94001

Предмет, цілі і функції економічної теорії

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Економічна теорія це суспільна наука яка досліджує проблеми ефективного використання обмежених ресурсів з метою задоволення індивідуальних та суспільних потреб а також економічних відносин що виникають між людьми класами і суспільними групами в процесі виробництва розподілу обміну та споживання матеріальних благ.

Украинкский

2015-09-08

31.45 KB

0 чел.

Предмет,цілі і функції економічної теорії.

Економічна теорія – це суспільна наука, яка досліджує проблеми ефективного використання обмежених ресурсів з метою задоволення індивідуальних та суспільних потреб, а також економічних відносин, що виникають між людьми, класами і суспільними групами в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ.

Предметом економічної теорії є вивчення економічних законів та економічних систем, їх структурних елементів на трьох рівнях (міко, макро та мега -рівнях).

Мікроекономіка аналізує поведінку окремих елементів і структур економічної системи таких як підприємство, фірма чи домашнє господарство.

Макроекономіка вивчає в цілому економіку держави, функціонування економіки в цілому в державі. Об*єктами дослідження є національний продукт, формування ВВП, загального рівня ціни, інфляції, безробіття, вплив бюджетної політики уряду.

Мегаекономіка досліджує залежність економіки країни від зовнішніх світових факторів.

Функції економічної теорії:

  1.  Теоретико-пізнавальна – це вивчення економічних законів категорій, істотних причинно-наслідкових зв*язків економічних процесів, форми їхнього впливу, об*активних внутрішніх суперечностей подолання яких забезпечує поступальний розвиток суспільства.
  2.  Практична – полягає в обґрунтуванні практичного застосування економічних законів для визначення господарських завдань, здійснення економічної політики, здійснення*практичних засобів щодо ефективного розвитку виробництва.
  3.  Прагматична – полягає у використанні економічних знань для здійснення досліджень в галузях не тільки економіки, а й соціології. Вона спрямована на формування сучасної економіки мислення, дає змогу об*єктивно і всебічно оцінювати економічну політику.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58033. Прості і складені задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі 58.5 KB
  Цілі: освітні: формувати обчислювальні уміння і навички, уміння розв’язувати задачі, аналізувати математичні завдання; розвивальні: розвивати логічне і алгоритмічне мислення, пізнавальні та інтелектуальні можливості, стимулювати розвиток умінь учнів аргументувати свою відповідь...
58034. Застосування інтеграла до моделювання процесів 2.54 MB
  Навчальна: узагальнити і систематизувати знання студентів з теми «Інтеграл та його застосування»; сприяти закріпленню знань про геометричний, фізичний та економічний зміст інтеграла; формувати вміння й навички студентів самостійно систематизувати та поглиблювати знання...
58035. Применение интеграла 107 KB
  Цель: Обобщить и систематизировать знания по теме Применение интеграла. Актуализация опорных знаний Определение первообразной; Определение неопределенного интеграла; Определение интеграла...
58036. ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА 558.5 KB
  Сприяти закріпленню знань про геометричний та фізичний зміст інтеграла. Учитель пропонує закінчити речення щоб сформульовані твердження були вірними: Криволінійною трапецією називається Дія обернена до диференціювання Первісні для однієї і тієї ж функції відрізняються тільки...
58037. Завоевание арабов. Создание Арабского халифата 248.5 KB
  Рассмотреть историю создания Арабского халифата и возникновение ислама, ознакомиться с ярчайшими достижениями исламской культуры; усовершенствовать навыки работы с исторической картой
58038. Утворення національної держави в Італії 123 KB
  Мета: навчити учнів встановлювати хронологічну послідовність подій; визначати причини хід та наслідки об’єднання Італії; пояснювати терміни: поміркованоліберальний напрям об’єднання революційний напрям об’єднання; давати характеристику політичним лідерам даного періоду...
58039. Італія 104 KB
  Мета: Охарактеризувати процес розвитку Італії у повоєнні роки. Розкрити основні тенденції економічного, політичного, соціального розвитку. Показати основні проблеми, що стояли перед країною, і шляхи їх подолання.
58040. Побудова математичної моделі 120.5 KB
  Мета уроку: Сприяти формуванню практичних умінь і навичок розв’язувати задачі за допомогою рівнянь; розвивати логічне мислення; спонукати учнів до прояву творчої активності, ініціативи; розвивати вміння аналізувати, знаходити раціональні способи розв’язування задач.
58041. Підсумковий урок по темі «Чотирикутники» 220 KB
  Мета уроку: Повторити і систематизувати означення окремих видів чотирикутників і їх властивостей. Встановити зв’язок між обсягами понять. Вдосконалити в учнів уміння та навички розв’язувати задачі, використовуючи властивості чотирикутників...