная железа – железа со смешанной секрецией: вырабатывает пищеварительные ферменты тонкого кишечника и гормоны, поступающие в кровь под действием импульса, поступающего прямо из центральной нервной системы. α-клетки ее вырабатывают глюкагон, а β-клетки - инсулин.

Русский

2015-09-06

16.1 KB

0 чел.

Гормоны поджелудочной железы. Гормоны поджелудочной железы. Данная железа – железа со смешанной секрецией: вырабатывает пищеварительные ферменты тонкого кишечника и гормоны, поступающие в кровь под действием импульса, поступающего прямо из центральной нервной системы. α-клетки ее вырабатывают глюкагон, а β-клетки - инсулин. Глюкагон – пептид, состоящий из 29 аминокислот. При снижении концентрации глюкозы в крови импульс из центральной нервной системы поступает к α-клеткам поджелудочной железы и индуцирует выработку в них проглюкагона, содержащего на С-конце молекулы пептид из восьми аминокислот. После отщепления последнего образуется активный глюкагон. Он доставляется током крови к клеткам печени, на которые действует по мембрано-цитозольному механизму: через цАМФ и протеинкиназу Последняя активирует гликогенфосфорилазу, присоединяя к ней остаток фосфорной кислоты, и запускается процесс расщепления гликогена и поступление глюкозы в кровь. Глюкагон способен увеличивать концентрацию глюкозы в крови и другим путем. Он увеличивает интенсивность реакции глюконеогененза, индуцируя по мембрано-цитозольному механизму биосинтез ключевых ферментов этого метаболического пути. Инсулин усиленно вырабатывается в ответ на увеличение концентрации глюкозы в крови в виде проинсулина, состоящего из остатков 84-х аминокислот. Затем от него отщепляется С-пептид, состоящий из остатков 33-х аминокислот и образуется активный инсулин, состоящий из двух полипептидных цепей, связанных между собой двумя дисульфидными (-S-S-) связями. Механизм действия инсулина: 1. Оказывает эффект по мембранному механизму. Связываясь с рецептором мембраны, вызывает изменения третичной структуры белков транспортных систем. После этого в клеточную оболочку встраиваются каналы, через которые глюкоза и аминокислоты поступают в цитоплазму. 2. Усиливает откладывание поступившей в печень глюкозы в гликоген, активируя гликогенсинтазу. 3. Стимулирует аэробное окисление глюкозы в клетках, активируя ключевые ферменты гликолиза (гексокиназу, фосфофруктокиназу и пируваткиназу) и цикла Кребса. 4. Усиливает реакции пентозного цикла, активируя глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу, выработку в нем НАДФ-Н2. 5. Стимулируя выработку ацетил-КоА и НАДФ-Н, усиливает биосинтез липидов, тормозя при этом их гидролиз в жировых депо. 6. Тормозит реакции глюконеогенеза (превращение аминокислот в углеводы).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68879. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ 106 KB
  Якими б досконалими не були засоби виробництва, знаряддя праці, їх ефективне використання завжди залежатиме від головної виробничої сили – тих, хто працює. Кадри – це основний (штатний) склад працівників. Усі, хто працює, залежно від ступеня їх участі у виробничій діяльності...
68880. ОСНОВНІ ФОНДИ І ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 142 KB
  Амортизація основних фондів підприємства. Поняття класифікація і структура основних виробничих фондів. Залежно від характеру участі основних фондів у процесі виробництва розрізняють основні виробничі та невиробничі фонди.
68881. ОБОРОТНІ ФОНДИ ТА ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА 98 KB
  Оборотність оборотних засобів підприємства показники оборотності. Нормування оборотних засобів підприємства. Показники використання оборотних засобів підприємства та шляхи їх покращення.
68882. ФІНАНСОВІ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 79.5 KB
  Поняття та класифікація фінансових ресурсів підприємства Фінансові ресурси це грошові кошти що є у розпорядженні держави підприємств господарських організацій і закладів які використовують для покриття витрат і утворення різних фондів та резервів. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми крім збільшення...
68883. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 62 KB
  Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних вкладень. У довідковій літературі поняття інвестиції трактують як довготермінове вкладення державного чи приватного капіталу в будьяке підприємство.
68885. Файли образів фрагментів екрану 36.5 KB
  Дані для побудови фрагментів, особливо, якщо їх багато, не завжди зручно зберігати у вигляді констант або отримувати алгоритмічним шляхом. Простіше за них записувати у файл, прочитувати в пам’ять і відображати на видимій або активній сторінці в потрібний момент.
68886. Перетворення на площині 83.5 KB
  Представлення графічних зображень здійснюється крапками і лініями. Можливість перетворення крапок і ліній є основою комп’ютерної графіки. При використанні комп’ютерної графіки можна змінювати масштаб зображення, обертати його, зміщувати і трансформувати для поліпшення наочності зображення об’єкту.
68887. Аффінне перетворення координат при моделюванні динаміки об’єктів 150 KB
  Перетворення координат графічних об’єктів використовуються вельми широко. Основні випадки: об’єкт описаний не в декартовій координатній системі зображення типових або таких, що повторюються деталей об’єкту побудова проекцій тривимірних об’єктів направлена деформація при синтезі нових форм мультиплікація.