93943

Види фінансово-правових норм

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Залежно від способу впливу на учасників фінансових відносин ФПН поділяють на: зобов’язуючі ФПН вимагають від учасників фінансових відносин здійснювати відповідні дії і встановлюють їх права та обов’язки у сфері цих відносин забороняючі - містять заборону на здійснення певних дій, встановлюють обов’язок учасників фінансових відносин утриматися від них.

Украинкский

2015-09-07

16.14 KB

0 чел.

Види фінансово-правових норм

1.Залежно від способу впливу на учасників фінансових відносин ФПН поділяють на:

- зобов'язуючі ФПН вимагають від учасників фінансових відносин здійснювати відповідні дії і встановлюють їх права та обов'язки у сфері цих відносин.

- забороняючі - містять заборону на здійснення певних дій, встановлюють обов'язок учасників фінансових відносин утриматися від них.

-уповноважуючі - встановлюють права учасників фінансових відносин на здійснення певних самостійних дій у передбачених межах.

2.За змістом:

- матеріальні—виражають матеріальний (грошовий) зміст юр. прав та обов'язків учасників фінансових правовідносин (закріплюють джерела утворення фінансових ресурсів, види видатків тощо);

- процесуальні (процедурні) - визначають порядок діяльності у сфері мобілізації, розподілу й витрачання фондів коштів.

3. За часом дії:

- постійні—ФПН невизначеної у часі дії, наприклад, норми, що закріплені у БКУ;

- тимчасові—ФПН визначеної у часі дії, наприклад, норми, що закріплені в законах про Державний бюджет та в рішеннях місцевих рад щодо затвердження місцевих бюджетів:

4. За сферою територіальної дії:

- загальнодержавні—поширюють свою дію на всю територію держави;

- місцеві (локальні)—поширюють свою дію лише на певній території.

5. За суб'єктом правотворчості:

- ФПН, що приймаються ВРУ;

- ФПН, що приймаються ВР АРК, місцевими радами;

- ФПН, що приймаються Президентом України;

- ФПН, що приймаються КМУ;

- ФПН, що приймаються центральним органами виконавчої влади;

- ФПН, що приймаються місцевими державними адміністраціями тощо.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11725. Создание web-сайта и работа с ним 106.5 KB
  Лабораторная работа № 11. Создание webсайта и работа с ним. Цель: закрепить навыки и умения создания сайта с помощью мастераприложения Front Page. Работа с 6 режимами webузла. Выполнил: Голобородько И.В. Группа: 103ПО. Дата: 26.10.12. Проверила: Афанасьева Г. Ю. Ход работы
11726. Редактирование Web-страниц 23.31 KB
  Лабораторная работа №12 Редактирование Webстраниц. Цели работы: закрепить навыки и умения: ввода и форматирования текста постарения таблиц и списка настройки гиперссылок и закладок оформления страниц специальными объектами повышающими их привлекательность. Выпо
11727. Проводники. Сложной проводники 11.88 KB
  Лабораторная работа № 17 Проводники. Сложной проводники. Цели работы: закрепить умения и навыки формирования простых и сложных проводок. Выполнил: Романов П. Н. Группа: 091ПО Преподаватель: Афанасьева Г. Ю. Дата: 16.01.13 Ход работы: ...
11728. Ввод типовых операций 12.1 KB
  Лабораторная работа №16 Ввод типовых операций Цели работы: закрепить умения и навыки создания типовой операции работы с управляющими элементами типовой операции ввода типовой операции. Выполнил: Романов П. Н. Группа: 091ПО Преподаватель: Афана...
11729. Проектирование структуры. Нормализация таблиц 162.76 KB
  Лабораторная работа №1 Проектирование структуры. Нормализация таблиц. Цель: формирование практических умений и навыков логического проектирования базы данных: структуры базы данных; структуры таблиц входящих в состав базы данных; связей между таблицами. Закреплен
11730. Создание серверной части приложения: Файлы базы данных, таблицы 14.8 KB
  Лабораторная работа №2 Создание серверной части приложения: Файлы базы данных таблицы. Цель: формирование практических умений и навыков применения языка TransactSQL для создания объектов базы данных собственно самой базы данных таблиц входящих в состав базы данных; р
11731. Визуальное проектирование структуры базы данных: таблицы, индексы 36.07 KB
  Лабораторная работа №3 Визуальное проектирование структуры базы данных: таблицы индексы. Цель: формирование практических умений и навыков работы с SQL Server в графическом режиме через SQL Manager: создание структуры таблицы наложение ограничений на поля просмотр таблиц ...
11732. Визуальное проектирование базы данных: условие ссылочной целостности, взаимосвязи 25.23 KB
  Лабораторная работа №4 Визуальное проектирование базы данных: условие ссылочной целостности взаимосвязи. Цель: закрепить практические умения и навыки установления условий ссылочной целостности взаимосвязей между таблицами один к одному один ко многим многие ко м...
11733. Клиентская часть: размещение не визуальных компонентов соединения с базой данных 17.34 KB
  Лабораторная работа №5 Клиентская часть: размещение не визуальных компонентов соединения с базой данных. Цель: закрепить практические умения и навыки управления не визуальными компонентами отображения соединения с базой данных. Закрепление навыков работы в среде п...