94001

Предмет, цілі і функції економічної теорії

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Економічна теорія це суспільна наука яка досліджує проблеми ефективного використання обмежених ресурсів з метою задоволення індивідуальних та суспільних потреб а також економічних відносин що виникають між людьми класами і суспільними групами в процесі виробництва розподілу обміну та споживання матеріальних благ.

Украинкский

2015-09-08

31.45 KB

0 чел.

Предмет,цілі і функції економічної теорії.

Економічна теорія – це суспільна наука, яка досліджує проблеми ефективного використання обмежених ресурсів з метою задоволення індивідуальних та суспільних потреб, а також економічних відносин, що виникають між людьми, класами і суспільними групами в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ.

Предметом економічної теорії є вивчення економічних законів та економічних систем, їх структурних елементів на трьох рівнях (міко, макро та мега -рівнях).

Мікроекономіка аналізує поведінку окремих елементів і структур економічної системи таких як підприємство, фірма чи домашнє господарство.

Макроекономіка вивчає в цілому економіку держави, функціонування економіки в цілому в державі. Об*єктами дослідження є національний продукт, формування ВВП, загального рівня ціни, інфляції, безробіття, вплив бюджетної політики уряду.

Мегаекономіка досліджує залежність економіки країни від зовнішніх світових факторів.

Функції економічної теорії:

  1.  Теоретико-пізнавальна – це вивчення економічних законів категорій, істотних причинно-наслідкових зв*язків економічних процесів, форми їхнього впливу, об*активних внутрішніх суперечностей подолання яких забезпечує поступальний розвиток суспільства.
  2.  Практична – полягає в обґрунтуванні практичного застосування економічних законів для визначення господарських завдань, здійснення економічної політики, здійснення*практичних засобів щодо ефективного розвитку виробництва.
  3.  Прагматична – полягає у використанні економічних знань для здійснення досліджень в галузях не тільки економіки, а й соціології. Вона спрямована на формування сучасної економіки мислення, дає змогу об*єктивно і всебічно оцінювати економічну політику.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48045. Архитектура жилых и общественных зданий 157 KB
  Дипломный проект охватывает комплекс взаимосвязанных вопросов архитектурного проектирования. Постоянно увеличивающийся объем и широкий размах строительства в нашей стране требует очень большого числа специалистов в самых различных областях архитектурного творчества. Однако, как бы ни были разнообразны и актуальны задачи
48047. Методичні вказівки. Програмування 189.5 KB
  В ході самостійної підготовки, що передує курсовій роботі, вивчається лекційний та допоміжний матеріал, проводиться аналіз завдання, виконується розробка алгоритму його вирішення та підготовлюється вихідний текст програми на паперовому та електронному носії
48048. Генетика. Учебно-методическое пособие 505 KB
  Формы взаимодействия аллельных генов. Контролируются одной парой аллельных генов. Форма взаимодействия аллельных генов полное доминирование. Определите генотипы и фенотипы потомства при условии что форма взаимодействия аллельных генов полное доминирование.
48049. Генетика. Задачник 3.79 MB
  перед генетикой ставятся все более сложные и важные задачи. Знание основных классических положений общей генетики становится потребностью все большего круга специалистов разного профиля. За период прошедший со времени выхода в свет первого издания Задачника 1976 теоретическая и практическая генетика шагнула далеко вперед. Обогатились понятия о сущности гена и его функциях.
48050. БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 278 KB
  Какой цвет глаз будет у детей б Гетерозиготный кареглазый мужчина женился на гетерозиготной кареглазой женщине. Какова вероятность рождения детей с этой аномалией в семье где оба супруга страдают парагемофилией 47. От этого брака родилось двое детей кареглазая дочь и голубоглазый сын. А Определите вероятность рождения шестипалых детей в семье где оба родителя гетерозиготны.