94012

Походження, зміст і функції грошей

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Появі грошей передувала епоха натурального виробництва а на зміну приходить епоха товарних грошей. Основні форми вартості товарних грошей: Проста або випадкова Повна або розгорнута Загальна або еквівалентна Грошова Гроші це товари які набувають загальної споживної вартості а тому стає загальним еквівалентом вартості.

Украинкский

2015-09-08

31.04 KB

0 чел.

Походження, зміст і функції грошей.

Появі грошей передувала епоха натурального виробництва, а на зміну приходить епоха товарних грошей.

Основні форми вартості товарних грошей:

 1.  Проста або випадкова
 2.  Повна або розгорнута
 3.  Загальна або еквівалентна
 4.  Грошова

Гроші – це товари, які набувають загальної споживної вартості, а тому стає загальним еквівалентом вартості.

Формування грошей пройшло в такі етапи і гроші виступають в таких формах:

 1.  Грошово-металева
 2.  Грошово-злиткова (злиток – це шматок коштовного металу визначеної ваги та проби)
 3.  Грошово-монетна (монета – це карбований злиток металу певної ваги та проби, який встановлюється державою)
 4.  Монетно-знакові (монети є повноцінні – вмішує реальну кількість дорогоцінного металу і є розмінна, тобто номінальна вартість перевищує вагову вартість.
 5.  Паперово-кредитна ( Китай – перші паперові гроші. У нас – за правління Катерини II. Паперові гроші – це символ вартості, власної паперової вартості внутрішньої вони не мають, але вони забезпечені довірою громадян до свого уряду.

Функції грошей:

 1.  Міра вартості
 2.  Засіб обігу
 3.  Засіб платежу (гроші забезпечують погашення боргових зобов’язань)
 4.  Засіб утворення скарбів
 5.  Світових грошей


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8838. Тату салон SNAKE EYE 66.76 KB
  1 Описание предприятия 1. Тату салон SNAKEEYE 2. Адрес: Площадь помещения для Тату салона. Тату салон предоставляет услуги: татуирование, пирсинг. Организационная структура аппарата управления...
8839. Економічне мислення 140.5 KB
  Економічне мислення Сучасна дійсність висуває високі вимоги до підготовки студентів, майбутніх фахівців-економістів. Організація навчання та подальшої роботи в нових соціально-економічних умовах вимагає опори на науково-обґрунтований, а не емпірични...
8840. Економічний розвиток. Типи та моделі економічного розвитку 202 KB
  Економічний розвиток. Типи та моделі економічного розвитку. Сталий економічний розвиток. Цивілізаційний вимір економічного розвитку 1. Типи та моделі економічного розвитку Характеристика типів і моделей економічного розвитку вимагає, на...
8841. Економічні потреби та інтереси 126.5 KB
  Економічні потреби та інтереси. Центральною ланкою, головним субєктом економічних відносин суспільства є людина з її потребами та інтересами. Без людини немає економіки, так само як і життя сучасної людини неможливо уявити поза економічними ін...
8842. Економічна діяльність. Сутність та види економічної діяльності 139 KB
  Економічна діяльність. Сутність та види економічної діяльності Однією з головних відмінностей людини від тварин є його відносини з природою: якщо тварина є елементом живої природи, який пристосовується до умов навколишнього середовища, то людина не ...
8843. Энергоаудит. Цели и задачи энергоаудита 66.5 KB
  Энергоаудит. Цели и задачи энергоаудита. Цели. Грамотное и бережное использование энергоресурсов. Изучение проблем эффективного использования энергоресурсов на объектах промышленности и ЖКХ. Задачи. Ознакомление с потенциалом энергосбережен...
8844. Метрология, сертификация и стандартизация 82.5 KB
  Введение. Анализируя эту триаду можно сделать вывод: 1. Стандартизация - разрабатывает стандарты которые устанавливают основные потребительские свойства товара. Над стандартом работают госпредприятия, фирмы и Научно-исследовательские Институты по на...
8845. Релейная защита (РЗ) Назначение релейной защиты 1.57 MB
  Релейная защита (РЗ) Назначение релейной защиты Релейная защита - это часть электрической автоматики, предназначенная для выявления и автоматического отключения поврежденного электрооборудования. Некоторые устройства релейной защиты предназначе...
8846. Организация. Основные характеристики организации 60 KB
  Организация Организация делятся на: взаимоотношение полномочии - связь между высшим руководством и низовым уровнем управления. Деление организации на подразделения в соответствии с целями и задачами бух, производство. Структура управления...