93948

Поняття та особливості фінансово-правової норми (ФПН). Особливості фінансово-правової норми. Типи доктринальних підходів до розуміння ФПН

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Типи доктринальних підходів до розуміння ФПН. ФПН це правило поведінки що має такі ознаки: 1 загальнообовязковий характер; 2 формальна визначеність: внутрішня формальна визначеність норми полягає у чіткому визначенні правила поведінки а зовнішняу закріпленні різних правил поведінки; 3 системний характертобто структурна побудова норми...

Украинкский

2015-09-07

16.14 KB

0 чел.

Поняття та особливості фінансово-правової норми (ФПН). Особливості фінансово-правової норми. Типи доктринальних підходів до розуміння ФПН.

Фінансово-правові норми-це загальнообов'язкові приписи компетентних органів державної влади та місцевого самоврядування з приводу мобілізації, розподілу й використання коштів централізованих та децентралізованих фондів, що виражені у категоричній формі й забезпечені силою державного примусу.

ФПН це правило поведінки, що має такі ознаки: 1) загальнообов’язковий характер; 2) формальна визначеність: внутрішня формальна визначеність норми полягає у чіткому визначенні правила поведінки, а зовнішня-у закріпленні різних правил поведінки;3) системний характер-тобто структурна побудова норми; 4) установлюються, санкціонуються і забезпечуються державою та її органами; 5) виникають у процесі фінансової діяльності держави, органів місцевого самоврядування, внаслідок мобілізації, розподілу та використання фондів коштів органів державної влади та місцевого самоврядування; 6) є засобом реалізації публічних інтересів;7) виражають владний (імперативний) характер та категоричну форму-учасники фін. правовідносин регулюються ФПН, мають чітко визначений обсяг прав та обов’язків.

Є такі типи доктринальних підходів до розуміння ФПН:

Етатистський підхід-розуміння ФП як організації державної волі. Держава домінує у фінансових правовідносинах. Держава має виключне право вилучати якомога більшу частину створених суспільних благ валового суспільного продукту. Людиноцентристський підхід-соціалізація та гуманізація прав та свобод індивіда . Дана концепція протиставляє приватні інтереси публічним інтересам. Індивід (виробник суспільних благ), його права і обов’язки лежать в центі фінансових правовідносин. ФПН за людиноцентристським підходом – це установлені державою, з урахуванням інтересів людини та громадянина, правила поведінки, що виникають у процесі мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів. Егалітарна концепція (природно позитивістська) - розкривається через потреби громадян. Спільними є потреби, які можна поділити на приватні і публічні. Метою ФП є забезпечення компромісу з приводу публічних фінансів між виробником публічних благ і публічною владою, підтримка балансу, їх законних прав та інтересів.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51109. ВЫЧИСЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ 44.41 KB
  Целью работы является вычисление сложных математических выражений. Задание Написать программу для расчёта двух формул. Предварительно подготовить тестовые примеры по второй формуле с помощью калькулятора.
51110. Исследование переходных характеристик типовых динамических звеньев 96.48 KB
  Для апериодического звена первого порядка графически определить постоянную времени и коэффициент передачи. Теоретические сведения Пусть имеем дифференциальное уравнение динамики звена второго порядка Его можно записать в общем виде 1 Где оператор Лапласа; постоянные времени; коэффициент усиления передаточное число. При сравнении красного и зеленного графиков можно сделать вывод о том что постоянная времени T1 прямо пропорциональна длительности переходного процесса т. чем больше постоянная времени T1 тем дольше идет...
51112. Изучение переходных характеристик типовых динамических звеньев 64.46 KB
  Цель: Изучение переходных характеристик типовых динамических звеньев. Задача: Ознакомиться с программой снятия переходных характеристик. Произвести снятие переходных характеристик для различных значений параметров.
51113. Разработка калькулятора с использованием формы и компонентов Button, Label и TextBox 64.94 KB
  Разработать калькулятор с использованием формы и компонентов Button, Label и TextBox. Сделать проверку вводимых значений, реализовать 4 действия: сложение, умножение, деление, вычитание. Код программы...