93978

РЕКЛАМА В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

Доклад

Маркетинг и реклама

Журналы общего характера предназначены для массового читателя журналы деловых новостей. журналы для женщин иллюстрированные журналы журналы мод общеинформационные журналы и др. Специальные журналы предназначены для определенного круга читателей научные отраслевые инженернотехнические техникоэкономические.

Русский

2015-09-07

13.83 KB

1 чел.

РЕКЛАМА В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

Основные характеристики: доступность для широкого круга читателей; периодичность публикаций: распространение за плату.

Форма проявления рекламы: объявления; статьи.

Рекламные объявления должны вызвать интерес у возможных потребителей и побудить запросить более подробную информацию о рекламируемых товарах.

Виды рекламных объявлений

1. Классифицированные объявления – это короткие сообщения, подобранные по тематическому признаку и оплачиваемые по льготному тарифу.

2. Коммерческие объявления дают подробное описание товара, способа его использования, места продажи, цены, фирмы, его изготавливающей, и другие сведения.

Статьи – информация, популяризирующая потребительские товары. Особенности:

• подготавливаются компетентно и объективно.

• содержат скрытую рекламу и зачастую достигают большего эффекта, чем дорогие рекламные объявления.

Газеты благодаря своей популярности являются наиболее доступными для рекламы.

Разновидности журналов: общего характера и специальные.

Журналы общего характера предназначены для массового читателя (журналы деловых новостей.

журналы для женщин, иллюстрированные журналы, журналы мод, общеинформационные журналы и др.).

Специальные журналы предназначены для определенного круга читателей (научные, отраслевые, инженерно-технические, технико-экономические). Целевая аудитория – руководители и инженерно-технические работники.

Недостатки: длительный временной разрыв между покупкой рекламной площади и появлением рекламы, наличие бесполезного тиража, отсутствие гарантии размещения объявления в предпочтительном месте.

Справочники (адресные, фирменные, путеводители, театральные программы, расписания поездов, авиационных компаний) также содержат значительную часть рекламного материала.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69328. Методи розв’язування нелінійних рівнянь. Збіжність методів розв’язування нелінійних рівнянь 806 KB
  Оскільки оточуючий нас світ нелінійний, математичні моделі його об'єктів і процесів визначаються переважно через нелінійні рівняння: алгебраїчні і трансцендентні для аналізу сталих станів, і диференційні для аналізу динамічних процесів. Розв’язок нелінійних алгебраїчних рівнянь...
69329. Типові ланки систем автоматичного керування 180.5 KB
  Типові ланки є ланками направленої дії: сигнали передаються ланкою в одному напрямі зі входу на вихід. Типові ланки ділять на пропорційні підсилюючі аперіодичні інерційні коливальні інтегруючі астатичні диференціюючі і форсуючі.
69330. Часові та частотні характеристики ланок САК 92.5 KB
  Для оцінювання динамічних властивостей ланок використовують часові та частотні характеристики. До часових характеристик належать перехідна функція та імпульсна перехідна функція.
69331. Передаточні функції типових з’єднань ланок. Перетворення структурних схем САК 404.5 KB
  Жорсткий зворотний звязок це такий звязок дія якого залежить тільки від відхилення величини на його вході і не є функцією часу. Гнучкий зворотний звязок це такий звязок дія якого проявляється лише в перехідних режимах.
69332. Багатовимірні системи та метод змінних стану 528 KB
  Загальні відомості про багатовимірні системи Метод змінних стану Методика розвязання рівнянь стану В САК в загальному випадку можна одночасно виконувати керування декількома величинами. Розенброком було закладено основи методу автоматизованого проектування...
69333. Стійкість лінійних безперервних САК 319.5 KB
  Поняття види і загальна умова стійкості Дослідження і аналіз стійкості за коренями характеристичного рівняння Алгебраїчні критерії стійкості САК Частотні критерії стійкості САК Дослідження стійкості за допомогою побудови зон стійкості Синтез САК виходячи з умов стійкості...
69334. Якість лінійних неперервних САК та методи її оцінки 97 KB
  Стійкість системи є необхідною але недостатньою умовою робото спроможністю САК. Точність системи в перехідних процесах оцінюють за допомогою прямих та непрямих показників. Непрямі показники визначають за розташуванням коренів характеристичного рівняння або за частотними характеристиками системи.
69335. Точність САК 94 KB
  Помилки в САК Точність статичних та астатичних САК при типових діях Точність САК при гармонійних діях 1. Чим меншим є миттєве значення сигналу помилки тим кращою є точність системи. Сигнал помилки в типовій системі керування містить складову що характеризує точність виконання...
69336. Предмет і зміст ТАК 31.5 KB
  Під керуванням називають будьяку дію яка вносить бажані зміни в процес цілеспрямована дія і ґрунтується на використанні початкової і робочої інформації. Ампер виконуючи класифікацію існуючих і можливих у подальшому наукових напрямків розвитку запропонував...