93999

Конкуренція. Функції конкуренції

Доклад

Маркетинг и реклама

Форми конкуренції вільна конкуренціядосконала монополістична олігополістична Види конкуренції: за галузево-територіальною ознакою: 1. міжнародна це конкуренція національних і транс національних економічних субєктів за найвигідніші умови виробництва і реалізації товарів та послуг на цільовому ринку.

Украинкский

2015-09-07

31.19 KB

0 чел.

Конкуренція – це економічна форма суперництва між суб’єктами економічної діяльності за отримання як найбільшого прибутку

Функції конкуренції:

- ф-ція ціноутворення

- ф-ція регулювання

-ф-ція стимулювання

- контрольнп ф-ція

-ф-ція диференціації товаровиробників.

(…)

Форми конкуренції

  1.  вільна конкуренція(досконала)
  2.  монополістична
  3.  олігополістична

Види конкуренції:

- за галузево-територіальною ознакою:

1. внутрішньогалузева – це боротьба між виробниками однієї галузі за вигідні умови виробництва і реалізації товарів з метою отримання прибутку.

2. міжгалузеве – це боротьба між товаровиробниками різних галузей економіки за найвигідніші умови або сфери застосування капіталу.

3. міжнародна – це конкуренція національних і транс національних економічних суб’єктів за найвигідніші умови виробництва і реалізації товарів та послуг на цільовому ринку.

- за кількістю суб’єктів на ринку та ступенем її конкурентної сили:

1. досконала – це така ринкова ситуація за якою численні діючі виробники продають ідентичну продукцію і жоден з них не впливає на ціну.

2. монополістична – це така ситуація коли кількість виробників пропонує подібний товар

3. абсолютна монополія

4. олігополістична

- за методами конкурентної боротьби:

1. цінова конкуренція

2. нецінова (спрямована не на зміну ціни, а на створення передумов, які поліпшують реалізацію продукції)

3. чесна конкуренція

4. нечесна конкуренція


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17922. НАУКОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 175.5 KB
  Лекція 6 ТЕМА: НАУКОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ План викладення і засвоєння матеріалу 1. Сутність обєкти і субєкти та принципи державної регіональної політики. 2. Цілі і завдання регіональної політики. 3. Рівні регіонального управління і їх фу
17923. ПРИРОДНИЙ ТА ТРУДОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ 350 KB
  Лекція 7 ТЕМА: ПРИРОДНИЙ ТА ТРУДОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ Розділ 1. ПРИРОДНОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ План викладення і засвоєння матеріалу 1. Структура природно ресурсного потенціалу. Місце України в світових природних ресурсів і міра забезпе
17924. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 249.5 KB
  Лекція 11-12 ТЕМА: ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ План викладення і засвоєння матеріалу 1. Характеристика продуктивних сил економічних районів: Донецького Придніпровського ПівнічноСхідного Центрального Столичного Південного Прич
17925. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВЯЗКИ 167 KB
  Лекція 13 ТЕМА: МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ План викладення і засвоєння матеріалу 1. Сутність і значення міжнародного поділу праці у формуванні зовнішньоекономічних зв'язків. 2. Основні форми економічного співробітництва країн світу. 3. Експортний потенціа
17926. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ, ЙОГО СТРУКТУРА І ТРАНС-ФОРМАЦІЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ 136 KB
  Лекція 8 ТЕМА: ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ ЙОГО СТРУКТУРА І ТРАНСФОРМАЦІЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ План викладення і засвоєння матеріалу 1. Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс. 2. Структура економіки її сутність та поняття. 3. Регіональні ...
17927. Анализ эффективности использования основных средств 84.5 KB
  Лекция 7. Анализ эффективности использования основных средств Основные средства совокупность материальных активов в форме средств труда которые многократно участвуют в процессе производственнокоммерческой деятельности и переносят на продукцию свою стоимость ч...
17928. Платежные системы. Конспект лекций 3.65 MB
  Средством межфилиальных расчетов были авизо по МФО, которые складывались и направлялись в расчетно-кассовые центры (РКЦ) при Центральном банке. Авизо, как правило, пересылались средствами спецпочты (бумажные почтовые авизо) или телеграфом (телеграфные авизо).
17929. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 284 KB
  Основний зміст фінансового менеджменту полягає в управлінні формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб’єктів господарювання та оптимізації обороту їх грошових коштів
17930. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 786.5 KB
  Організаційний механізм – це совокупність правил, організаційно-правових нормативів і стандартів, що визначають та регулюють структуру фінансового управління.