93948

Поняття та особливості фінансово-правової норми (ФПН). Особливості фінансово-правової норми. Типи доктринальних підходів до розуміння ФПН

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Типи доктринальних підходів до розуміння ФПН. ФПН це правило поведінки що має такі ознаки: 1 загальнообов’язковий характер; 2 формальна визначеність: внутрішня формальна визначеність норми полягає у чіткому визначенні правила поведінки а зовнішняу закріпленні різних правил поведінки; 3 системний характертобто структурна побудова норми...

Украинкский

2015-09-07

16.14 KB

0 чел.

Поняття та особливості фінансово-правової норми (ФПН). Особливості фінансово-правової норми. Типи доктринальних підходів до розуміння ФПН.

Фінансово-правові норми-це загальнообов'язкові приписи компетентних органів державної влади та місцевого самоврядування з приводу мобілізації, розподілу й використання коштів централізованих та децентралізованих фондів, що виражені у категоричній формі й забезпечені силою державного примусу.

ФПН це правило поведінки, що має такі ознаки: 1) загальнообов’язковий характер; 2) формальна визначеність: внутрішня формальна визначеність норми полягає у чіткому визначенні правила поведінки, а зовнішня-у закріпленні різних правил поведінки;3) системний характер-тобто структурна побудова норми; 4) установлюються, санкціонуються і забезпечуються державою та її органами; 5) виникають у процесі фінансової діяльності держави, органів місцевого самоврядування, внаслідок мобілізації, розподілу та використання фондів коштів органів державної влади та місцевого самоврядування; 6) є засобом реалізації публічних інтересів;7) виражають владний (імперативний) характер та категоричну форму-учасники фін. правовідносин регулюються ФПН, мають чітко визначений обсяг прав та обов’язків.

Є такі типи доктринальних підходів до розуміння ФПН:

Етатистський підхід-розуміння ФП як організації державної волі. Держава домінує у фінансових правовідносинах. Держава має виключне право вилучати якомога більшу частину створених суспільних благ валового суспільного продукту. Людиноцентристський підхід-соціалізація та гуманізація прав та свобод індивіда . Дана концепція протиставляє приватні інтереси публічним інтересам. Індивід (виробник суспільних благ), його права і обов’язки лежать в центі фінансових правовідносин. ФПН за людиноцентристським підходом – це установлені державою, з урахуванням інтересів людини та громадянина, правила поведінки, що виникають у процесі мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів. Егалітарна концепція (природно позитивістська) - розкривається через потреби громадян. Спільними є потреби, які можна поділити на приватні і публічні. Метою ФП є забезпечення компромісу з приводу публічних фінансів між виробником публічних благ і публічною владою, підтримка балансу, їх законних прав та інтересів.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55777. ЕТНОГРАФІЧНА ПОДОРОЖ УКРАЇНОЮ 64 KB
  До розповсюджених на Україні художніх промислів відносяться вишивка виробництво художніх тканин килимарство різьбярство взагалі художня обробка дерева гончарство гутне скло художнє ковальство обробка металів і ювелірних виробів розпис тканин...
55778. Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Активізація опозиційного руху в 60-80-х роках XX ст. Василь Стус. Сходження на Голгофу слави. Життєвий і творчий шлях 387.5 KB
  Метою розробки є розкриття процесу зародження дисидентського руху з’ясування мети та основних цілей дисидентів ознайомлення студентів із провідними учасниками дисидентського руху визначення...
55779. Розробка «робочих матеріалів» як ефективний засіб навчання учнів при написанні творів за картиною 552 KB
  При складанні робочих матеріалів учитель має нагоду попередити виникнення певних помилок наприклад неправильне використання прийменників порушений граматичний зв’язок слів у словосполученні реченні уникати тавтології русизмів тощо.
55780. Розв’язування комбінаторних задач 532.5 KB
  Мета дидактична (навчальна): формування умінь і навичок розв’язування різних видів комбінаторних задач, застосовування основних теорем комбінаторики – правил суми та добутку, закріплення відомих методів і способів на практиці, вміння застосовувати знання в комплексі;
55781. Таблиці з логічними зв’язками 1.39 MB
  комірка формула книга немає вірної відповіді Що робить Excel якщо в складеній формулі знаходиться помилка повертає 0 як значення комірки виводить повідомлення про тип помилки як значення комірки виправляє помилку у формулі видаляє формулу з помилкою Яке з посилань є абсолютним З22 R1C2 5 5 Впорядкування значень діапазону коміркок у певній послідовності називають. електронні таблиці графіки й діаграми діапазон комірок сортування й фільтрація Яких форматів числових даних не існує числовий грошовий процентний округлений Логічна функція...
55782. Методична розробка з інженерної графіки, збірка завдань та рекомендацій до виконання розрахунково-графічних завдань 4.87 MB
  Мета розробки - надання допомоги студентам в освоєнні теоретичних і практичних знань, графічних умінь і навиків, активізації процесу і пізнавального інтересу. Розвитку просторових уявлень, мислення і творчих здібностей.
55783. Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі 85 KB
  Мета: навчитися: додавати до графічних зображень та тексту слайдів анімаційні ефекти, що супроводжуються звуком; вставляти до слайду презентації звукові об’єкти і настроювати їх параметри.
55784. Музично-виконавський розвиток учня-піаніста в процесі роботи над творами малої форми в 4 класі ДМШ 144.5 KB
  Педагог оголошує тему уроку план уроку в який входять такі твори: П. Педагог. Кілька пєс з цих альбомів вже були в твоєму репертуарі Лєра багато ти чула в концертах Дитячої Філармонії школи а також у записах відомих виконавцівпедагогів. Педагог.
55785. Омбудсмени року 384.5 KB
  Ми не просто розпочати нашу програму з визначення права. Справа в тому що так ми наблизились до першого нашого конкурсу яке і має таку назву Знавці права.