93940

Поняття та еволюція категорії «начала» фінансового права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Не випадково філософією категорія начало розглядалася раніше та пояснюється нині як логічно висхідна підстава у всіх значимих філософських системах. Будучи першоосновою категорія начало не може бути виведена логічно з інших категорій і понять. У спеціальній літературі обґрунтовано висновок що функціональне значення категорії начало у філософських...

Украинкский

2015-09-07

16.19 KB

0 чел.

Поняття та еволюція категорії «начала» фінансового права.

Основне завдання позитивного права полягає в тому, щоб прийняти у себе зміст природного права, розгорнути його у вигляді ряду правил зовнішньої поведінки, пристосованих до умов даного життя і до потреб відповідного часу, надати цим правилам змістовну форму та смислове закріплення і, дальше, проникнути у свідомість і до волі людей у якості авторитетного пов’язуючого веління. Позитивне право є доцільна форма підтримання природного права.

Принагідно відзначимо, що у «Новому тлумачному словнику української мови» термін начало тлумачиться як: 1. Вихідна точка, початок (про все, що має протяжність); 2. Початок у процесі, розвитку чого-небудь, а також сам відрізок часу, пов’язаний з цим початком; 3. Основа, суть, джерело чого-небудь; 4. Основні положення, принципи; 5. Способи, методи здійснення чого-небудь. Близькі до наведеного тлумачення даного терміну містяться його значення у тлумачних словниках російської мови В.І.Даля та С.І.Ожегова, в тлумачних словниках німецької, французької та англійської мов.

Не випадково філософією категорія начало розглядалася раніше та пояснюється нині як логічно висхідна підстава у всіх значимих філософських системах. Будучи першоосновою, категорія начало не може бути виведена логічно з інших категорій і понять. Остання обставина змушує дослідників виходити за межі науки і виводити теоретичні основи із соціальних умов тієї епохи, відображенням якої вони є. У спеціальній літературі обґрунтовано висновок, що функціональне значення категорії начало у філософських системах полягає в обґрунтуванні суспільних відносин, відображених у субстанціональній теоретичній визначеності.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64859. ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 135 KB
  В познании окружающего мира особое место занимает наука представляющая одну из сфер человеческой деятельности. Теория государства и права относится к общественным гуманитарным наукам.
64860. ВИДЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ. ПОДГОТОВКА КАДРОВ ХИРУРГОВ. ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ. ВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 208.5 KB
  Знать: принципы организации современной многопрофильной больницы, санитарно-гигиенические требования работы приемного отделения, хирургического отделения, процедурного кабинета, перевязочной, операционного блока.
64862. Періодизація розвитку української культури. Джерела. Культура на українських землях у найдавніші часи. Стародавня культура східних слов’ян 7.01 MB
  Україна — промислово-аграрна країна. Вона є одним з провідних експортерів деяких видів сільськогосподарської продукції і продовольства, зокрема, соняшникової олії. Народно-господарський комплекс країни включає такі види промисловості як важке машинобудування, чорна та кольорова металургія...
64863. СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГА 94 KB
  Исходной идеей лежащей в основе маркетинга является идея человеческих нужд где под термином нужда понимается ощущение нехватки человеком чего-либо. Вторая исходная идея маркетинга потребность нужда принявшая специфическую форму в соответствии...
64865. Правление первых Славянских князей 36 KB
  В это время Ярослав который имел все права на престол нанимает Шведскую дружину но тут ему не повезло: Шведы прибыв в Новгород напились и устроили массовое изнасилование Новгородок. Часть Шведов была перебита но Новгородцы помирились с князем Ярославом...
64866. Древнерусские праздники и обряды 34.5 KB
  Святки имя беса который являлся во время зимних развлечений и игр. В печах в это время тушили все очаги и разводили в них новый огонь называвшийся Колядин огонь. В каждой крестьянской семье совершались торжественные обрядовые трапезы характеризующиеся наличием ритуальной...
64867. Русская литература и жанровая система первой трети XIX века 37.5 KB
  Русская литература первой трети 19 века Это время А. В истории русской литературы это время будут еще называть золотым веком русской поэзии. В это время на всероссийском престоле находится Александр I сместивший Павла I.