94004

Потреби як рушійний мотив економічної діяльності

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Розрізняють такі види потреб: Виробничі – це потреби в засобах виробництва (сировина, паливо, енергія, машини, робоча сила, інформація). Не виробничі – це потреби в предметах споживання та послугах. Абсолютні потреби – виражають абсолютно споживчу спроможність людини і виступають як бажання мати товар або задовільнити свою потребу.

Украинкский

2015-09-08

31.29 KB

2 чел.

Потреби як рушійний мотив економічної діяльності.

Потреби – це необхідність людини, суспільства, в життєвих планах і послугах.

Класифікація потреб за Маслоу :

6.Потреби в самореалізації

5.Потреба в повазі

3.Соціальні потреби

2.Потреби в безпеці

1.Фізіологічні потреби

Економічні потреби- потреби ,які породжуються виробництвом чи іншими об’єктивними умовами і задовольняються продуктами людської праці.

Розрізняють такі види потреб:

  1.  Виробничі – це потреби в засобах виробництва (сировина, паливо, енергія, машини, робоча сила, інформація).
  2.  Не виробничі – це потреби в предметах споживання та послугах.
  3.  Абсолютні потреби – виражають абсолютно споживчу спроможність людини і виступають як бажання мати товар або задовільнити свою потребу.
  4.  Дійсні потреби – це та частина абсолютних потреб, яка реально існує в даний період і може бути задоволена виходячи з реальних доходів населення.

Обмеження ресурсів обмежує можливості суспільного виробництва. Тому виробництво здійснюється виходячи з альтернативних витрат.

Альтернативні витрати – можливі витрати одних і тих же виробничих ресурсів для виробництва різних життєвих благ призначених для задоволення різних потреб.

Економічний вибір – це вибір тих потреб, які слід задовільнити в першу чергу використовуючи обмежені ресурси.

Ціна економічного вибору – це ціна тих життєвих благ від яких відмовилася людина, суспільство заради задоволення інших потреб.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21086. Торговые механизмы национальной экологической защиты 104.5 KB
  Торговля как инструмент экологической защиты В регулировании влияния на экосистемы не последнюю роль играет торговля. Считается что разногласия которые возникают в системе отношений торговля окружающая среда могут быть до определённой меры разрешимы с помощью таких трех основных подходов: воспитательноубеждающий основывается на принципе: делать то что полезно для окружающей природной среды даже если такие действия не удобны для экономического субъекта; запретноштрафной основывается на использовании разного рода экономических...
21087. Экологизация научно-технического прогресса 82 KB
  Общественные и государственные интересы Интересы потребителей Интересы производителей Рынок экологических инноваций Вторичный рынок экологических товаров Первичный рынок экологических разработок Спрос Предложение Спрос Предложение Мотивационный механизм потребления экологических товаров 1 Мотивационный механизм производства экологических товаров 2 Мотивационный механизм внедрения инновационных разработок 3 Мотивационный механизм разработки инновационных проектов 4 Тема 8: Экологизация научнотехнического прогресса...
21088. Розвиток освіти у XIX - на початку XX ст 22.7 KB
  Було затверджено чотири типи шкіл: парафіяльні повітові губернські гімназії університети. Проміжне становище між гімназіями та університетами займали ліцеї яких на Україні було три: Рішельєвський в Одесі з 1817 p. стало заснування на східноукраїнських землях університетів які завдяки загальноєвропейській реформі університетської освіти швидко почали відігравати велику роль у культурному житті в розвитку науки. Перший університет на українських землях у складі Російської імперії засновано 1805 р.
21089. Розвиток науки у XIX - на початку XX ст 20.63 KB
  Всебічно обдарованим і феноменально працездатним був перший ректор Київського університету М. У розвиток філософської та філологічної наук суттєвий внесок зробив перший ректор Харківського університету І. Засновником вітчизняного словянознавства був професор Харківського університету І. ректором Харківського університету був Т.
21090. Розвиток літератури у XIX - на початку XX ст 27.79 KB
  Цей бурлескнотравестійний твір є однією з найбільш талановитих переробок поеми римського поета Вергілія в якій автор подав панорамну картину українського народного життя. Обидва письменники були визначними організаторами театрального життя першої половини XIX ст. Поетизація Гоголем українського життя і національного характеру романтичне зображення минулого українського народу сприяли широкому зацікавленню історією та етнографією України збуджували патріотичні почуття і стверджували гуманістичні цінності в українській культурі. Величні...
21091. Архітектура XIX - початку XX ст 15.03 KB
  У класицистичній манері будуються численні споруди в західноукраїнських містах. Романтичний настрій створювався не так самою архітектурою скільки природним оточенням споруд. На формі споруд позначилося впровадження нових будівельних матеріалів і технологій. До української культури на віки увійшли такі архітектурні споруди як Одеський та Львівський оперні театри Г.
21092. Образотворче мистецтво XIX–початку XX ст 24.18 KB
  Художники ніби намагаються стерти межі між класицизмом і романтизмом досягаючи при цьому значних успіхів у торуванні шляхів до цілком реалістичного живопису. Розширення меж тематичного арсеналу портретного живопису вже у другій половині XIX ст. Розвиткові живопису в Україні XIX ст. Соколов справжнім шедевром пізньоромантичного живопису є його картина Дівчата ворожать уночі проти Івана Купала з двома центрами освітлення маленьким каганцем і яскравим повним місяцем які надзвичайно виразно окреслюють постаті групи дівчат у човні.
21093. Музика і театральне мистецтво XIX - початку XX ст 18.06 KB
  Опинившись у залежності від російського субкультурного середовища народна українська музична культура дещо законсервувалася у своєму розвитку більше того у вжитку зявляються непритаманні українській музичній культурі містечкові романси казармені пісні тощо. у професійній музиці зявляються перші симфонічні твори Українська симфонія і симфонія сольмінор з Козачком невідомих авторів. Невідємною складовою національного театру була українська музика. Українська професійна музична школа спиралася на здобутки як української так і...
21094. Розвиток культури у добу Національно-демократичної революції (1917 - 1920 рр.) 18.88 KB
  Політика Тимчасового уряду в галузі народної освіти була демократичнішою ніж царського уряду і тому вже в березні 1917 р. Справжнім виразником інтересів українського громадянства і учительства у справі освіти стала Центральна Рада представницький політичний орган українського народу утворений 7 березня 1917 р. Велику підтримку і допомогу надавали їй українські громадянські організації: товариство шкільної освіти учительські організації товариство Просвіта. було створено Генеральний секретаріат міністерство народної освіти який...