94004

Потреби як рушійний мотив економічної діяльності

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Розрізняють такі види потреб: Виробничі – це потреби в засобах виробництва (сировина, паливо, енергія, машини, робоча сила, інформація). Не виробничі – це потреби в предметах споживання та послугах. Абсолютні потреби – виражають абсолютно споживчу спроможність людини і виступають як бажання мати товар або задовільнити свою потребу.

Украинкский

2015-09-08

31.29 KB

1 чел.

Потреби як рушійний мотив економічної діяльності.

Потреби – це необхідність людини, суспільства, в життєвих планах і послугах.

Класифікація потреб за Маслоу :

6.Потреби в самореалізації

5.Потреба в повазі

3.Соціальні потреби

2.Потреби в безпеці

1.Фізіологічні потреби

Економічні потреби- потреби ,які породжуються виробництвом чи іншими об’єктивними умовами і задовольняються продуктами людської праці.

Розрізняють такі види потреб:

  1.  Виробничі – це потреби в засобах виробництва (сировина, паливо, енергія, машини, робоча сила, інформація).
  2.  Не виробничі – це потреби в предметах споживання та послугах.
  3.  Абсолютні потреби – виражають абсолютно споживчу спроможність людини і виступають як бажання мати товар або задовільнити свою потребу.
  4.  Дійсні потреби – це та частина абсолютних потреб, яка реально існує в даний період і може бути задоволена виходячи з реальних доходів населення.

Обмеження ресурсів обмежує можливості суспільного виробництва. Тому виробництво здійснюється виходячи з альтернативних витрат.

Альтернативні витрати – можливі витрати одних і тих же виробничих ресурсів для виробництва різних життєвих благ призначених для задоволення різних потреб.

Економічний вибір – це вибір тих потреб, які слід задовільнити в першу чергу використовуючи обмежені ресурси.

Ціна економічного вибору – це ціна тих життєвих благ від яких відмовилася людина, суспільство заради задоволення інших потреб.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

12643. Электричество и магнетизм. Лабораторный практикум по общему курсу физики 4.02 MB
  Косьянов П.М. Клочков А.А. Лабораторный практикум по общему курсу физики раздел Электричество и магнетизм: Методические рекомендации. Нижневартовск: Издво Нижневарт. гуманит. унта 2010. 55 с. В лабораторном практикуме даны описания установок методов измерени
12644. Фрактальные многоугольники и «золотое» сечение 742.59 KB
  Фрактальные многоугольники и золотое сечение Рассматривая разнообразные фракталы возникает интуитивное ощущение их красоты а искусственно построенные из них интригуют чрезвычайной похожестью на многие природные образования. Подобные чувства рождаются и при иссл...
12645. Елементи програмування в MATHCAD 80.5 KB
  Лабораторна робота N 8 Елементи програмування в MATHCAD Мета роботи: вивчення методики програмування у пакеті MATHCAD. Завдання: ознайомитися з наведеною методикою відтворити наведені приклади скласти звіт. На одному аркуші MATHCAD можуть визначатися один або декілька пр
12646. Компютерна математика і математичні пакети. Ознайомитися з інтерфейсом пакету Mathcad 1.53 MB
  Лабораторна робота №1 Компютерна математика і математичні пакети Мета роботи: ознайомитися з інтерфейсом пакету Mathcad Встановити пакет на ПЕОМ виконати завдання №1 скласти звіт. При використанні обчислювальної техніки встала проблема реалізації алгоритмі
12647. Масиви в Mathcad 1.55 MB
  Лабораторна робота №2 Масиви в Mathcad. Мета роботи: навчитися працювати з масивами в пакеті Mathcad. Завдання: Опрацювати приведені приклади. Вирішити приведені завдання. Скласти звіт. Стовпець чисел називається вектором а прямокутна таблиця чисел матрицею. Зага...
12648. Символьні обчислення в документі Mathcad 1.29 MB
  Лабораторна робота №3 Символьні обчислення в документі Mathcad. Мета роботи: навчитися працювати з символьним процесором системи Mathcad. Завдання : опрацювати наведені приклади скласти звіт. Символьні обчислення в документі Mathcad. Команди що відносяться до робо
12649. Вирішення систем рівнянь за допомогою блоку Given-Find 67 KB
  Лабораторна робота №4 Вирішення систем рівнянь за допомогою блоку GivenFind. Мета роботи: навчитись вирішувати системи рівнянь в аналітичному вигляді. Завдання: вирішити за допомогою наведені MATHCAD приклади. Вирішення систем рівнянь MATHCAD здійснює чисельними методам
12650. Вирішення оптимізаційних завдань в пакеті MATHCAD 127 KB
  Лабораторна робота №5 Вирішення оптимізаційних завдань в пакеті MATHCAD Мета роботи: навчитись вирішувати оптимізаційні завдання в пакеті MATHCAD Завдання: опрацювати наведені приклади скласти звіт. Оптимізаційні завдання можна розділити на два класи: завдання без...
12651. Чисельне вирішення одного диференціального рівняння 37.5 KB
  Лабораторна робота №6 Чисельне вирішення одного диференціального рівняння. Мета роботи: Навчитися вирішувати диференційні рівняння в пакеті MATHCAD. Завдання: відтворити наведені приклади скласти звіт. MATHCAD 2000 дозволяє без додаткових перетворень чисельно вирішити д