93813

Гомоны щитовидной железы

Доклад

Биология и генетика

Последний током крови доставляется в щитовидную железу. Эти гормоны током крови переносятся в желудок кишечник печень сердце почки скелетные мышцы и другие органы.

Русский

2015-09-06

15.63 KB

0 чел.

Гомоны щитовидной железы. Вырабатываются после поступления в гипоталамус импульса от коры головного мозга. Там вырабатывается релизинггормон тиреолиберин, поступающий в дальнейшем в переднюю долю гипофиза и инициирующий выработку в ней тиреотропина. Последний током крови доставляется в щитовидную железу. В фолликулах ее содержится аминокислота тирозин, которая имеется в составе особого иодсодержащего гликопротеина иодтиреоглобулина. Тиреотропин инициирует выработку из тирозина гормонов трииодтронина, обладающего наибольшей активностью, тетраиодтиронина (тироксина) и дииодтиронина. Эти гормоны током крови переносятся в желудок, кишечник, печень, сердце, почки, скелетные мышцы и другие органы. Воздействуя на их клетки цитозольному механизму, они усиливают процессы транскрипции и, как следствие, биосинтез ферментов энергетического обмена и других белков. Они влияют на обмен веществ, стимулируя потребление тканями энергетических ресурсов, кислорода, повышают эффективность Na+/K+-АТФазного насоса, регулируют размножение, рост и дифференцировку клеток. Усиленная выработка тиреоидных гормонов отмечается при Базедовой болезни, что проявляется в интенсификации основного обмена, учащенном сердцебиении и повышении артериального давления. Снижается их инкреция при эндемическом зобе, микседеме, при которых интенсивность метаболизма снижена, а скорость сердцебиения и артериальное давление уменьшены.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74555. Аналіз коефіцієнтів лінійних моделей 196 KB
  1 Аналіз коефіцієнтів цільової функції Під впливом різних обставин ціна виробленої на підприємстві одиниці продукції може змінюватися збільшуватися чи зменшуватися. Нехай змінюється ціна на одиницю продукції виду С тобто початкове значення 3 ум. подамо як де величина зміни ціни одиниці продукції виду С. Отже ціна одиниці продукції виду С може збільшуватися чи зменшуватися на 1ум.
74556. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 262.5 KB
  Сутність методології математичного моделювання полягає в заміні досліджуваного обєкта його образом математичною моделлю і подальшим вивченням дослідженням моделі на підставі аналітичних методів та обчислювальнологічних алгоритмів які реалізуються за допомогою компютерних програм. Другий етап вибір чи розроблення алгоритму для реалізації моделі на компютері. Зумовленість моделі обєктом. Як модель для обєкта так і обєкт для даної моделі семантично та інтерпретаційно багатозначні: обєкт описується не однією а...
74557. ОПТИМІЗАЦІЙНІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ 661.5 KB
  Постановка задачі економіко-математичного моделювання. Приклади задач економіко-математичного моделювання. Задача визначення оптимального плану виробництва. Задача про «дієту». Транспортна задача.
74558. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування 2.06 MB
  Основні властивості розвязків задачі лінійного програмування. Графічний метод розвязування задач лінійного програмування. Називається допустимим розвязком планом задачі лінійного програмування.
74559. СИМПЛЕКСНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 278 KB
  Розвязування задачі лінійного програмування симплексним методом. З властивостей розвязків задачі лінійного програмування відомо: оптимальний розвязок задачі має знаходитись в одній з кутових точок багатогранника допустимих розвязків.
74560. Аналіз та управління ризиком в економіці 642.5 KB
  Економічний ризик — це об’єктивно-суб’єктивна категорія у діяльності суб’єктів господарювання, що пов’язана з подоланням невизначеності та конфліктності в ситуації неминучого вибору.
74561. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику 433.5 KB
  Ймовірність як один з підходів до оцінки ризику. Спрощений підхід до оцінювання ризику. Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику Виправданий ризик необхідний атрибут у стратегії і тактиці ефективного менеджменту.
74562. Ризик у відносному вираженні 775.5 KB
  Для підприємства за базу визначення відносної величини ризику як правило беруть вартість основних фондів та оборотних засобів або плановані сумарні затрати на даний вид ризикованої діяльності маючи на увазі як поточні затрати так і капіталовкладення чи розрахунковий прибуток.
74563. Цілочислове програмування 639 KB
  Геометрична інтерпретація розвязків цілочислових задач лінійного програмування на площині. Загальна характеристика методів розвязування цілочислових задач лінійного програмування.