94005

Сутність, структура і значення суспільного виробництва

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Суспільне виробництво – це процес створення різноманітних матеріальних благ і послуг необхідних для задоволення людських потреб. Види виробництва: Матеріальне Нематеріальне – сукупність нематеріальних благ і послуг: освіта, культура, транспорт, зв’язок, охорона здоров’я, мистецтво.

Украинкский

2015-09-08

31.1 KB

1 чел.

Сутність,структура і значення суспільного виробництва.

Суспільне виробництво – це процес створення різноманітних матеріальних благ і послуг необхідних для задоволення людських потреб.

Види виробництва:

  1.  Матеріальне
  2.  Нематеріальне – сукупність нематеріальних благ і послуг: освіта, культура, транспорт, зв*язок, охорона здоров*я, мистецтво.

За характером економічної діяльності у суспільстві можна виділити три блоки галузей:

  1.  Основне виробництво:

–промисловість –сільське господарство

–капітальне будівництво

– комплексні галузі, що виробляють товари народного споживання

  1.  Виробнича інфраструктура – це комплекс галузей, які обслуговують основне виробництво і забезпечують її ефективну діяльність: – вантажний транспорт – зв*язок – оптова торгівля – спеціальні галузі ділових послуг – обслуговування та ремонт
  2.  Соціальна інфраструктура – це галузь основного виробництва для покращення життя: – пасажирський транспорт – культура – освіта – наука – спорт – мистецтво – житлово-комунальні послуги


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43735. Создании базы данных для построения крепёжных деталей 3.34 MB
  Исходное информационное обеспечение. Обеспечить пользователя необходимой информацией о крепёжных деталях. Решение: Использование формы в которых будет содержаться необходимая информация о крепежных элементах. Создать программу которая позволила бы обрабатывать сортировать и изменять информацию о крепёжных элементах.
43736. Реализация базы данных центра занятости 587.17 KB
  С чисто практической точки зрения базы данных позволяют избавиться от большого количества бумажных документов и значительно ускорить поиск и внесение информации. Цель данного курсового проекта реализация базы данных центра занятости. Для выполнения работ в базе данных необходима авторизация с помощью пары...
43737. Система управління складським обліком продовольчих товарів 24.23 MB
  Завдяки використанню топології складських приміщень, система наочно відображає завантаженість товаром осередків та стелажів Грамотна організація роботи підприємств складського комплексу веде до підвищення продуктивності праці, скорочує витрати робочого часу на виконання складських операцій і дозволяє ефективно використовувати складські приміщення. Все це сприяє підвищенню економічної ефективності підприємства.
43738. Обґрунтування роздільної технології збирання льону-довгунця з використанням льонопідбирача-молотарки ПМЛ-1 в Інституті луб’яних культур 1.64 MB
  Первинна очистка насіння здійснюеться на чотирьох машинах ОВС-25, великі партії насіння до посівних кондицій доробляються на двох лініях, одна з яких змонтована з послідовно підключених Петкусі-Гігантів, друга являе з себе комплекс КЗС-40, переобладнаний зерноочисними машинами фірми “Петкус”. Доробка машин малих парків насіння здійснюется на чотирьох Петкус-Суперах і одному Петкус-Гіганті.
43739. Исследование торговой деятельности малых предприятий розничной торговли продовольственными товарами магазина ООО «Эклар» 329.68 KB
  Организация малого предпринимательства в сфере торговли Понятие малого предпринимательства и этапы его развития Формы государственной поддержки малого предпринимательства Организация торговой деятельности малого предприятия в розничной торговле на примере ООО Эклар.
43740. Определение способов модернизации системы управления сбытом в ООО «Шебекинcкий Картон» 519.4 KB
  Комплекс мероприятий решений и действий по формированию ассортимента выпускаемой продукции и ценообразованию по формированию спроса и стимулированию сбыта реклама обслуживание покупателей коммерческое кредитование скидки заключению договоров продажи поставки товаров товародвижению транспортировке по инкассации дебиторской задолженности организационным материально-техническим и прочим аспектам сбыта. Таким образом в хозяйственной деятельности организации одним из основных вопросов являются сбыт реализация готовой...
43742. Расчет конструктивных схем двигателей класса тяги 12...18 тонн 1.58 MB
  Расчет газодинамических параметров КВД. Проработка конструкции КВД. Проработка конструкции статора КВД и направляющего аппарата 1й ступени. Расчет на статическую прочность рабочей лопатки 2й ступени КВД.