94006

Суть і типи економічних систем. Продуктивні сили та виробничі відносини

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Економічна система – це спосіб організації суспільного виробництва. Характерні економічні системи відзначаються видами власності та співвідношенням ринкового і державного впливу на економіку. Види економічних систем: Система вільного або чистого ринку – така система, в якій держава мало втручається в регулювання економіки...

Украинкский

2015-09-08

100 KB

0 чел.

Суть і типи економічних систем. Продуктивні сили та виробничі відносини.

Економічна система – це спосіб організації суспільного виробництва. Характерні економічні системи відзначаються видами власності та співвідношенням ринкового і державного впливу на економіку.

Види економічних систем:

  1.  Система вільного або чистого ринку – така система, в якій держава мало втручається в регулювання економіки, а система ринкового регулювання досягає найвищого розвитку.

Характерні ознаки: – приватна власність на економічні ресурси; – вільне підприємництво; – особистий інтерес; – вільна конкуренція; – мінімальний державний вплив на економіку

  1.  Система змішаної економіки – це така економічна система в якій регулювання економіки здійснюється і ринковим механізмом і державою.

Характерні ознаки: – приватна власність; – вільне підприємство; – особиста зацікавленість; – переважає не досконала конкуренція; – великий вплив має державна економіка.

  1.  Командно-адміністративна – це така економічна система в якій повністю вся економічна діяльність регулюється державою. Характерні риси: – планування рівні ВНП; – планування завдань міністерства та підприємства; – 90% державної власності.
  2.  Традиційна система переважає в слаборозвинених країнах. Грунтується на відсталих технологіях в широкому використанні ручної праці та багато ускладненості економіки. Риси: – переважає приватна власність; – особиста праця власників засобів виробництва; – велику роль відіграють звичаї, традиції та релігія; – значна роль іноземного капіталу;

Економічна система – це сукупність взаємопов*язаних елементів економіки, яка включає:

  1.  Продуктивні сили: – засоби виробництва; – інформація; – використання сили природи і науки; – люди, які приводять в дію засоби виробництва; – форми і методи організації виробництва;
    1.  Виробничі відносини: – організаційно-економічні; – соціально-економічні; – відносини розподілу обміну та споживання;
      1.  Господарські механізми: – ринкові засоби регулювання; – державні.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73965. Гражданско-процессуальное право, конспект лекций 1.43 MB
  Так как право выступает регулятором общественных отношений, следовательно, предметом правового воздействия той или иной отрасли выступает качественно обособленная группа общественных отношений...
73966. Технология предоставления дополнительных услуг в гостинице 62.5 KB
  Как мы уже знаем туристская услуга – это совокупность целенаправленных действий в сфере обслуживания которые ориентированы на удовлетворение потребностей туриста или экскурсанта отвечающие целям туризма характеру и направленности туристской услуги тура туристского продукта. услуги также стали объектом государственной стандартизации. Объектами стандартизации в туристскоэкскурсионном обслуживании населения являются: реализация туристских и экскурсионных услуг туристские путешествия рекламно информационные услуги транспортные...
73967. Текстология. Творческая история и теоретические вопросы литературоведения 88 KB
  Изучение истории памятника на всех этапах его существования дает представление о последовательности истории создания текста. В истории текста отражены закономерности художественного мышления автора его личность и мировоззрение индивидуальность и творческая воля. Основные понятия истории текста Текст важнейший предмет текстологии.
73968. СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 67.5 KB
  Сопоставляя современные произведения с произведениями античной литературы эстетическая критика стремилась разграничить художественную и нехудожественную литературу постичь эстетику поэзии. Неофилологическое направление базирующееся на опыте сравнительноисторической лингвистики широко использовало сравнительный подход к изучению произведения. Таким образом братья Гримм Бенфей Тейлор разрабатывая генетический принцип изучения произведения стремились решить вопрос о происхождении словесного искусства и расширить границы сравнительного...
73969. Давні слов’яни 183.5 KB
  Хронологічні межі курсу: з найдавніших часів до сьогодення. Історія слов’янських народів є невід’ємною частиною всесвітньої історії, в той же час має свої особливості, охоплює періоди: найдавніші часи, добу середньовіччя, нову та новітню історію, у т. ч. на початку ХХІ ст.
73970. ПОЛАБСЬКО-ПОМОРСЬКІ СЛОВЯНИ (УІІІ-ХІІ СТ.) 326.5 KB
  Розселення полабськопоморських племен Франкословянське протистояння Вендська держава словян Підкорення німцями полабських словян РОЗСЕЛЕННЯ ПОЛАБСЬКОПОМОРСЬКИХ ПЛЕМЕН Помітну роль в історії середньовічної Європи відігравали найзахідніші словянські племена які займали територію між річками Лаба Ельба та її притоками Салою Зааном на заході та Одрою Одером на сході.
73973. Українсько – болгарські відносини в 90-х роках ХХ століття 109 KB
  Обґрунтовується висновок що реалізація сучасної української державної політики щодо національних меншин відбувається в руслі демократичного визнання рівних політичних соціальних економічних та культурних прав і свобод усіх громадян України незалежно від їх етнічної приналежності. У досліджуваний період було закладено основи системи реґіональної співпраці України та Болгарії. Матеріали та висновки які містяться в роботі можуть бути використані для підготовки узагальнюючої роботи з історії українськоболгарських відносин у курсах історії...