94001

Предмет, цілі і функції економічної теорії

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Економічна теорія це суспільна наука яка досліджує проблеми ефективного використання обмежених ресурсів з метою задоволення індивідуальних та суспільних потреб а також економічних відносин що виникають між людьми класами і суспільними групами в процесі виробництва розподілу обміну та споживання матеріальних благ.

Украинкский

2015-09-08

31.45 KB

0 чел.

Предмет,цілі і функції економічної теорії.

Економічна теорія – це суспільна наука, яка досліджує проблеми ефективного використання обмежених ресурсів з метою задоволення індивідуальних та суспільних потреб, а також економічних відносин, що виникають між людьми, класами і суспільними групами в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ.

Предметом економічної теорії є вивчення економічних законів та економічних систем, їх структурних елементів на трьох рівнях (міко, макро та мега -рівнях).

Мікроекономіка аналізує поведінку окремих елементів і структур економічної системи таких як підприємство, фірма чи домашнє господарство.

Макроекономіка вивчає в цілому економіку держави, функціонування економіки в цілому в державі. Об*єктами дослідження є національний продукт, формування ВВП, загального рівня ціни, інфляції, безробіття, вплив бюджетної політики уряду.

Мегаекономіка досліджує залежність економіки країни від зовнішніх світових факторів.

Функції економічної теорії:

  1.  Теоретико-пізнавальна – це вивчення економічних законів категорій, істотних причинно-наслідкових зв*язків економічних процесів, форми їхнього впливу, об*активних внутрішніх суперечностей подолання яких забезпечує поступальний розвиток суспільства.
  2.  Практична – полягає в обґрунтуванні практичного застосування економічних законів для визначення господарських завдань, здійснення економічної політики, здійснення*практичних засобів щодо ефективного розвитку виробництва.
  3.  Прагматична – полягає у використанні економічних знань для здійснення досліджень в галузях не тільки економіки, а й соціології. Вона спрямована на формування сучасної економіки мислення, дає змогу об*єктивно і всебічно оцінювати економічну політику.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

76174. Права ребенка 139 KB
  Каждый ребенок должен знать свои права, обязанности, чтобы с легкостью ими оперировать в нужной для него ситуации. Но для этого он практически не имеет доступа к информации, материалам, подробно затрагивающим и раскрывающим данную тему.
76176. Особенности раздела жилых домов, квартир и земельных участков, находящихся в общей собственности 32.96 KB
  Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности долевая собственность или без определения таких долей совместная собственность.
76177. Химический элемент в периодической системе с порядковым номером 14 (Si) 27.87 KB
  В деревьях и травах сравнительно много кремния — 1,5 — 4% от веса сухого вещества. Наиболее интенсивно забирают кремний из почвы многие культурные растения — пшеница, овес, ячмень, просо, рис. Рекордсменами по содержанию кремния являются хвойные, хвощи, папоротники.
76178. Организация работы цеха литья под давлением. Рациональная организация рабочего места литейщика 396.22 KB
  На механизированных рабочих местах организация направлена на согласование работы человека и машины обеспечение синхронности трудового и технологического процессов удобство и безопасность работы. При закрытом шлагбауме или сигнале о приближении поезда или автомашины переходить пути запрещается.
76179. Популяція – як одиниця існування виду. Мікроеволюція. Макроеволюція 58.75 KB
  Вивчаючи щільність населення різних видів тварин і рослин, екологи встановили, що окремі особини дуже рідко розподіляються рівномірно на місцеперебуванні даного виду. Обираючи найбільш сприятливі умови, вони утворюють різні за величиною скупчення.
76180. Анализ и компьютерное моделирование информационных процессов и систем 135.93 KB
  От выбора школы напрямую зависит то, как в дальнейшем человек будет знать иностранный язык и общаться на нём. Опыт показывает, что если на стадии обучения плохо подготовили в одной школе, то человек больше не будет обращаться в дальнейшем к таким учреждениям.
76181. Націоналізм: роль у політичному житті та форми. Інтернаціоналізм. Космополітизм 70.5 KB
  За тоталітаризму склався негативний стереотип української національної ідеї. Впродовж 7 десятиліть національну ідею офіційно визнавали реакційною, нації поділяли на буржуазні та соціалістичні, націоналізм кваліфікували як буржазний, а отже, реакційний.
76182. Жизнь и творчество выдающихся педагогов, их вклад в становление и развитие педагогики 43.99 KB
  В этот период в его жизни появилась госпожа де Варан молодая обеспеченная вдова-аристократка стараниями которой Руссо был отправлен в Туринский монастырь где стал католиком и из-за этого утратил женевское гражданство. Руссо продолжил странствие по стране но в 1732 г.