93998

Ринкова рівновага. Рівноважна ціна і рівноважна кількість товарів

Доклад

Маркетинг и реклама

Рівноважна ціна і рівноважна кількість товарів. У наслідок взаємодії попиту і пропозиції на ринку формується той рівень цін за якою попит і пропозиція зрівноважують один одного тобто кількість товарів яку здатні купити відповідаю ксті товарів яку здатні продати продавці ця ситуація є ринковою рівновагою...

Украинкский

2015-09-07

39.07 KB

0 чел.

Ринкова рівновага. Рівноважна ціна і рівноважна кількість товарів.

У наслідок взаємодії попиту і пропозиції на ринку формується той рівень цін за якою попит і пропозиція зрівноважують один одного, тобто кількість товарів яку здатні купити відповідаю к-сті товарів яку здатні продати продавці ця ситуація є ринковою рівновагою Qd=Qs 

 D S Pp -Рівновага цін- це ціна що врівноважує попит і

 пропозицію задовольняє і покупців в продавців.

 Qs-рівноважна кількість товару яка відповідає рівноважній ціні. 

 Qd>Qs- дефіцит товару.

 Q  Qd<Qs- надлишок товару.

Qs


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19780. IDE Borland C++ Builder. Структура проекту 16.82 KB
  Borland C Интегри́рованная среда́ разрабо́тки ИСР англ. IDE система программных средств используемая программистами для разработки программного обеспечения ПО на языках Си и C для DOS Windows и Windows NT. Потомок Turbo C. Его отладчик Turbo Debugger был написан для защищённого режима DOS....
19781. Ієрархія класів. Базові класи VCL 16.43 KB
  Иерархия. Управлять большим количеством разрозненных классов довольно сложно. С этой проблемой можно справиться путем упорядочивания и ранжирования классов то есть объединяя общие для нескольких классов свойства в одном классе и используя его в качестве базового. Эту в...
19782. Графіка та графічні примітиви 28 KB
  2.Графіка та графічні примітиви Графіка спеціальна область інформатики що вивчає методи і засоби створення та обробки зображень за допомогою програмноапаратних комплексів. Графіка поділяється на: Растрову зображення будується по крапках. Комп'ютер зберігає
19783. Діалогові вікна. Компоненти OpenDialog, SaveDialog, FontDialog, ColorDialog 17.3 KB
  Діало́гове вікно́ особливий тип вікна яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь. На відмін
19784. Компоненти Splitter, Timer, Image, ScrollBar, тощо 17.86 KB
  Splitter Используется для создания в приложении панелей с изменяемыми пользователем размерами. Timer позволяет задавать в приложении интервалы времени. Таймер находит многочисленные применения: синхронизация мультипликации закрытие какихто окон с которыми пользователь...
19785. Компоненти StringGrid, RichEdit 17.38 KB
  StringGrid являє собою таблицю що містить рядки. Дані таблиці можуть бути тільки для читання або редагуються. Таблиця може мати смуги прокручування причому задане число перших рядків і стовпців може бути фіксованим і не прокручуватися. Таким чином можна задати заголовки ст
19786. Компоненти керування – Button, RadioButtonGroup, CheckBox, etc 28 KB
  Компоненти керування Button RadioButton/Group CheckBox. Компоненти керування стандартні для Windows інтерфейсні елементи такі як головне і спливаюче меню кнопка однорядковий і багаторядковий редактори перемикачі мітки списки і деякі інші компоненти що застосовуються найчасті
19787. Компоненти списків ListBox, ComboBox 22 KB
  Компоненти списків ListBox ComboBox. Компоненти керування стандартні для Windows інтерфейсні елементи такі як головне і спливаюче меню кнопка однорядковий і багаторядковий редактори перемикачі мітки списки і деякі інші компоненти що застосовуються найчастіше. Компонент...
19788. Робота з текстом. Клас TStrings 16.16 KB
  При роботі з інформацією текстом потрібно виконувати її відображення введення і редагування. Підкреслимо що ми розглядаємо поняття текстав широкому сенсі припускаючи що до складу тексту можуть входити літери іціфри. При роботі з текстовими даними вони можуть об'єдну