93924

Субстанціональні якості (виміри) конституційних засад фінансового права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Субстанціональні якості виміри конституційних засад ФП складаються з: природних принципів ФП характерні для права в цілому діють у всіх галузях права є загальними верховенство права єдності прав та обовязків субєктів фінансових правовідносин.

Украинкский

2015-09-07

15.99 KB

0 чел.

Субстанціональні якості (виміри) конституційних засад фінансового права.

Субстанціональні якості (виміри) конституційних засад ФП складаються з:

  1.  природних принципів ФП – характерні для права в цілому, діють у всіх галузях права, є загальними (верховенство права, єдності прав та обов’язків суб’єктів фінансових правовідносин).
  2.  позитивних принципів ФП – закріплені або випливають з фінансового законодавства і поділяються на:
  3.  загальногалузеві – принцип публічного характеру ФП, розподілу функцій у фінансовій сфері між представницькими та виконавчими органами влади, пріоритетності публічних видатків перед прибутками, фінансової безпеки держави, соціальної спрямованості фінансового права, плановості;
  4.  принципи інститутів ФП:
  5.  принципи бюджетного права – єдності бюджетної систем, збалансованості, самостійності, повноти, обґрунтованості, ефективності та результативності, цільового використання коштів, справедливості та неупередженості, публічності та прозорості;
  6.  принципи податкового права – загальність оподаткування, рівність платників перед законом, презумпція правомірності рішень платника податку, рівномірність та зручність сплати, єдиний підхід до встановлення податків та зборів.
  7.  установчих конституційних фінансово-правових приписів – визначають правовий статус суб’єктів фінансових правовідносин та складають основу подальшого регулювання фінансово-правової сфери (референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії; кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, тощо).
  8.  компетенційних фінансово-правових приписів – це принципи, на основі яких виводяться повноваження публічних суб’єктів фінансово-правових відносин.

22.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61167. ЗВЕРТАННЯ НЕПОШИРЕНІ Й ПОШИРЕНІ 29.73 KB
  Поглибити знання восьмикласників про звертання, їх стилістичну роль у мовленні; розвивати вміння виділяти в реченнях непоширені й поширені звертання, правильно інтонувати речення зі звертаннями; формувати загальнопізнавальні вміння визначати спосіб морфологічного вираження звертань
61168. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ 85.5 KB
  Правопис: розділові знаки в реченнях зі звертанням. Культура мовлення і стилістика: використання звертань задля передачі ставлення до адресата дотримання правильної інтонації в реченнях зі звертаннями.
61169. ВСТАВНІ СЛОВА І СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, ЇХ ВИДИ ЗА ЗНАЧЕННЯМ 64.5 KB
  Правопис: розділові знаки в реченнях зі вставними словами і словосполученнями. Культура мовлення і стилістика: правильна побудова речень зі вставними словами і словосполученнями для передачі ставлення до адресата дотримання правильної інтонації у висловлюваннях зі вставними словами і словосполученнями.
61170. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ ЗІ ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ 51.5 KB
  Правопис: розділові знаки в реченнях зі вставними словами. Внутрішньопредметні звязки: Культура мовлення і стилістика: використання вставних слів для передачі ставлення до адресата дотримання правильної інтонації в реченнях зі вставними словами.
61171. ВСТАВНІ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ НИХ 56.5 KB
  Правопис: розділові знаки в синтаксичних конструкціях зі вставними реченнями. Внутрішньопредметні звязки: Культура мовлення і стилістика: використання вставних речень для передачі ставлення до адресата дотримання правильної інтонації в реченнях зі вставними реченнями.
61172. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З ТЕМИ «РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ І ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ» 51 KB
  Правопис: кома в реченнях зі звертаннями і вставними словами. Внутрішньопредметні звязки: Культура мовлення і стилістика: правильна побудова речень зі звертаннями і вставними словами для передачі ставлення до адресата дотримання правильної інтонації в реченнях зі звертаннями і вставними словами.
61173. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ). НАВЧАЛЬНЕ КРИТИЧНЕ АУДІЮВАННЯ 39.91 KB
  Оцінити рівень навчальних досягнень восьмикласників з розділу «Речення зі звертаннями і вставними словами»; перевірити знання й уміння, необхідні для правильного використання речень зі звертаннями і вставними словами в мовленні
61174. ПОНЯТТЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕННЯ 257.42 KB
  Сформувати в учнів поняття про відокремлення; ознайомити з видами відокремлених членів речення; розвивати вміння знаходити відокремлені члени в ускладнених реченнях, аналізувати ці речення у висловлюваннях
61175. КОНСПЕКТУВАННЯ ЯК РІЗНОВИД СТИСЛОГО ПЕРЕКАЗУ ПРОЧИТАНОГО НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ 305.58 KB
  Сформувати в учнів поняття про конспект як один із видів самостійної роботи з літературою; ознайомити з його видами, алгоритмом роботи над складанням конспекту науково-навчального тексту