93800

Транскрипция – биосинтез информационной РНК

Доклад

Биология и генетика

Транскрипция – сборка на поверхности гена расплетенной молекулы ДНК информационной РНК (иРНК). Различают четыре этапа этого процесса. 1. Инициация – поступление сигнала от внешнего фактора, образование цАМФ, формирование его комплекса с БАКГ (белком, активирующим катаболический ген) с последующим присоединением иРНК-полимеразы к промотору.

Русский

2015-09-06

15.45 KB

1 чел.

Транскрипция – биосинтез информационной РНК. II.Транскрипция – сборка на поверхности гена расплетенной молекулы ДНК информационной РНК (иРНК). Различают четыре этапа этого процесса. 1. Инициация – поступление сигнала от внешнего фактора, образование цАМФ, формирование его комплекса с БАКГ (белком, активирующим катаболический ген) с последующим присоединением иРНК-полимеразы к промотору. 2. Элонгация – продвижение иРНК-полимеразы через оператор к триплетам гена, присоединение к нуклеотидам триплетов ДНК нуклеотидов РНК (АМФ, ГМФ, ЦМФ и УМФ) ядерной жидкости по правилу комплементарности (аденин-урацил, тимин-аденин, цитозин-гуанин, гуанин-цитозин). Между третьим углеродным атомом рибозы и фосфорной кислотой соседнего нуклеотида образуется фосфоэфирная связь. Реакцию катализирует ДНК-зависимая иРНК-полимераза. 3. Терминация – прекращение сборки иРНК по достижении иРНК-полимеразой терминирующего триплета. Образуется пре-иРНК (транскрипт), имеющая в своем составе информативные (экзоны) и неинформативные участки (интроны). 4. Процессинг – превращение пре-иРНК в зрелую иРНК. Это достигается вырезанием интронов ферментом инстректаза и соединением информативных участков иРНК между собой (сплайсинг). Образовавшаяся иРНК соединяется с белком информфером, который доставляет ее в рибосому.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7261. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій 3.95 MB
  Зміст Вступ до економіки підприємства Підприємство як субєкт господарювання Поняття, цілі та напрямки діяльності підприємства Правові основи функціонування підприємства Класифікація підприємств Добровільні та інституціон...
7262. Специфіка мовлення фахівця. Поняття ділового спілкування 69 KB
  Тема. Специфіка мовлення фахівця. Поняття ділового спілкування Спілкування, основні його види та форми. Майстерність публічного виступу. 3. Ділова бесіда. 1. Сфера використання усного літературного мовлення сьогодні надзвичайно розширюєт...
7263. Вироби з дріжджового тіста 94 KB
  Вироби з дріжджового тіста Способи приготовлення дріжджового тіста - Безопарний спосіб приготування дріжджового тіста - Опарний спосіб приготування дріжджового тіста Процеси, що відбуваються під час замісу і броді...
7264. Конфлікти у великих групах 80.5 KB
  Тема Конфлікти у великих групах. План. Конфліктологічна проблематика в історії соціології. Загальна соціологічна теорія конфліктної взаємодії. Конфліктологічна проблематика в історії соціології. Соціологія - та ...
7265. Економічна система суспільства. Типи економічних систем 117.5 KB
  Система як загальнонаукове поняття - це сукупність взаємоповязаних і розміщених у належному порядку елементів певного цілісного утворення...
7266. Ординалістська теорія поведінки споживача 62 KB
  Ординалістська теорія поведінки споживача План: Особливості аналізу функції корисності з ординалістських позицій. Криві байдужості: побудова та властивості. Гранична норма заміщення благ: суть і методика обчислення. Недосконалість абсолютно...
7267. Суб’єкти трудового права 149 KB
  Головною потребою людини є праця. Вона потрібна їй для нормальної життєдіяльності, потрібна як повітря, їжа, сон, спілкування. Щоб насолодитися відпочинком, треба спочатку відчути втому...
7268. Теорії і концепції дизайну другої половини ХХ століття 72.5 KB
  Теорії і концепції дизайну другої половини ХХ століття Джерела концепцій і теорій дизайну теорії конструктивізму та функціоналізму У лекції висвітлюються основні поняття концепція, теорія дизайну і джерела дизайну, які вплинули на розумінн...
7269. Принципи трудового права України 66 KB
  Тема 3. Принципи трудового права України. План лекції. Поняття основних принципів трудового права України. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин. Пр...