94001

Предмет, цілі і функції економічної теорії

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Економічна теорія це суспільна наука яка досліджує проблеми ефективного використання обмежених ресурсів з метою задоволення індивідуальних та суспільних потреб а також економічних відносин що виникають між людьми класами і суспільними групами в процесі виробництва розподілу обміну та споживання матеріальних благ.

Украинкский

2015-09-08

31.45 KB

0 чел.

Предмет,цілі і функції економічної теорії.

Економічна теорія – це суспільна наука, яка досліджує проблеми ефективного використання обмежених ресурсів з метою задоволення індивідуальних та суспільних потреб, а також економічних відносин, що виникають між людьми, класами і суспільними групами в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ.

Предметом економічної теорії є вивчення економічних законів та економічних систем, їх структурних елементів на трьох рівнях (міко, макро та мега -рівнях).

Мікроекономіка аналізує поведінку окремих елементів і структур економічної системи таких як підприємство, фірма чи домашнє господарство.

Макроекономіка вивчає в цілому економіку держави, функціонування економіки в цілому в державі. Об*єктами дослідження є національний продукт, формування ВВП, загального рівня ціни, інфляції, безробіття, вплив бюджетної політики уряду.

Мегаекономіка досліджує залежність економіки країни від зовнішніх світових факторів.

Функції економічної теорії:

  1.  Теоретико-пізнавальна – це вивчення економічних законів категорій, істотних причинно-наслідкових зв*язків економічних процесів, форми їхнього впливу, об*активних внутрішніх суперечностей подолання яких забезпечує поступальний розвиток суспільства.
  2.  Практична – полягає в обґрунтуванні практичного застосування економічних законів для визначення господарських завдань, здійснення економічної політики, здійснення*практичних засобів щодо ефективного розвитку виробництва.
  3.  Прагматична – полягає у використанні економічних знань для здійснення досліджень в галузях не тільки економіки, а й соціології. Вона спрямована на формування сучасної економіки мислення, дає змогу об*єктивно і всебічно оцінювати економічну політику.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58012. ES HERBSTET SCHON 365.5 KB
  Цілі уроку: Практична: опрацювати нову лексику по темі «Пори року», активізувати лексичний матеріал в усному і писемному мовленні, навчити учнів говорити про погоду восени, описувати осінній ліс, розвивати навички читання і аудіювання. Освітня: розширити знання учнів про природу рідного краю.
58013. Гидросфера. Обобщающий урок 80.5 KB
  Развивать познавательный интерес и географическое мышление учащихся; воспитывать географическую культуру и эстетическое восприятие географических объектов через литературные произведения.
58014. Гістотехнології. Основні напрямки біотехнології 80.5 KB
  Мета: розглянути один з нових напрямів біотехнології який займається створенням біологічних замісників тканин і органів; формувати поняття тканинна інженерія розвивати інтелектуальні здібності логічне мислення; виховувати бережливе ставлення до живих організмів та власного здоровя...
58016. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА 30.5 KB
  Також з являється страшна проблема озброєння і збереження миру на Землі проблема збільшення чисельності населення на планеті проблеми з виробництвом та використанням все більших і більших обсягів енергії продуктів харчування тощо.
58017. ГРАФІЧНИЙ СПОСІБ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ 197 KB
  Алгоритм графічного способу розвязування рівнянь; вигляд і властивості функцій; означення коренів рівняння; що означає розвязати рівняння. Визначати вид функції та її графіка; будувати графіки функцій; розвязувати рівняння графічним способом; аналізувати порівнювати робити висновки щодо розвязків рівняння.
58018. Графіки - джерело інформації 81.5 KB
  Мета уроку: закріпити знання учнів про зміст поняття «графік залежності» та спосіб побудови графіків руху та зміни температур; продовжити роботу по формуванню вмінь будувати графіки з залежності величин за даними таблиці, робити опис деяких властивостей залежності за графіком...
58019. Графічні зображення в текстових документах Розробка урока-ділової гри 53.5 KB
  Мета ознайомити учнів з прийомами створення та обробки графічних обєктів способами вставки малюнків та обєктів з інших додатків до текстового документа; розвивати мовлення учнів вміння робити висновки вміння працювати з додатковими матеріалами аналізувати інформацію виділяти головне...
58020. Перетворення графіків. Квадратична функція 292 KB
  Мета: підготуватися до контрольної роботи. Узагальнити та систематизувати знання з даної теми, формувати вміння виконувати перетворювання графіків, будувати графіки квадратичної функції; розвивати логічне мислення, культуру математичної мови і записів, виховувати інтерес до математики, старанність, відповідальність перед товаришами.