93947

Радянські концепції системи фінансового права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Тобто воно було найголовнішим якщо не єдиним інститутом ФП який досліджувався був інститут бюджетного права. При визначенні меж радянського фінансового права визначальним є критерій властивий усій фінансовій системі що визначає її як державну систему по здійсненню функції планової акумуляції і планового розподілу державних фінансів.

Украинкский

2015-09-07

16.54 KB

0 чел.

Радянські концепції системи фінансового права.

Головний напрям досліджень вчених у радянський період було бюджетне право. Тобто, воно було найголовнішим, якщо не єдиним, інститутом ФП, який досліджувався був інститут бюджетного права. В радянський період найбільш поширеними були три правові концепції системи ФП: фондова, інституційна та посуб’єктна.

Фондова. Ровінський одним з перших почав ототожнювати систему ФП з різними ланками державних ресурсів, тобто за основу ним було взято фондову концепцію системи ФП. При визначенні меж радянського фінансового права, визначальним є критерій, властивий усій фінансовій системі, що визначає її як державну систему по здійсненню функції планової акумуляції і планового розподілу державних фінансів. На основі цього критерію і повинні бути встановлені межі між радянським фінансовим правом, з одного боку, і цивільним, адміністративним та державним правом, з іншого.

Інституційна. Для виділення у радянському фінансовому праві єдиних інститутів Ю.А. Ровинський застосував критерій видових особливостей однорідних фінансових відносин, інакше кажучи, критерій наявності у фінансовій системі держави відповідного фінансового інституту. С.Д. Ципкін з приводу цього пише: «Фінансово-правовий інститут відрізняється від усієї галузі фінансового права обсягом предмету правового регулювання. Він регулює лише відносно відособлену частину взаємопов’язаних фінансових відносин, що об’єктивно склалася, у сфері планової акумуляції, розподілу і використання грошових коштів. Р.Й. Халфіна пише, що система ФП поділяється на загальну (закріплює особливості властиві всій галузі права) та спеціальну частини (встановлює основні інститути ФП).В основу побудови спеціальної частини кладеться економічний зміст основних інститутів, що визначає і їх правову форму. Вирішальними є відмінності в економічному змісті окремих інститутів радянського ФП.

Посуб’єктна. Наприкінці ХХ ст. вчені стали ототожнювати фінансову систему країни не з різними ланками державних фінансових ресурсів, а з органами та установами, що здійснюють фінансову діяльність держави (суб’єктна теорія). Так, Ю.А. Ровинський пише, що фінансова система як сукупність державних органів і установ - це розгалужена сітка фінансових органів і кредитних установ, які здійснюють безпосереднє керівництво фінансовою діяльністю держави. Систему фінансових органів очолює союзно-республіканське міністерство фінансів. Дана концепція не застала значної підтримки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6088. Инвестиционная политика государства 32.45 KB
  Введение На современном этапе развития российской экономики многие экономисты ставят вопросы о продуманной экономической политике государства. Правильная экономическая политика государства является залогом успешного развития страны в целом, немалова...
6089. Стандартизация и взаимозаменяемость деталей машин 40 KB
  Стандартизация и взаимозаменяемость деталей машин Стандартизацией называется процесс установления в применения стандартов - документов, содержащих обязательные нормы, правила и требования, относящиеся к различным сторонам человеческой деятельно...
6090. Схеми на операційних підсилювачах 27.74 KB
  Схеми на операційних підсилювачах У даній роботі досліджується ряд схем, побудованих на основі операційних підсилювачів (ОП). Ідеальний ОП характеризується коефіцієнтом підсилення та вхідним опором, що прямують до нескінченості, вихідним опором, що ...
6091. Прессовые соединения 37 KB
  Прессовые соединения Прессовым называется соединение составных частей изделий с гарантированным натягом вследствие того, что размер охватываемой детали больше соответствующего размера охватывающей детали. Прессовые соединения передают рабочие нагруз...
6092. Механические муфты. Назначение и классификация муфт 33 KB
  Механические муфты. Назначение и классификация муфт Приводными муфтами (обычно просто муфтами) называются устройства, служащие для кинематической и силовой связи валов в приводах машин и механизмов. Муфты передают с одного вала на другой вращающий м...
6093. Состав горючих газов 32.23 KB
  Состав горючих газов. В состав газообразного топлива входят горючие и негорючие газы. Физико-химические и теплотехнические характеристики газового топлива обусловлены различием в составе горючих компонентов и наличием в газе негорючих газообразных к...
6094. Детали машин как научная дисциплина 30 KB
  Детали машин - научная дисциплина, включающая теорию, расчет и конструирование деталей общего назначения. Как отдельные детали и узлы любой машины, так и машина в целом должны удовлетворять следующим требованиям: работоспособности Работоспособным...
6095. SDI інтерфейс на основі модальних форм 33.71 KB
  SDI інтерфейс на основі модальних форм Хід роботи Створив новий проект, та підключив до нього форму Form2. Розмістив на формах необхідні компоненти. Викликаю другу форму як модальну за допомогою події OnClick від Button1, та в цій події вказав ф...
6096. Використання логічних операторів при пошуку 31.5 KB
  Використання логічних операторів при пошуку Для розширення можливостей пошуку за текстом використовуються логічні оператори. Необхідно враховувати, що всі слова-оператори повинні вводитись лише великими літерами OR Оператор OR використовується, якщо...