94008

Генезис форм господарювання. Умови виникнення, риси, форми товарного виробництва

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Риси виробництва: Замкненість видобуваєвиробляєсам споживає Домінування простої кооперації праці Універсалізація праці в основному використовується ручна праця Прямі економічні звязки між виробником і споживачем виробник-споживач.

Украинкский

2015-09-08

32.19 KB

1 чел.

Генезис форм господарювання. Умови виникнення, риси, форми товарного виробн.

Є дві основні форми господарювання: натуральна і товарна.

Натуральне виробництво – це такий тип господарювання, коли продукти праці виготовляють лише для внутрішнього господарчого споживання, тобто для задоволення власних потреб.

Риси виробництва:

 1.  Замкненість ( видобуває--виробляє--сам споживає)
 2.  Домінування простої кооперації праці
 3.  Універсалізація праці ( в основному використовується ручна праця)
 4.  Прямі економічні зв’язки між виробником і споживачем (виробник--споживач)

Товарне виробництво – це такий тип господарювання, в якому продукти праці виготовляють не для власного споживання, а для обміну, тобто задоволення потреб покупців.

Основні умови виникнення товарного виробництва є суспільний поділ праці(СПП), який пройшов 4 основні етапи:

1 СПП- це розвиток і виокремлення скотарства від землеробства

2 СПП – це розвиток і виокремлення ремісництва

3 СПП – це розвиток торгового капіталу і виникнення прошарку покупців

4 СПП (на даному етапі) – розвиток НТР(науково-технічна революція) і поява менеджменту.

Розрізняють просте і розвинене товарне виробництво.

Просте – характеризується домінуванням натурального виробництва, тобто незначна частина продукції перетворюється в товар.

Розвинуте – є визначальним виробництвом, майже всі продукти праці і сама робоча сила перетворюється в товар.

Риси товарного виробництва:

Спільні риси:

 1.  Наявність суспільного поділу праці
 2.  Приватна власність на засоби виробництва
 3.  Ринкова форма зв’язків між виробництвом
 4.  Конкуренція

Відмінні риси


Просте

 1.  Застосовується особиста праця товаровиробника і його сімї
 2.  Метою виробництва є задоволення особистих потреб виробника і його сімї
 3.  Масштаби виробництва незначні і використовується ручна праця

Розвинуте

 1.  Може застосовуватися наймана праця
 2.  Метою виробництва є одержання прибутку
 3.  Масштаби виробництва великі і використовуються новітні технології 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38351. Міжнародні гарантії виконання міжнародних договорів 119 KB
  Приклади надання та забезпечення міжнародних гарантій11 Висновки Список використаної літературиВступ Вступ світового співтовариства в XXI ст. Таким міжнародним механізмом який має на меті забезпечення державами дотримання міжнародних зобов'язань що випливають як з Статуту ООН так і з міжнародних договорів є встановлення відповідних засобів щодо забезпечення їх належного виконання. В силу специфіки міжнародного права особливе місце в успішному функціонуванні його норм займають такі засоби забезпечення виконання зобов'язань як...
38352. Структура ЕС 116 KB
  Первый шаг в сторону создания современного Евросоюза был сделан в 1951: ФРГ Бельгия Нидерланды Люксембург Франция Италия подписали договор об учреждении Европейского объединения угля и стали ЕОУС ECSC Europen Col nd Steel Community целью которого стало объединение европейских ресурсов по производству стали и угля в силу данный договор вступил с июля 1952 года. Основные события в истории углубления интеграции ЕС: 1951 Парижский договор и создание Европейского...
38354. Концепція регіоналістики Уолтера Ізарда 22.01 KB
  РЕГІОНАЛІСТИКА (англ. region лат. regio — область, район) — наука, яка займається вивченням просторових закономірностей територіальної організації виробничих сил.
38355. Митне право. Курс лекцій 565 KB
  Але ці методичні рекомендації мають широке розгалуження за відповідними різними формами роботи студентів а отже в цілому вони будуть слугувати усім студентам хто виявить велике бажання більше дізнатись про правові аспекти діяльності митних органів України. План семінарських занять тематика рефератів та контрольних робіт перелік навчальної та додаткової літератури це ті основні види робіт що спрямовані на досягнення єдиної мети засвоєння та використання на практиці теоретичних начал економічних важелів розвитку України і зокрема...
38357. Теорія міжнародного права 931.5 KB
  Міжнародне право - це самостійна система права, що складається з юридично обовязкових принципів і норм, які регулюють відносини між державами та іншими субєктами міжнародного права з метою забезпечення мирного співіснування та міжнародної співпраці.
38358. Правовые системы современных мусульманских государств 42.83 KB
  Теоретические основы мусульманского права. Особенности мусульманского права. Источники мусульманского права. Структура мусульманского права.
38359. Мусульманское право 41 KB
  История мусульманского права нередко обозначаемого термином фикх начинается с пророка Мухаммеда Мухаммада жившего в 570 по некоторым источникам 571 г. Позднее и те и другие нормы нашли отражение в первичных источниках мусульманской религии и права. существенное влияние на развитие мусульманского права оказали исламские правоведы и мусульманские судьи кади. Мусульманские судьи лишились права при отсутствии в Коране сунне и других источниках нужных норм выносить решения по своему усмотрению.