93947

Радянські концепції системи фінансового права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Тобто воно було найголовнішим якщо не єдиним інститутом ФП який досліджувався був інститут бюджетного права. При визначенні меж радянського фінансового права визначальним є критерій властивий усій фінансовій системі що визначає її як державну систему по здійсненню функції планової акумуляції і планового розподілу державних фінансів.

Украинкский

2015-09-07

16.54 KB

0 чел.

Радянські концепції системи фінансового права.

Головний напрям досліджень вчених у радянський період було бюджетне право. Тобто, воно було найголовнішим, якщо не єдиним, інститутом ФП, який досліджувався був інститут бюджетного права. В радянський період найбільш поширеними були три правові концепції системи ФП: фондова, інституційна та посуб’єктна.

Фондова. Ровінський одним з перших почав ототожнювати систему ФП з різними ланками державних ресурсів, тобто за основу ним було взято фондову концепцію системи ФП. При визначенні меж радянського фінансового права, визначальним є критерій, властивий усій фінансовій системі, що визначає її як державну систему по здійсненню функції планової акумуляції і планового розподілу державних фінансів. На основі цього критерію і повинні бути встановлені межі між радянським фінансовим правом, з одного боку, і цивільним, адміністративним та державним правом, з іншого.

Інституційна. Для виділення у радянському фінансовому праві єдиних інститутів Ю.А. Ровинський застосував критерій видових особливостей однорідних фінансових відносин, інакше кажучи, критерій наявності у фінансовій системі держави відповідного фінансового інституту. С.Д. Ципкін з приводу цього пише: «Фінансово-правовий інститут відрізняється від усієї галузі фінансового права обсягом предмету правового регулювання. Він регулює лише відносно відособлену частину взаємопов’язаних фінансових відносин, що об’єктивно склалася, у сфері планової акумуляції, розподілу і використання грошових коштів. Р.Й. Халфіна пише, що система ФП поділяється на загальну (закріплює особливості властиві всій галузі права) та спеціальну частини (встановлює основні інститути ФП).В основу побудови спеціальної частини кладеться економічний зміст основних інститутів, що визначає і їх правову форму. Вирішальними є відмінності в економічному змісті окремих інститутів радянського ФП.

Посуб’єктна. Наприкінці ХХ ст. вчені стали ототожнювати фінансову систему країни не з різними ланками державних фінансових ресурсів, а з органами та установами, що здійснюють фінансову діяльність держави (суб’єктна теорія). Так, Ю.А. Ровинський пише, що фінансова система як сукупність державних органів і установ - це розгалужена сітка фінансових органів і кредитних установ, які здійснюють безпосереднє керівництво фінансовою діяльністю держави. Систему фінансових органів очолює союзно-республіканське міністерство фінансів. Дана концепція не застала значної підтримки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47792. Українська мова (за професійним спрямуванням). Курс лекцій 342 KB
  Будучи духовним надбанням усього народу, всієї нації, мова становить суспільне явище, пов’язане з матеріально-виробничим, загальнокультурним, інтелектуальним, побутовим життям людини
47793. СУДОВА ЕКСПЕРТОЛОГІЯ 194.5 KB
  Поняття судової експертизи. Поняття судової експертизи Ст. Фактичні підстави для призначення судової експертизи: ч.76 КПК – Обов’язкове призначення експертизи: для встановлення причин смерті; для встановлення тяжкості і характеру тілесних ушкоджень; для визначення психічного стану підозрюваного або обвинувачуваного при наявності у справі даних які викликають сумнів щодо його осудності; для встановлення статевої зрілості потерпілої у справах про злочини передбачені ст.
47794. Термічна обробка. Курс лекцій 620.5 KB
  Загальна характеристика термічної обробки Роль термічної обробки у матеріалознавстві Класифікація видів термічної обробки Основні положення теорії термічної обробки Роль термічної обробки у матеріалознавстві Фізикомеханічні і технологічні властивості металів і сплавів на практиці не задовольняють умовам виготовлення або експлуатації деталей виробів продукції машинобудування. Бочвар визначив такі види термічної обробки металів та сплавів залежно від характеру теплової дії: Власне термічна обробка ТО без зміни хімічного складу;...
47796. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА 5.91 MB
  Класичне означення ймовірності появи події Ймовірність одне з основних понять теорії ймовірностей. Знайти ймовірність встановлення верстату що виготовлений: а третім заводом постачальником подія А; б першим заводомпостачальником подія В. Властивості ймовірності Ймовірність вірогідної події дорівнює одиниці. Ймовірність неможливої події дорівнює нулю.
47797. Информатика и вычислительная техника. Конспект лекций 3.51 MB
  Практические курсант должен по окончании курса иметь такие знания умения и навыки: Понятие информации ее виды формы и способы ее хранения передачи кодирования измерения; Назначение и функции операционных систем и операционных оболочек; Распространенное современное прикладное программное обеспечение назначение и основные функции систем обработки текстов электронных таблиц и их назначения системы управления базой данных Порядок составления алгоритмов и их реализацию. Создание базы данных в Microsoft Excel. Операции над базой...
47798. Основи екології. Курс лекцій 688.5 KB
  Науковотехнічний прогрес швидкість якого на декілька порядків перевищує швидкість адаптування організмів до змінених людиною умов існування породжує нові джерела збурення тиску на біосферу її забруднення знищення природних ресурсів катастрофічне зменшення біорозманіття. Трансграничні забруднення та локальні поліпшення стану довкілля за рахунок руйнування екосистем інших регіонів лише призведуть до подальшої деградації глобальної екосистеми та посилення небезпеки для всієї планети. Екологи України зробили вагомий внесок у розробку...
47800. Учёт и анализ расчётов с персоналом по оплате труда 421.5 KB
  Заработная плата представляет собой выраженную в денежной форме часть общественного продукта, которая выплачивается наёмному работнику исходя из количества и качества выполненного им труда, и максимальным пределом не ограничивается.