93801

Трансляция – сборка в рибосоме из аминоксилот молекулы белка

Доклад

Биология и генетика

Трансляция – сборка из аминокислот на поверхности иРНК в рибосомах молекулы белка. Для ее осуществления необходимы также: 1) транспортные РНК (тРНК) (для каждой из 20 аминокислот своя), имеющая форму «клеверного листа». В верхней части тРНК различают НО-группу, к которому присоединяется аминокислота (аминоацильный участок)...

Русский

2015-09-06

16.14 KB

0 чел.

Трансляция – сборка в рибосоме из аминоксилот молекулы белка. Ш.Трансляция – сборка из аминокислот на поверхности иРНК в рибосомах молекулы белка. Для ее осуществления необходимы также: 1) транспортные РНК (тРНК) (для каждой из 20 аминокислот своя), имеющая форму «клеверного листа». В верхней части тРНК различают НО-группу, к которому присоединяется аминокислота (аминоацильный участок), а в нижней - антитриплет, место присоединения по правилу комплементарности т РНК к соответствующему ему триплету иРНК; 2) аминоацил-тРНК-синтетазы (для каждой из аминокислот своя); 3) макроэргические соединения АТФ и ГТФ, ионы магния и др. вещества. Различают пять этапов трансляции. 1. Соединение аминокислоты с тРНК с образованием аминоацил-тРНК Аминок-та-СООН + НО-тРНК Аминоацил-тРНК- Аминок-та-СО-О-тРНК + Н2О. тРНК-синтетазаАТФ – АДФ + Фн. 2. Инициация – начало сборки молекулы белка. Различают 3 стадии ее. а. Связывание первого и второго триплета иРНК с малой субъединицей рибосомы (в ней имеется место лишь для двух триплетов). б. Связывание антикодона тРНК, соединенной с аминокислотой, с первым триплетом иРНК. Место присоединения антитриплета тРНК к соответствующему ему триплету иРНК он определяет по правилу комплементарности (аденин-урацил, гуанин-цитозин). в. Присоединение большой субъединицы рибосомы к малой субъединице, связанной с комплексом аминокислота-тРНК, - образование инициирующего комплекса. 3. Элонгация – продолжение сборки молекулы белка. Включает три стадии: а) присоединение второго комплекса аминокислота-тРНК к второму триплету рибосомы; б) образование пептидной связи между первой и второй аминокислотами в результате реакции, катализируемой пептидилт-рансферазой. Образуется дипептид; в) транслокация – перемещение рибосомы вдоль молекулы иРНК на один «шаг». Первый триплет выходит из рибосомы, его место занимает второй, а место второго - третий триплет иРНК. К последнему присоединяется третья тРНК, связанная с аминокислотой, и образуется вторая пептидная связь. Циклы повторяются до тех пор, пока через рибосому не пройдут все триплеты, кодирующие аминокислоты. 4. Терминация – остановка сборки в рибосоме молекулы белка после поступления в нее терминирующего триплета, отщепление собранной полипептидной цепи от рибосомы. 5. Процессинг - созревание полипептидной цепи: отщепление от нее первой аминокислоты (метионина), формирование третичной и четвертичной структуры белковой молекулы и поступление ее к месту функционирования в клетке.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69070. Крос-платформне програмування 286.5 KB
  Крос-платформність (багатоплатформність) — можливість виконувати програмне забезпечення (ПЗ) без переписування його коду на різних апаратних платформах та під управлінням різних операційних систем (інакше кажучи, на платформах різних ОС).
69071. Компонентна ідеологія 210.54 KB
  Слід зазначити що однією з багатьох важливих переваг компонентноорієнтованого програмування КОП є можливість створення кросплатформного програмного забезпечення. В індустрії програмування технологічні нововведення приходять хвилями кожна з яких проявляється як мода на нові засоби...
69072. Методи створення компонентів. Розробка і збирання компонентів в середовищі MS .Net Framework 52.99 KB
  Офіційно про розробку нової технології було оголошено 13 січня 2000 року. В цей день керівництвом компанії була озвучена нова стратегія, яка отримала назву Next Generation Windows Services (скор. NGWS, укр. Нове покоління служб Windows).
69073. Короткий огляд мови C# 568.5 KB
  Весь виконуваний код C# повинен міститися у класі – у даному випадку класі Program. На відміну від мови C та аналогічних, у C# не можна об’явити глобальну функцію чи змінну. Клас Program міститься у просторі імен DemoApp. При створенні програми в Visual C# простір імен створюється автоматично.
69074. Огляд мови програмування С# (частина 2) Клас та структури 185.5 KB
  В рамках оголошення класу та структури описується безліч змінних різних типів набір данихчленів класу правила породження об’єктів-представників структур і класів їх основні властивості і методи застосування яких забезпечує вирішення задачі.
69075. ТЕХНОЛОГІЯ ADO .NET. ВІД’ЄДНАНІ ОБ’ЄКТИ 76.35 KB
  В попередній лекції ми розглядали роботу з даними через приєднані об’єкти, тобто через постійне з’єднання з джерелом даних. Програма відкривала з’єднання з базою даних і не закривала його принаймні до завершення роботи з джерелом даних. В цей час з’єднання з джерелом підтримувалося постійно.
69076. АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЕКТУВАННЯ КОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ 153.12 KB
  У попередніх лекціях ми розглядали створення локальних (автономних) Windows-застосунків. В результаті компіляції і збирання застосунку створювався один програмний компонент у формі збірки. У вигляді локальних застосунків розробляють сервісні програми, системні утиліти...
69077. ПРОМІЖНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 144.91 KB
  Важливу роль у створенні кросплатформних програмних систем відіграють додаткові загальносистемні програмні засоби, які вирішують завдання взаємодії та інтеграції компонентів. Ці засоби розміщуються між рівнем операційної системи (ОС) і рівнем прикладного програмного забезпечення...
69078. РОЗПОДІЛЕНІ МОДЕЛІ ПРОМІЖНОГО РІВНЯ ДЛЯ WINDOWS 254.25 KB
  Друга рання модель, про яку говорилося в лекції 2, заснована на віддалених викликах процедур (Remote Procedure Calls, RPC). У цій моделі акцент робиться на приховуванні мережевого обміну за рахунок того, що процесу дозволяється викликати процедури, реалізація яких знаходиться на віддаленій машині.