94006

Суть і типи економічних систем. Продуктивні сили та виробничі відносини

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Економічна система – це спосіб організації суспільного виробництва. Характерні економічні системи відзначаються видами власності та співвідношенням ринкового і державного впливу на економіку. Види економічних систем: Система вільного або чистого ринку – така система, в якій держава мало втручається в регулювання економіки...

Украинкский

2015-09-08

100 KB

0 чел.

Суть і типи економічних систем. Продуктивні сили та виробничі відносини.

Економічна система – це спосіб організації суспільного виробництва. Характерні економічні системи відзначаються видами власності та співвідношенням ринкового і державного впливу на економіку.

Види економічних систем:

  1.  Система вільного або чистого ринку – така система, в якій держава мало втручається в регулювання економіки, а система ринкового регулювання досягає найвищого розвитку.

Характерні ознаки: – приватна власність на економічні ресурси; – вільне підприємництво; – особистий інтерес; – вільна конкуренція; – мінімальний державний вплив на економіку

  1.  Система змішаної економіки – це така економічна система в якій регулювання економіки здійснюється і ринковим механізмом і державою.

Характерні ознаки: – приватна власність; – вільне підприємство; – особиста зацікавленість; – переважає не досконала конкуренція; – великий вплив має державна економіка.

  1.  Командно-адміністративна – це така економічна система в якій повністю вся економічна діяльність регулюється державою. Характерні риси: – планування рівні ВНП; – планування завдань міністерства та підприємства; – 90% державної власності.
  2.  Традиційна система переважає в слаборозвинених країнах. Грунтується на відсталих технологіях в широкому використанні ручної праці та багато ускладненості економіки. Риси: – переважає приватна власність; – особиста праця власників засобів виробництва; – велику роль відіграють звичаї, традиції та релігія; – значна роль іноземного капіталу;

Економічна система – це сукупність взаємопов*язаних елементів економіки, яка включає:

  1.  Продуктивні сили: – засоби виробництва; – інформація; – використання сили природи і науки; – люди, які приводять в дію засоби виробництва; – форми і методи організації виробництва;
    1.  Виробничі відносини: – організаційно-економічні; – соціально-економічні; – відносини розподілу обміну та споживання;
      1.  Господарські механізми: – ринкові засоби регулювання; – державні.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70339. Средневековая музыка 651.8 KB
  Alternatim - техника «альтернативного» исполнения псалмов и (псалмоподобных) песней библейских (Benedictus, магнификат), а также строфических форм григорианского хорала. Начиная с позднего Средневековья, а особенно в эпоху Ренессанса и в барочной музыке один стих таких молитв...
70341. Ергономічність колективного інформаційного простору навчального закладу як фактор ефективності внурішкільного контролю та спосіб зворотного зв’язку в управлінській діяльності 224 KB
  Дотримування ергономічних вимог під час створення комп’ютерної продукції змушує звернути увагу на сутність поняття «ергономіка». Більшість означень поняття стосується діяльністної сфери людини, оптимізації умов її діяльності, ефективності процесу пізнання, створення умов для довготривалого збереження працездатності.
70343. Разработка программного обеспечения (ПО) для системы он-лайн продаж строительных материалов на примере ОАО «Гродненский комбинат строительных материалов» 5.21 MB
  Обзор современных литературных источников, необходимых для дальнейшей работы над проектом, анализ методов решения прикладных задач; систематизация собранного материала для выполнения дипломного проекта; изучение существующего программного обеспечения для проектирования выбранной системы; построение логической модели данных. Определение правил для данных, правил для процессов, а также правил для интерфейса...
70344. Моніторинг якості знань молодших школярів 524.5 KB
  З кожним роком змінюється життя навколо нас змінюються люди а відповідно і змінюються вимоги до якості знань школярів. Адже саме в перші роки навчання закладаються основи всіх знань вміння працювати і самостійно приймати рішення.
70345. Финансовый менеджмент: содержание и механизм функционирования 160.5 KB
  Целью финансового менеджмента являются выработка и применение методов, средств и инструментов для достижения целей деятельности фирмы в целом или ее отдельных производственно-хозяйственных звеньев – центров прибыли...