93999

Конкуренція. Функції конкуренції

Доклад

Маркетинг и реклама

Форми конкуренції вільна конкуренціядосконала монополістична олігополістична Види конкуренції: за галузево-територіальною ознакою: 1. міжнародна це конкуренція національних і транс національних економічних суб’єктів за найвигідніші умови виробництва і реалізації товарів та послуг на цільовому ринку.

Украинкский

2015-09-07

31.19 KB

0 чел.

Конкуренція – це економічна форма суперництва між суб’єктами економічної діяльності за отримання як найбільшого прибутку

Функції конкуренції:

- ф-ція ціноутворення

- ф-ція регулювання

-ф-ція стимулювання

- контрольнп ф-ція

-ф-ція диференціації товаровиробників.

(…)

Форми конкуренції

  1.  вільна конкуренція(досконала)
  2.  монополістична
  3.  олігополістична

Види конкуренції:

- за галузево-територіальною ознакою:

1. внутрішньогалузева – це боротьба між виробниками однієї галузі за вигідні умови виробництва і реалізації товарів з метою отримання прибутку.

2. міжгалузеве – це боротьба між товаровиробниками різних галузей економіки за найвигідніші умови або сфери застосування капіталу.

3. міжнародна – це конкуренція національних і транс національних економічних суб’єктів за найвигідніші умови виробництва і реалізації товарів та послуг на цільовому ринку.

- за кількістю суб’єктів на ринку та ступенем її конкурентної сили:

1. досконала – це така ринкова ситуація за якою численні діючі виробники продають ідентичну продукцію і жоден з них не впливає на ціну.

2. монополістична – це така ситуація коли кількість виробників пропонує подібний товар

3. абсолютна монополія

4. олігополістична

- за методами конкурентної боротьби:

1. цінова конкуренція

2. нецінова (спрямована не на зміну ціни, а на створення передумов, які поліпшують реалізацію продукції)

3. чесна конкуренція

4. нечесна конкуренція


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67252. ПОЛІТИКА ТА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ 161.5 KB
  Якщо народи існували з давніхдавен то нації викристалізувалися лише в XVII XVIII ст. Народність це історично сформована мовна територіальна економічна і культурна спільність людей яка передує нації. На відміну від нації у народності немає промисловості і відповідно...
67254. Передача параметрів конструкторам базового класу 75.5 KB
  Демонстрація механізму передачі параметрів конструкторам декількох базових класів Демонстрація механізму передачі аргументів конструкторам базового класу через конструктори похідного класу Дотепер жоден з попередніх прикладів не містив конструкторів для яких потрібно було...
67255. Документирование программных средств 149.5 KB
  Тексты и объектный код программ для ЭВМ могут стать программным продуктом только в совокупности с комплексом документов полностью соответствующих их содержанию и достаточных для его освоения применения и изменения. Посредством документов электронных или бумажных специалисты взаимодействуют...
67256. Статичне і відносне позиціонування CSS 260.5 KB
  Властивість position в CSS має чотири законних значення (на додаток до всюдисущому inherit): static, relative, absolute і fixed. Ці значення мають суттєвий вплив на те, як змальовується елемент. Два значення, static і relative, тісно пов’язані, й ми докладно розглянемо їх у цій темі.
67257. Законодательные органы 14.74 KB
  Ценности парламента: 1. Сегодня многие говорят о кризисе парламентаризма. Основные направления реформирования парламента: 1 Четко определить место парламента в системе распределения властей. Члены парламента осуществляют свою функцию профессионально все время на которое их избрали.
67258. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 29.5 KB
  Классификация примесей Все примеси содержащиеся в стали можно разделить на 4 группы: Это невредные примеси: марганец 0307 вес кремний 0204 их введение необходимо при производстве стали для раскисления жидкого металла причем в кипящей стали кремния мало 007.
67259. Мотивація й оплата праці 58.12 KB
  Результативність праці на кожному робочому місці зумовлює рівень економічної ефективності функціонування аграрного підприємства загалом. З-поміж різноманітних чинників, котрі становлять основу активізації зусиль персоналу підприємства...
67260. ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И ПРОЦЕДУРЫ ИХ МАШИННОЙ ГЕНЕРАЦИИ 127 KB
  Количество случайных чисел используемых для получения статистически устойчивой оценки характеристики процесса функционирования системы S при реализации моделирующего алгоритма на ЭВМ. Количество случайных чисел колеблется в достаточно широких пределах в зависимости от...