93808

Биохимия яйца

Доклад

Биология и генетика

Яйцо птиц – вместилище женской половой клетки, содержащее все элементы, необходимые для развития птицы. Масса куриного яйца составляет около 58 г. В центре его находится желток, который удерживается в окружении белка плотными белковыми тяжами. Скорлупа состоит из углекислых и фосфорнокислых солей кальция и магния, неорганических веществ.

Русский

2015-09-06

15.4 KB

1 чел.

Биохимия яйца. Яйцо птиц – вместилище женской половой клетки, содержащее все элементы, необходимые для развития птицы. Масса куриного яйца составляет около 58 г. В центре его находится желток, который удерживается в окружении белка плотными белковыми тяжами. Скорлупа состоит из углекислых и фосфорнокислых солей кальция и магния, неорганических веществ. Она вместе с подскорлупными пленками защищает яйцо от повреждения и обеспечивает газообмен развивающегося эмбриона. В желтке содержится большое количество ДНК, РНК. В нем обнаружено 4 фракции белков: липовителлин (46,4 %), липовителлинин (41,7 %), ливеттин (8,6 %). Липиды желтка представлены ацилглицеролами (62,3 %), стероидами (4,9 %), фосфоглицеридами (32,8%). Жирнокислотный состав их зависит от кормления. Из углеводов в желтке содержатся глюкоза (0,7 %), гликоген (0,3 %), гетерополисахариды (0,5 %). Жирорастворимые витамины А, Д, Е и К содержатся только в желтке, а водорастворимые – в желтке и белке. Рибофлавин придает желтку окраску. Содержатся в нем магний, натрий, микроэлементы. В белке содержатся другие белки: овальбумин (75 %), овглобулин (7 %), гликопротеины овомукоид (13 %) и овомуцин (7 %). ДНК в белке меньше, чем в желтке, а РНК – больше. Липидов в белке мало – 0,03 %, углеводов – 70 %, а минеральных веществ – 3,2 % от общего количества их в яйц.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48239. УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 888.5 KB
  Усне ділове спілкування. Етика ділового спілкування її предмет та завдання. Структура ділового спілкування. Мовленнєвий етикет Правила усного спілкування фахівця зустрічі переговори телефонне спілкування.
48240. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 430.5 KB
  Програма з курсу Історія України Укл. ВСТУПНЕ СЛОВО Пропоновані матеріали підготовлено з урахуванням проекту навчальної програми з курсу Історія України для вищих навчальних закладів освіти і передбачають розв’язання таких завдань: а використання останніх досягнень світової і вітчизняної історичної науки в процесі викладання історії України; б постійне підвищення і вдосконалення наукового і виховного рівня викладання; в забезпечення реалізації в ході навчання принципів історизму та об’єктивності в оцінці конкретних подій і явищ; г...
48241. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА 102.5 KB
  Ульяновський Українська наукова і культурницька еміграція у ЧехоСловаччині між двома світовими війнами Українська культура: розвиток ідеї та історія книги Автори Української культури: Дмитро Антонович Василь Біднов Дмитро Дорошенко Олександр Лотоцький Симон Наріжний Степан Сірополко Володимир Січинський Дмитро Чижевський Андрій Яковлів Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича Упор. Ця книжка унікальна спроба цілісного дослідження феномена української культури з найдавніших до...
48242. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ 1.33 MB
  Франка нова генерацiя прагнула цiлком модерним європейським способом зобразити своєрiднiсть життя українського народу. Психологiзм змалювання внутрiшнього життя особистостi як важливого моменту образу свiту. Поставши на грунтi класичного реалiзму але не сприйнявши лiнiйно мiметичного принципу зображення життя у формах життя неореалiсти визначали свiй концептуальний принцип мiж документальною достовiрнiстю фiлософськоаналiтичним заглибленням у дiйснiсть та лiричною стихiєю; подеколи промовиста деталь реалiстичного письма сюжет....
48243. УКРАЇНСЬКА МОВА 1.04 MB
  Поняття літературної мови. Тенденції розвитку української літературної мови на сучасному етапі. Функції мови. Культура мови.
48244. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів 345.5 KB
  СТАТУТ об’єднання співвласників багатоквартирного будинку КРИСТАЛ м. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку Кристал надалі – Об’єднання створюється на підставі Закону України Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку від 29 листопада 2001 р. як організаційноправова форма об’єднання власників житлових і нежитлових приміщень для сумісного управління єдиним комплексом нерухомого майна й забезпечення...
48245. Українська мова за професійним спрямуванням. Класифікація стилів сучасної української мови 145 KB
  Місце української мови серед інших мов світу. Норми літературної мови. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Місце української мови серед інших мов світу Мова це величне надбання людства.
48246. Специфіка ділової української мови (офіційно-ділового стилю) 57.91 KB
  Офіційно-діловий стиль є одним із соціально значущих різновидів літературної мови, оскільки відіграє важливу роль у державно-політичному, громадському й суспільно-виробничому житті країни.
48247. Основи статистики 1.15 MB
  Вона має свої поняття і категорії такі як: статистична сукупність одиниця сукупності ознаки одиниць сукупності та їх класифікація; шкали вимірювання варіація ознак тощо. Успіх групування в основному залежить від умілого вибору групувальної ознаки яка головним чином визначається завданнями даного дослідження а групування можна проводити як за однією так і за двома і більше ознаками причому групувальні ознаки можуть бути якісними номінальними або кількісними. Величину рівних інтервалів визначають за формулою: де h величина інтервалу;...